Isännöinti & hallitus

BLOGI

Ikuiset hallitukset historiaan

Kirjoittaja: Keijo Kaivanto

artikkelikuva: Ikuiset hallitukset historiaan

”Ehdotan, että valitaan entiset uudestaan” – onko tämä tuttu lause kuultu liian useasti? Pitkäaikainen hallitustyöskentely tuo vakautta, mutta voi myös johtaa näköalattomuuteen ja osallistumisaktiivisuuden laskuun taloyhtiössä. Hyvin toimivissa ja aktiivisissa taloyhtiöissä selvitetään etukäteen osakkaiden halukkuutta hallitustyöskentelyyn.

Taloyhtiön hyvä hallintotapasuosituksessa on suositus, joka koskee hallituksen jäsenten tasaista kiertoa silloin, kun hallitustyöskentelyyn on halukkaita. Halukkuutta hallitukseen ei voi tietää, ellei sitä selvitetä etukäteen. Suosituksessa tuodaan esiin se, että yhtiökokous voi nimetä työryhmän selvittämään ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Tämä on neutraalimpi tapa selvittää asia kuin hallituksen toimesta tapahtuva tiedustelu.

Huonoa hallintoa osoittaa tapa, jossa hallitus ehdottaa itselleen jatkoa hallituksena. Päätös hallituksen jäsenten valinnasta kuuluu yhtiökokoukselle. Hallitus tai hallituksen jäsenet voivat tietysti aina kertoa ovatko käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Mitään estettä sille, että osakas tai hallituksen jäsen esittää itseään hallituksen jäseneksi ei ole.

Suositus edistää hyvää käytäntöä siitä, että hallitustyöskentelystä kiinnostuneet osakkaat, joilla on halukkuus ja valmiudet hallituksen jäsenenä toimimiseen, pääsevät hallitukseen vuorollaan ja henkilökierto on jatkuvaa, hallittua ja suunnitelmallista. Näin voidaan ehkäistä klikkiytymistä, eriarvoistumista ja niin sanottuja ikuisia hallituksia.

Hallituksen avuksi voidaan nimetä toimimaan työryhmä, joka selvittää, onko hallitukseen uusia halukkaita, ja valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenten valinnasta. Työryhmässä on hyvä olla myös hallituksen ulkopuolisia osakkaita tai heitä edustavia henkilöitä.

Etukäteisvalmistelulla voidaan huomioida se, että hallituksessa on edustettuna osakkaat eri taustatekijöiden mukaan. Näitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, huoneiston käyttö, koko ja sijainti, asumisaika. Tavoitteena saada kokoon hallitus, joka edustaa monipuolisesti osakkaita ja taloyhtiön etua.

Osakkaiden aktivoimisella hallitustyöskentelyyn vaikutetaan myös yhtiökokousosallistumiseen sekä aktiivisuuteen taloyhtiön etujen koskeviin hankkeisiin.

Hallituksen jäsenet valitsee aina yhtiökokous. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on yleensä järkevää, että vain osa hallituksen jäsenistä vaihtuu samalla kertaa ja että merkittävä osa hallituksen jäsenistä jatkaa esimerkiksi suuren korjaus- tai perusparannushankkeen ajan.

Hyvä käytäntö on kierrättää myös hallituksen puheenjohtajuutta edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty.

Laissa ei ole erityissäännöksiä hallituksen jäsenehdokkaiden nimittämismenettelystä eikä toimikausien enimmäismäärästä. Kuitenkin taloyhtiö voi päättää omasta käytännöstään hallituksen rotaation ja peräkkäisten enimmäiskausien määrästä. Viime kädessä yhtiökokous päättää aina asiasta, ellei yhtiöjärjestykseen ole kirjattu rajoituksia valinnoille.

Keijo Kaivanto
Asiamies, asianajaja, varatuomari
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry

Julkaistu: 01/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »