Isännöinti & hallitus

KOLUMNI

Hallituksen ja puheenjohtajan on tunnettava vastuunsa

artikkelikuva: Hallituksen ja puheenjohtajan on tunnettava vastuunsa

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen vaikeimpia asioita on löytää halukkaita ja osaavia henkilöitä hallituksen jäseniksi. Osakkaat mielellään karttavat tehtäviä, joista ei juuri kiitosta saa, ja joissa voi kohdata juridinen ja taloudellinen vastuu. Hallituksen jäsenenä toimiminen ei ole läpihuutojuttu kuten valinta usein on, mutta huolellisesti toimimalla vastuuta ei tarvitse pelätä. Hallituksessa osakas voi konkreettisesti vaikuttaa yhtiön päivittäisten asioiden hoitoon ja pitkäjänteiseen toimintaan.

TALOYHTIÖN HALLITUS vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii kollegiona eli kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat päätöksentekoon samanlaisin oikeuksin ja velvollisuuksin. Käytännössä hallituksen puheenjohtajan merkitys ja vastuu toiminnan pyörittämisestä on erityisesti pienissä yhtiöissä muiden hallituksen jäsenten roolia suurempi, vaikka asema ei juridisesti juurikaan eroa muiden jäsenten vastuusta.

Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen koolle kutsuminen, hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaminen sekä yhtiön nimenkirjoitusoikeuteen liittyvät asiat. Käytännössä hallituksen puheenjohtaja pitää muita hallituksen jäseniä tiiviimmin yhteyttä isännöitsijään ja valvoo hänen työtään.

Selkänojaa tehtäväänsä puheenjohtaja saa perehtymällä asunto-osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen, yhtiön tekemiin sopimuksiin sekä asiakirja-arkistoon. Lisäturvaa tuo asioiden tarkka kirjaaminen pöytäkirjoihin, muistioihin ja omiin muistiinpanoihin. Osakkaiden tai muiden tahojen ilmoitukset ja valitukset on syytä kirjata ja niihin on hyvä vastata todisteellisesti, mielellään kirjallisesti. Isännöitsijän, kirjanpitäjän ja muiden sopimusosapuolten työtä on valvottava tarvittavassa laajuudessa. Kiinteistö- ja muiden vakuutusten turva on pidettävä riittävänä. Rakenteiden ja laitteiden ikääntyessä on huolehdittava riittävästä kunnossapidosta ja säännöllisistä tarkastuksista.

Oman haasteensa tuo suuret korjaukset, esimerkiksi katto-, vaippa- tai ikkunaremontti tai talotekninen modernisointi. Vastuutaan hallitus ja sen puheenjohtaja kantavat valitsemalla asiantuntijat projektia vetämään. Työn ajaksi kannattaa ainakin hallinnon vastuuvakuutuksen ja kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusmääriä korottaa. Taloyhtiön kannattaa harkita myös kiinteistön vakuuttamista all risks -tyyppisellä vakuutuksella.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkaalle tai ulkopuoliselle henkilölle.

Vastuun kohdistuminen hallituksen puheenjohtajaan ei ole vain teoreettinen sormiharjoitus:

Asetus määrää, että rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja. Ellei päätoteuttajaa ole nimetty, rakennuttaja vastaa myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Siis, jos taloyhtiö ei ole urakkaa tilatessaan muistanut nimetä urakoitsijaa päätoteuttajaksi, se vastaa itse päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista, esimerkiksi työmaan johtamisesta ja työturvallisuussuunnittelusta. Tietämättömyys tai unohdus kävi kalliiksi pirkanmaalaiselle asunto-osakeyhtiölle, joka tuomittiin työturvallisuusrikoksen seurauksena menettämään 1 000 euroa rikoksen tuottamana lainvastaisena hyötynä, mikä syntyi säästyneistä suunnittelukustannuksista. Asunto-osakeyhtiön puheenjohtaja sai 10 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta.

Talvi on muutamien viikkojen päässä. Hallituksen on syytä varmistua, että liukastumisten tai katoilta putoavan lumen ja jään aiheuttamat vahingot estetään ja asia on vastuutettu yksiselitteisesti.

Teksti: Jari Syrjälä
toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Julkaistu: 11/2018

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »