KITA 1+2/2015

KITA Kiinteistö & Talotekniikka 1-2/2015 kertoo miksi huolellisesti suunniteltu hankesuunnitelma kannattaa tehdä ennen remonttiin ryhtymistä. Lehdessä käsitellään myös kosteussaneerausta ja sen mahdollisuuksia. Muina aiheina ovat mm. hissien modernisointi ja uusiminen, taloyhtiöiden viestintä sekä korjausrakentamisen uudet mallit.

2 Esipuhe
6 Uusia malleja korjausrakentamiseen
14 Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis
22 Synergia tuo säästöjä Laajasalon yhteisremontissa
24 Pienet erot rakenneratkaisuissa eivät haitanneet yhteishanketta
26 Kosteussaneeraus on myös mahdollisuus
34 Sisäilmaongelmiin uutta perspektiiviä
36 Laatu ja turvallisuus syntyvät yhteistyöllä
38 Hissi toimivaksi - tavalla tai toisella
44 Avoin hissipuhelinjärjestelmä säästää kustannuksia
48 Hyvä viestintä on monikanavaista
52 Tekniikkaseinä nopeuttaa lähiötalojen saneerausta
56 Uutismonttu