Isännöitsijän uudet nuotit

Uudistetut isännöinnin eettiset ohjeet astuivat voimaan 1.2.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa isännöinnin laatua ja lisätä luottamusta isännöintiin. Ohjeet päivitettiin Isännöintiliiton, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n ja taloyhtiöiden etua valvovan Kiinteistöliiton yhteistyönä.

Eettisten ohjeiden uudistaminen on tärkeä askel alan itsesääntelyn ja valvonnan parantamisessa. Kun ohjeet ovat selkeät, epäasiallinen toiminta voidaan tunnistaa ja siihen voidaan puuttua.

Isännöinnin eettiset ohjeet toimivat lainsäädäntöä täydentävänä, alan sisäisenä sääntelynä. Kaikki Isännöintiliiton jäsenet ja isännöintialan ISA-auktorisoinnin suorittaneet isännöintialan toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan alan eettisiä ohjeita. Eettisten ohjeiden uudistuksella on pyritty selventämään ja tarkentamaan ohjeita, jotta niiden noudattaminen ja valvonta olisi yksiselitteisempää.

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanervan mukaan uudistuksen tavoitteena on lisätä ja parantaa luottamusta isännöintialaan. Ohjeista on tehty entistä perusteellisemmat, koska on tärkeää, että isännöinti ja asiakkaat ymmärtävät eettisen toiminnan samalla konkreettisella tavalla.

Ilahduttavasti uudistuksessa on pyritty ottamaan kantaa joihinkin yleisimpiin ongelmakohtiin, jotka ovat aiheuttaneet asiakkaiden tyytymättömyyttä. Esimerkiksi epäselvyys isännöintisopimuksen sisällöstä ja hinnoitteluperiaatteista aiheuttaa Koro-Kanervankin mukaan ”yllättävän usein” ongelmia.

Uusissa ohjeissa linjataan mm. että isännöinnin tulee pitää taloyhtiön keskeiset sopimukset, kuten isännöinti-, vakuutus-, huolto- ja sähkö- ja muut sopimukset – sekä isännöinnin eettiset ohjeet – jatkuvasti hallituksen saatavilla. Isännöinti käsittelee näitä kaikkia aina tarvittaessa hallituksen kanssa tarkemmin. Se myös toimii aktiivisesti ja varmistaa, että hallitus on tietoinen sopimuksista ja niiden olennaisista ehdoista.

Kilpailutuksista ohjeissa todetaan, että isännöinti voi kilpailuttaa taloyhtiön puolesta erilaisia hankintoja. Kuitenkin isännöinnin tulee huolehtia, että taloyhtiö voi aina kohtuullista irtisanomisaikaa ja -ehtoja noudattaen irtisanoutua sopimuksesta tai hankinnasta.

Uudistetut ohjeet paimentavat isännöintiä käymään myös isännöintisopimuksen säännöllisesti läpi taloyhtiön kanssa, mikä on vain hyvä asia. Myös taloudellisten väärinkäytösten riskiä pyritään ohjeiden avulla pienentämään.

Myös Kiinteistöliitto pitää uusia eettisiä ohjeita merkittävänä parannuksena taloyhtiöiden hallitusten kannalta, koska konkreettisia toimintatapoja ja menettelyjä on määritelty aiempaa tarkemmin. Tämä on avuksi tuiki tavallisille taloyhtiöiden hallituksille, joiden on aiempaa helpompaa ymmärtää, miten oman talon isännöinnin tulee toimia noudattaessaan näitä ohjeita.

Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen toteaa, että taloyhtiölle isännöinti on tärkein asiantuntijapalvelu – ja toimiva yhteistyö on olennaista osakkaiden yhteisiä asioita taloyhtiössä hoidettaessa. Tästä näkökulmasta erityisen tärkeitä toimia taloyhtiöissä ovat isännöitsijäsopimusten säännöllinen käsittely ja ajan tasalla pitäminen, selkeät hinnantarkastusmenettelyt sekä isännöinnin kokonaiskustannuksen avaaminen vuositasolla kiinteän palkkion ja erillisveloitusten euromääriin. Kun läpinäkyvyys lisääntyy, luottamuskin juurtuu paremmin.

Toistaiseksi eettisten ohjeiden noudattamista valvotaan siten, että eettisten ohjeiden rikkomista epäilevän taloyhtiön hallitus voi valittaa asiasta Isännöintiliitolle tai Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:lle. Tämä valvontamenettely on kuitenkin sekin uudistuksen alla tänä vuonna.

Perusteellisempi itsesääntely tullee vaatimaan isännöintiyritysten toimintamallien muuttamista ja monessa tapauksessa myös riman korottamista. Kuten Mia Koro-Kanerva on todennut, monilla isännöintialan toimijoilla ohjeiden toimintamallit ovat jo käytössä, mutta on myös yrityksiä, joille ohjeiden noudattaminen edellyttää muutosta toimintaan.

PETRI CHARPENTIER

Julkaistu: 02/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »