Automaatio
Energiatehokkuus
Ilmanvaihto
Isännöinti & hallitus (kartoitus)
Lämmitys (aurinkolämpö)

Uusiutuva energia kiinnostaa taloyhtiöitä

artikkelikuva: Uusiutuva energia kiinnostaa taloyhtiöitä

Kuva: Pixabay


Taloyhtiön kustannus- ja energiatehokkaimman lämmitysratkaisun suunnittelussa kannattaa tukeutua asiantuntijalla teetettyyn energiakatselmukseen. Aurinkoenergian nykyistä laajempi käyttäminen kiinteistöjen lämmityksessä olisi tekniikan puolesta mahdollista, mutta nykyisellään lainsäädäntö hankaloittaa aurinkosähköjärjestelmien täysipainoista hyödyntämistä taloyhtiöissä.

Taloyhtiön energia- ja kustannustehokkain kiinteistölämmitysratkaisu riippuu talotyypistä, yhtiön koosta ja iästä, rakennustavasta ja olemassa olevasta talotekniikasta. Energiankulutukseen vaikuttavat myös taloyhtiön energiansäästötoimenpiteet kuten lämmitysjärjestelmän huolto, ikkunoiden kunto ja tiiveys, ilmanvaihto sekä mahdollinen lämmöntalteenottojärjestelmä.

”Kun taloyhtiössä aletaan suunnitella kiinteistölämmitysjärjestelmän optimoimista kannattaa teettää ensin selvitys asiantuntijalla. Tarvittaessa voidaan suorittaa koko taloyhtiötä koskeva energiakatselmus”, sanoo isännöitsijä Jukka Keinänen isännöitsijätoimisto Talohallinta Oy:stä.

Energiakatselmuksessa selvitetään taloyhtiön kokonaisenergian käyttö, etsitään mahdolliset energiansäästökohteet ja esitetään säästötoimenpiteet laskelmineen. Toimenpiteiden kannattavuuteen vaikuttavat taloyhtiössä oleva tekniikka ja ohjaukset eri lämmityskuormille.

”Tarvittaessa asiantuntija selvittää toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä osakkaille yhtiökokouksessa”, Keinänen sanoo.

Energiankulutusta voidaan pienentää huoltamalla ovien ja ikkunoiden tiivistykset, säätämällä ilmanvaihto ja lämmitys oikealle tasolle ja parantamalla eristystä. Lisäksi pääasiallisen lämmitysjärjestelmän rinnalle voidaan harkita uusiutuvia energiamuotoja.

”Kiinnostus vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja kuten aurinkosähköä ja maalämpöä kohtaan on kasvanut taloyhtiöissä viime vuosina”, sanoo Keinänen.

Teknologian kehittyessä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen muuttuu taloudellisesti kannattavammaksi. Uudisrakennuksissa vaihtoehtoiset energiamuodot huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin tarvittavien teknisten ratkaisujen sisällyttäminen on helpompaa ja edullisempaa verrattuna vanhemman rakennuskannan lämmitysjärjestelmien päivittämiseen.

kita.fi - Isännöitsijä Jukka Keinänen
Isännöitsijä Jukka Keinänen isännöitsijätoimisto Talohallinta Oy:stä sanoo, että kiinnostus vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja kuten aurinkosähköä ja maalämpöä kohtaan on kasvanut taloyhtiöissä viime vuosina.

Aurinkopaneeleilla täydentävää energiaa taloyhtiöihin
Aurinkoenergiaa voidaan Suomessa käyttää täydentävänä sähkön ja lämmön lähteenä. Aurinkopaneelit tuottavat energiaa pääasiassa huhtikuusta lokakuulle.

”Tämän hetkinen lainsäädäntö hankaloittaa taloyhtiökohtaisen aurinkosähkön hyödyntämistä”, sanoo Sähköinfon tekninen asiantuntija Matti Orrberg.

Sähkömarkkinalaki ja taloyhtiöiden yhtiöjärjestykset rajoittavat taloyhtiön yhteisen aurinkopaneeleilla toimivan järjestelmän käyttämistä. Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä on antanut lausunnon lain muuttamisesta siten, että taloyhtiöissä voitaisiin käyttää keskitettyä ratkaisua ja jakaa hyöty asuntokohtaisten sähkömittareiden kesken.

”Nykyisellään on asennettava jokaiselle huoneistolle oma aurinkosähköjärjestelmä paneeleineen, inverttereineen ja kaapelointeineen, mikä nostaa kuluja huomattavasti. Toisena vaihtoehtona on siirtyä taloyhtiön sisäiseen sähkönlaskutukseen eli takamittarointimalliin, jolloin taloyhtiössä on yksi sähkömittari ja huoneistokohtaiset alamittarit”, sanoo Orrberg.

Lainsäädännöllisten haasteiden vuoksi tällä hetkellä pääasiallisia aurinkosähkön käyttäjiä ovat liikekiinteistöt, maatilat ja pientalot. Nykyisellään taloyhtiöissä aurinkopaneeleja voidaan hyödyntää lähinnä kiinteistösähkön tuottamiseen. Keinäsen isännöimässä esimerkkikohteessa paneelit tuottavat 10–15 % yhtiön yhteisten tilojen sähkönkulutuksesta kuten taloyhtiön saunan lämmitykseen, valaistukseen, ilmanvaihtoon ja autopaikkoihin kuluvasta sähköstä.

”Karkeasti arvioiden aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika on lähemmäs 15 vuotta. Tämän hetken teknologialla kustannussäästöt ovat vielä vähäisiä, mutta ympäristötietoisuuden lisääntyessä taloyhtiön imago ja arvo voivat nousta aurinkopaneelien asentamisen myötä”, Keinänen sanoo.

Aurinkosähkön kustannukset koostuvat katolle asennettavien aurinkopaneelien lisäksi invertteristä ja mahdollisista sähkökuormien ohjauslogiikasta ja -kojeista sekä ohjaukseen tarvittavista kaapeloinneista, jotta aurinkosähkö saadaan hyödynnettyä tehokkaammin. Vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämisen mahdollistavan teknologian kehittyessä kustannussäästöt tulevat kasvamaan.

”Kiinnostus aurinkopaneeleja kohtaan on tasaisesti kasvussa ja urakoitsijat ja suunnittelijat ovat kiinnostuneita aurinkosähköjärjestelmien teknisestä toteutuksesta”, kertoo Orrberg.

Älykkäät ohjausjärjestelmät huolehtivat sisälämpötiloista
Kaukolämpö on säilyttänyt suosionsa kerrostaloyhtiöiden lämmitysmuotona. Kaukolämmön kustannuksia voidaan pienentää ohjaamalla asuntojen sisälämpötilaa älykkäällä ohjausjärjestelmällä kuten Leanheatilla tai SmartLivingillä. Ohjausjärjestelmät optimoivat energiankulutuksen ja asuntokohtaiset lämpötilat asuntoihin asennettavien sensorien avulla.

Älykkäät ohjausjärjestelmät pitävät asuntojen lämpötilan tasaisena. Tekoäly hoitaa lämmityksen sensorien keräämien tietojen pohjalta mahdollisimman energiatehokkaasti huomioiden säätilan ja rakennuksen termodynaamiset ominaisuudet. Ohjausjärjestelmä vähentää energian kulutuspiikkejä rakennusten lämmönvarauskyvyn sekä asukkaiden lämpimän käyttöveden kulutusprofiilin mukaan. Alempi huipputeho näkyy pienempinä kaukolämmön perusmaksuina.

Lämpötilan lisäksi älykäs ohjausjärjestelmä monitoroi sisäilman kosteutta ja optimoi ilmanvaihtoa sekä hälyttää mahdollisista ongelmista. Valvonnan ansiosta kiinteistöt pysyvät kunnossa ja alentunut energiankulutus pienentää hiilijalanjälkeä. Älykkäät ohjausjärjestelmät sopivat kaukolämmön lisäksi muiden lämmitysmuotojen kanssa käytettäväksi.

”Uudiskohteita suunniteltaessa ja rakennettaessa kannattaa huolehtia riittävistä ohjauksista eri sähkökuormille älykkäiden ohjausten hyödyntämiseksi esimerkiksi aurinkosähkön kanssa”, sanoo Orrberg.

Sähkölämmityksen ohjausjärjestelmillä voidaan säästää energiaa ajastusten, tilakohtaisten ja tarpeenmukaisten säätöjen avulla. Älykäs järjestelmä voidaan ohjelmoida lämmittämään edullisemman sähköenergian aikaan ja hyödyntämään eri energialähteitä.

”Kaukolämpöä käyttävissä kerrostaloissa on usein sähköinen lattialämmitys, johon aurinkosähköä voitaisiin jo nykyteknologialla hyödyntää ilman mittavia investointeja ja saneeraustöitä”, Orrberg sanoo.

Tulevaisuudessa samassa kiinteistössä voidaan käyttää rinnakkain useita energialähteitä lämmitykseen, jolloin tarkka säädettävyys ja nopea reagointi muutoksiin nousevat tärkeiksi. Automatisoidut ohjausjärjestelmät mahdollistavat energian kulutuksen ja tuoton synkronoimisen mahdollisimman kustannus- ja energiatehokkaasti.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 09/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »