Katot (kattosaneeraus)

Kattoremontti kannattaa suunnitella huolellisesti

artikkelikuva: Kattoremontti kannattaa suunnitella huolellisesti

Katto on taloyhtiön ”viides julkisivu”, jonka kunto on hyvä käydä tarkistamassa ennen talven ja lumien tuloa. Jos katon rakenteissa havaitaan vikoja, ne on syytä korjata ensi tilassa. Taloyhtiön kattoremontti on usein pitkäaikainen projekti, joka vaatii hyvää ennakkosuunnittelua. Kattotöissä myös turvallisuus on keskeinen kysymys.

Suositusten mukaan kattojen kuntoa tulisi seurata taloyhtiöissä säännöllisesti. Vuotavat katot aiheuttavat kosteusvaurioita, heikentävät asumisviihtyvyyttä ja lyhentävät kiinteistön käyttöikää.

”Kattoremonteissa suunnittelu on avainasemassa”, korostaa isännöitsijä Oskari Träskelin helsinkiläisestä 10+ Isännöinti Oy:stä.

”Kun remontit suunnitellaan kunnolla, niiden hinta-arviot ja budjetit saadaan tehtyä tarkemmin. Samalla päästään perille siitä, mitä katolle itse asiassa pitää tehdä.”

”Huonokuntoinen katto on ehkä uusittava kokonaan, mutta monesti kattojen käyttöikää voidaan pidentää esimerkiksi pinnoituksen avulla. Pinnoitteet ehkäisevät peltikattojen ruostumista, mutta usein myös tiilikatot vaativat pinnoitusta ja huoltoa.”

Vikoja voi olla kaikissa kattotyypeissä. Huopakatoissa esimerkiksi väärin tehdyt läpiviennit ovat yleisiä ongelmia.

Kunnossapito on hyvä investointi

Träskelin tähdentää, että vesikaton lisäksi on syytä tarkastaa sen alapuoliset kattorakenteet. Myös yläpohjan lämmöneristyksen parantamista voi olla syytä harkita kattoremontin yhteydessä.

”Nykyisin taloyhtiöt ymmärtävät melko hyvin, että katot kannattaa pitää hyvässä kunnossa. Asianmukainen huolto pidentää kiinteistön elinkaarta.”

”Jos katto pääsee liian huonoon kuntoon, vesivuodot saattavat kastella huoneistoja ja korjauskustannukset nousevat moninkertaisiksi”, Träskelin huomauttaa.

Niinpä havaitut rakenteelliset ongelmat on parasta korjata pikimmiten.

”Tarvittaessa remontin suunnittelijalta saa apua ja asiantuntemusta myös osaavien urakoitsijoiden valintaan.”

”Suunnittelijan tai taloyhtiön valitseman muun valvojan on hyvä olla mukana myös remontin toteutusvaiheessa. Muutoin asiat voivat mennä pahastikin vikaan. Ongelmia saattaa tulla, jos kattoremonteissa yritetään säästää liikaa ja väärissä asioissa.”

Tarkastuksista tositoimiin

Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Sanna Nuikka katsoo, että taloyhtiöt ovat yleisesti ottaen hyvin selvillä kattohuollon periaatteista.

”Tietoa ja ohjeita on saatavissa. Kattojen huoltokirjoissa on selkeitä toimintaohjeita, ja esimerkiksi sivustolla www.kattoliitto.fi on ohjekirjat eri kattomateriaaleille.”

”Kattoliitto suosittaa, että kiinteistön katto tulisi tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa: keväisin talven jälkeen ja syksyisin ennen ensilumia. Sitten taloyhtiö ja isännöitsijä käyvät asioita läpi ja sopivat mahdollisista jatkotoimista”, Nuikka sanoo.

”Katon tulee olla toimiva. Esimerkiksi vedenpoiston ja kattoon tehtyjen läpivientien on oltava kunnossa.”

”Jos katolle on kertynyt paljon roskia, ne tulisi poistaa ennen talven tuloa. Myös kattokaivot on syytä puhdistaa säännöllisesti.”

Nuikan mukaan kattojen rakenteellisiin ongelmiin tulee puuttua hyvissä ajoin ja tarmokkaasti.

”Joskus taloyhtiö voi joutua tekemään päätöksen siitä, riittääkö katon korjaus vai onko katto uusittava kokonaan.”

Varsinkin koko katon saneeraus on yleensä laaja projekti, jota varten katon kunto on kartoitettava huolellisesti. Kuntoarvio kannattaa pyytää kirjallisena, jolloin se voidaan helposti esittää myös taloyhtiön asukkaille ja hallitukselle päätöksentekoa varten.

Korjaustöiden urakkatarjous pyydetään tyypillisesti muutamilta urakoitsijoilta. Saatuja tarjouksia vertailtaessa ei pidä kiinnittää huomiota pelkästään hintoihin, vaan myös urakan sisältöön, kohteen erityispiirteisiin ja tekijöiden ammattitaitoon.

”Tilaaja huolehtii siitä, että työnvalvonta on riittävän tehokasta ja työ etenee aikataulussa. Lopputuloksen tulee vastata sovittua.”

Myös materiaalien laatua on syytä valvoa. Suomen vaihtelevat sääolosuhteet vaativat katoille hyvälaatuisia ja kestäviä kattomateriaaleja.

Katon on kestettävä laitteiden asennukset

Kattoliitto on suosittanut taloyhtiöitä noudattamaan erityistä huolellisuutta silloin, kun katoille asennetaan aurinkopaneeleja tai muita laitteita. Suunnittelussa ja asennustyössä tarvitaan tarkkuutta ja ammattitaitoa, jotta esimerkiksi katon vedenpitävyys ei kärsi.

”Mikäli katolle aiotaan asentaa vaikkapa aurinkopaneeleja, on hyvä ensin selvittää katon kunto. Jos korjauksia tarvitaan, niiden tekeminen on helpompaa ennen paneelien kiinnittämistä”, Nuikka muistuttaa.

”Katoille sijoitettavien aurinkopaneelien asennukset tulee aina suunnitella kohdekohtaisesti. Silloin voidaan varmistaa muun muassa alustan kantavuus ja kiinnityksen kestävyys, vesitiiviys, vedenohjaus sekä lumi- ja tuulikuormat.”

Laitemyyjä ei todennäköisesti pysty itse varmistamaan katon rakenteiden kuntoa ja kestävyyttä. Niinpä tällaisia asennustöitä varten tarvitaan paitsi kattourakoitsijan, usein myös rakennesuunnittelijan apua.

Katoille tehtävät jälkiasennukset saattavat myös vaikeuttaa katon säännöllistä huoltoa. Se on ongelma jo sinänsä, mutta se voi myös johtaa urakoitsijan katolle myöntämän takuun raukeamiseen.

”Kattoliiton suositus onkin, että tilaaja on aina ennen katolle tehtäviä laiteasennuksia yhteydessä takuun myöntäneeseen kattourakoitsijaan. Yleisesti myös tiedonkulkuun urakoitsijoiden välillä olisi kiinnitettävä enemmän huomiota.”

kuva

Turvallisuutta kattotöihin

Varsinkin kerrostalojen katoilta on talvisin toisinaan pudotettava lunta ja jäätä, jotta itsestään putoavat lumikuormat eivät aiheuttaisi vaaraa ohikulkijoille.

Jos katolla on lunta noin metrin paksuudelta, se alkaa olla riskinä myös katon rakenteille. Lumenpudotukset on kuitenkin toteutettava harkitusti, jotta vältytään vesikaton rikkoutumiselta.

”Katoilta ei pidä poistaa jäätä hakkaamalla, koska se voi vaurioittaa katon pintaa”, varoittaa Nuikka.

”Urakoitsijoiden on tiedettävä, miten lumet poistetaan oikein. Loivilta katoilta ei aina tarvitse poistaa lunta ylipäätään, ellei poikkeuksellinen lumikuorma ole aiheuttamassa vaaratilanteita.”

Työturvallisuus on tärkeä kysymys lumenpoistossa, kuten kattotöissä yleensäkin.

”Työssä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, esimerkiksi turvavaljaita.”

Monesti kattoremonteissa on mahdollista käyttää myös koko rakennuksen ympäri kulkevia suojarakenteita, jotka helpottavat ja turvaavat asentajien työtä.

Kattoremontin yhteydessä on hyvä tarkistaa myös välikaton paloturvallisuus. Joidenkin vanhojen rivitalojen ullakoilla tai välikatossa ei ole asianmukaista palo-osastointia, jolloin tulipalotilanteessa palo voi levitä nopeasti katon koko pituudelta.

Viime kädessä taloyhtiö vastaa kattojensa turvallisuusasioista, vaikka esimerkiksi lumikuormien valvontavastuuta olisikin sopimuksilla siirretty huoltoyhtiön tehtäväksi.

”Kattoliiton julkaisemassa kirjassa ’Toimivat katot 2019’ on käytännön ohjeita erityyppisten kattojen kunnossapidosta ja korjaustöistä sekä kattourakoiden vastuukysymyksistä”, Nuikka kertoo.

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: Pexels

Julkaistu: 11/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »