Isännöinti & hallitus (kartoitus)
Turvallisuus
Vahinkosaneeraus (asbesti)
Yhteiset tilat (turvallisuus)

Uinuva uhka työmaalla

Asbestitöissä tarvitaan vankkaa ammattitaitoa

artikkelikuva: Uinuva uhka työmaalla

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa täytyy kartoittaa mahdolliset asbestiongelmat jo remontin suunnitteluvaiheessa. Arkipuheessa näytteenotto, asbestikartoitus, laboratorioanalyysi sekä varsinainen asbestisaneeraus helposti sekoittuvat. Käsitteet liittyvät toisiinsa, mutta on tärkeää tiedostaa eri ammattilaisten roolit ja vastuut – niin suunnittelussa, rakennuttamisessa, valvonnassa, tutkimisessa kuin varsinaisessa urakoinnissakin.

Kiinteistöissä asbestin kanssa joudutaan tyypillisesti tekemisiin linjasaneerausten tai muiden korjaustöiden yhteydessä. Kun asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja puretaan, niistä vapautuu ilmaan asbestikuituja, jotka voivat joutua hengityksen mukana työntekijöiden ja muiden ihmisten keuhkoihin. Kuiduista saattaa aiheutua syöpää tai asbestoosia – siis hengenvaarallisia sairauksia – vielä kymmenien vuosien kuluttua asbestille altistumisen jälkeen.

Asbestikartoituksen osana otettavat materiaalinäytteet on tutkittava laboratoriossa, ja jos haitta-aineita löytyy, ne on poistettava rakenteista turvallisella tavalla. Purkutyön laatu on vielä varmistettava ilmanäytteellä.

Yhteistyö on voimaa
Suomessa toimii aktiivinen alan järjestö Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry. Se kannustaa alan eri toimijoiden yhteistyöhön, jolla varmistetaan saumaton toiminta ja siten turvallinen asbestipurkutyön lopputulos asiakkaalle. SAP:n kehittämällä niin sanotulla AV-menettelyllä tähdätään prosessin tiiveyteen ja potentiaalisten heikkojen kohtien eliminoimiseen.

Esimerkkinä hyvästä laatuketjusta on ketju, jossa asbestija haitta-ainekartoituksen suorittaa RamoPro Oy, löydetyt asbestimateriaalit purkaa M.R. Partners AV-menetelmän mukaisesti ja materiaali- ja ilmannäytteet tutkitaan akkreditoidussa AHA-LAB:n laboratoriossa.

”Olemme toisistamme riippumattomia yrityksiä, mutta teemme yhteistyötä monissa asioissa”, selventää AHA-LAB Oy:n toimitusjohtaja Tero Liimatainen.

Hän muistuttaa, että asbestin poistaminen rakenteista oikealla tavalla on tärkeää ennen kaikkea työturvallisuuden ja asumisterveyden takia – eikä vain siksi, että lainsäädäntö vaatii niin tekemään.

Kiinteistöt kerralla kuntoon
AHA-Asiantuntija Taru Ketonen Ramo Pro Oy:stä kertoo, että asbestia ja muita haitallisia aineita joudutaan etsimään kaikenlaisista kohteista. Mukana on sekä suuria teollisuuskiinteistöjä että yksittäisiä kylpyhuoneita.

”Nykyisin esimerkiksi isännöitsijät tuntevat vaarallisten materiaalien riskit jo paremmin kuin vielä muutamia vuosia sitten, eli kartoitukselta osataan jo vaatia laatua”, Ketonen arvioi.

”Tilojen kartoitukset on kuitenkin tehtävä riittävän huolellisesti, jotta asiat saadaan kerralla kuntoon ja työn turvallisuus varmistetaan. Jos kilpailutettaessa valitaan töille tekijät pelkästään halvimman tarjouksen perusteella, selvitystyö tehdään ehkä liian nopeasti ja summittaisesti. Piiloon jääneet haittaaineet voivat sitten aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja remontin edetessä.”

Ketonen suosittaa isännöitsijöitä valitsemaan kaikkiin työvaiheisiin osaavia ja kokeneita toimijoita.

”Markkinoilla toimii myös sellaisia yrityksiä, joilla ei ole tarvittavaa ammattitaitoa. Alan kattojärjestö SAP onkin esittänyt asbestialalla toimivien laadukkaiden yritysten sertifiointia, jotta työt tulisivat aina tehdyksi vähintään lain minimivaatimusten mukaisesti.”

Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että kukaan ei pääse altistumaan vaarallisille haitta-aineille.

”Kaikissa tehtävissä tarvitaan osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Kun rakenteiden ongelmakohdat havaitaan ajoissa, niistä ei myöhemmin aiheudu korjaustöiden viivästymisiä tai muita yllätyksiä”, Ketonen korostaa.

Akkreditoitua tutkimustyötä
Asbestikartoituksessa otetut rakennusmateriaalinäytteet toimitetaan riippumattomaan laboratorioon tutkittavaksi. Laboratorioanalyysi ei ole kartoitus, vain osa sitä.

”Turvallisuuden lisäksi on hyvä muistaa, että puutteellisesti suoritettu laboratorioanalyysi tai laiminlyöty haitta-aineiden poisto käy usein kalliiksi. Jos esimerkiksi asbestipölyä pääsee leviämään ympäri kiinteistöä, siitä aiheutuva puhdistustyö maksaa varmasti paljon.”

Liimataisen mukaan AHA-LAB tutkii pyyhkäisyelektronimikroskoopilla kaikki laboratorioon lähetetyt rakennusmateriaalinäytteet. Mahdolliset asbestikuidut tunnistetaan niiden pinnanmuodostuksen ja alkuainekoostumuksen perusteella. Tutkimusmenetelmät ovat akkreditoituja eli laboratorion pätevyys on todettu ulkopuolisella, kansainvälisiin kriteereihin perustuvalla menettelytavalla.

”Käsittelemme erillisinä näytteinä kaikki sellaiset näytteen materiaalikerrokset, joissa on saatettu käyttää asbestia. Laboratoriotulosten täytyy olla ehdottoman luotettavia, koska virheellinen analyysi saattaisi johtaa purkutyöntekijöiden ja asukkaiden altistumiseen syöpävaaralliselle aineelle ja pahimmassa tapauksessa koko kiinteistö saastuisi asbestipölyllä.”

Turvallisuus ennen kaikkea
Purku-urakointiyritys M.R. Partners Oy:n toimitusjohtaja Priit Mullamaa mainitsee yrityksensä hoitamien asbestinpurkutöiden painottuvan ensi sijassa linjasaneerauksiin.

”Toki puramme asbestia ja muita haitta-aineita myös muunlaisilta työmailta”, hän tarkentaa.

”Asbestin käytön kulta-aikana 60–70-luvulla rakennetut talot ovat nyt saneerausiässä ja vaarallisia materiaaleja on usein kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa, rakennusten kellareissa, talosaunoissa, yhteistilojen lattiatasoitteissa, julkisivulevyissä sekä huopakatteissa.”.

Kun ongelmakohtia löytyy, niistä on syytä tiedottaa nopeasti ja avoimesti kaikille korjaustöihin osallistuville urakoitsijoille.

”Muussa tapauksessa voi käydä niin, että joku aliurakoitsijoista tekee esimerkiksi poraustöitä väärässä paikassa, jolloin asbestipölyä pääsee leviämään muualle kiinteistöön aiheuttaen vaaraa niin työntekijöille kuin asukkaillekin.”

Taru Ketonen Ramo Prolta muistuttaa, että monesti talojen rakenteisiin on jäänyt asbestia, vaikka sitä olisi takavuosien remonteissa jo pyritty poistamaan.

”Vanhoilla menetelmillä ei kaikkia riskikohtia ehkä ole pystytty löytämään tai purkamaan. Edes se, että kylpyhuonetta on uusittu moneen kertaan vuosien varrella, ei takaa, etteikö sieltä voisi löytyä vaarallisia materiaaleja.”

Vielä 90-luvulla purkukäytännöt olivat aika kirjavia, ja asbestista saatettiin poistaa vain osa.

Laki määrittelee purkutyömenetelmät tarkasti, muun muassa purkutyössä käytettävät laitteet ja työkalut pitää puhdistaa asianmukaisissa huoltotiloissa ja laitteiden toimivuus varmistaa mittauksin. Asbestipitoisen purkujätteen käsittely vaatii myös erityistä huolellisuutta.

”M.R. Partnersilla kaikki asbestijätteet säkitetään kaksinkertaisesti turvallisuuden varmistamiseksi”, vakuuttaa Mullamaa.

Asbestinpurkutöiden valmistuttua, jatkokäytön turvallisuuden varmistamiseksi, työtilasta otetaan vielä ilmanäyte, joka sekin lähetetään laboratorioon analysoitavaksi. Vasta puhdas analyysitulos sallii tilan luovuttamisen seuraaville työvaiheille ja asukkaille.

”Laadunvarmistus on tärkeää. Ellei töitä tehtäisi säädösten mukaisesti, kaikki töihin osallistuvat altistuisivat asbestille – ja myös kiinteistön asukkaille aiheutuisi terveydellistä vaaraa.”

”Purkutyöt on toki syytä pyrkiä hoitamaan kiinteistöissä mahdollisimman pölyttömästi siinäkin tapauksessa, että tiloissa ei ole todettu olevan haitta-aineita”, toteaa Mullamaa.

Teksti: Ari Mononen

Julkaistu: 09/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »