Valvonta & Suunnittelu

Hyvä suunnittelu vähentää toteutukseen liittyviä riskejä

artikkelikuva: Hyvä suunnittelu vähentää toteutukseen liittyviä riskejä

Rakentamiseen kohdistuu nyt ennen näkemättömiä haasteita. Ilmastonmuutos on edennyt viime vuosina odotettua nopeammin ja hillitsevistä pyrkimyksistä huolimatta rakentamisessa on varauduttava kasvaviin säärasituksiin.

Rakennusalalla vallitsee myös krooninen osaajapula, joka koskee sekä toisen asteen ammattitaitoista työvoimaa että korkea-asteen asiantuntijoita. Tämä on suuri haaste, koska rakennusten laadukas suunnittelu, toteutus, huolto ja käyttö edellyttää osaavia työntekijöitä.

Koska työmaatoteutuksen virheettömyyttä ei voida pitää oletuksena, tulee suunnittelussa pyrkiä yksinkertaisiin ja toimintavarmoihin rakenneratkaisuihin, linjaa RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi. Vaikeat ja paneutumista vaativat yksityiskohdat tulisi suunnitella riittävän aikaisessa vaiheessa loppuun asti. Moni aikaisemmin hyvää rakentamistapaa edustanut rakenneratkaisu voi jälkikäteen osoittautua kosteusfysiikan näkökulmasta riskirakenteeksi. Tämän takia tarvitaan ohjeita ja suosituksia, jotka edistävät kosteusteknisesti entistä varmatoimisempaa ja vikasietoisempaa rakentamista.

Juuri ilmestyneessä julkaisussa RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet esitettyjen ohjeiden ja suositusten tavoitteena on parantaa veden- ja kosteudeneristyksiin liittyvän suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon laatutasoa.

Toiminnalliset, rakenteelliset ja työhön liittyvät suositukset sekä tuotteilta ja tarvikkeilta edellytettävät ominaisuudet esitetään nykyhetken parhaan tietämyksen ja hyvän rakentamistavan mukaisena.

Yhdessä ohjeiden RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen ja RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus muodostuu kattava tietopaketti kosteuden ja rakennusfysikaalisten ilmiöiden hallintaan.

Lisätietoja: ril.fi/kirjakauppa

Julkaistu: 02/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »