mainos_1024

Turvallisuus (palo, valaistus)
Valvonta & Suunnittelu

Koulutus parantaa kiinteistöturvallisuutta

artikkelikuva: Koulutus parantaa kiinteistöturvallisuutta

Monet taloyhtiöt kiinnittävät nykyään yhä enemmän huomiota kodin ja asumisen turvallisuusasioihin. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa näkyvästi uutisoidut huoneistopalot. Kiinteistö- ja asukasturvallisuuden monipuolisena kouluttajana tunnettu Helsingin Pelastusliitto HELPE muistuttaa, että kenen tahansa kotona tai omassa taloyhtiössä saattaa syttyä tulipaloja tai tapahtua muita onnettomuuksia. Vakaviin tilanteisiin kannattaa varautua hyvissä ajoin.

Jos omassa huoneistossa tai naapuriasunnossa palaa, on osattava toimia oikein. Palavasta talosta pääsee helpommin turvaan, kun poistumisreitit ovat tiedossa ja vapaina esteistä. Liekkien etenemistä voidaan hidastaa välttämällä palavien materiaalien säilyttämistä porrashuoneissa.

”Näitä asioita kannattaa miettiä ja vilkaista vähän ympärilleen omassa taloyhtiössä”, huomauttaa Helsingin Pelastusliiton toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen.

kita.fi - HELPE koulutus

Varautuminen on viisautta
Kohdekohtainen pelastussuunnitelma on pakollinen vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksissa. Pelastussuunnitelmissa pohditaan erilaisia vaaranpaikkoja ja riskejä omassa taloyhtiössä.

”Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen omistaja ja se olisi hyvä toteuttaa yhteistyössä kiinteistön asukkaiden ja mahdollisten toiminnanharjoittajien kanssa”, Kurvinen kertoo.

Hänen mukaansa paras tapa hoitaa taloyhtiön turvallisuusasioita on nimetä taloyhtiön asukkaista turvallisuusvastaava sekä väestönsuojan hoitaja, jotka kouluttautuvat tehtävään ja huolehtivat sen jälkeen asuinkiinteistön turvallisuudesta.

Pelastussuunnitelma kannattaa toteuttaa havainnollisesti, esimerkiksi kuvallisen viestinnän avulla. ”Poistumistiet ja kokoontumispaikat on syytä käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa. Tärkeää olisi myös kiteyttää suunnitelmaan asukkaan kannalta oleelliset tiedot.”

”Hyvin hoidetut turvallisuusasiat ovat myös tärkeä osa asumisviihtyvyyttä. Kiinteistön turvallisuus myös nostaa asuntojen arvoa”, Kurvinen tähdentää. Kodeissa olisi hyvä varautua niin ikään esimerkiksi sähkökatkoihin sekä vesivahinkojen ja liukkauden torjuntaan.

Kursseista apua asukkaille
Helsingin Pelastusliitto HELPE järjestää monipuolista asuinturvallisuuskoulutusta kaikille turvallisuusasioista kiinnostuneille asukkaille, taloyhtiöille ja asuinkiinteistöjen toimijoille. Asuinkiinteistön yleisiä turvallisuusasioita koulutetaan säännöllisesti toistuvilla Asuinkiinteistön turvallisuuskursseilla ja Väestönsuojan hoitajan kurssilla.

”Olen osallistunut useisiinkin Helsingin Pelastusliiton koulutustapahtumiin, ja ne ovat erittäin hyviä ja tarpeellisia”, sanoo helsinkiläinen Kari Kaipainen. Hän toimii Kivihaassa sijaitsevan taloyhtiönsä hallituksen turvallisuusvastaavana.

”HELPE:n kursseilla on käsitelty monipuolisesti taloyhtiön riskien kartoittamista ja niiden ennaltaehkäisyä sekä väestönsuojeluasioita. Kouluttajina on ollut päteviä ja asiantuntevia ihmisiä.” Kurssit ovat Kaipaisen mukaan olleet hyödyllisiä. Ne auttavat taloyhtiöitä tehostamaan toimintaansa asukasturvallisuuden parantamiseksi.

”Asioihin on parasta varautua etukäteen. Kun kiinteistön riskit opitaan tunnistamaan, niitä voidaan helpommin ehkäistä ennakolta”, Kaipainen korostaa.

Teksti: Ari Mononen

Julkaistu: 07/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »