Energiatehokkuus

BLOGI

Energiatehokkuuden parantamisesta prioriteetti taloyhtiöille

Kirjoittaja: Kimmo Karvinen

artikkelikuva: Energiatehokkuuden parantamisesta prioriteetti taloyhtiöille

Energiatehokkuuden parantaminen tulisi ottaa tärkeimmäksi yksittäiseksi kehittämisteemaksi kaikissa taloyhtiöissä.

Samalla kertaa voidaan alentaa hoitokuluja, parantaa asumismukavuutta, nostaa kiinteistön arvoa ja tehdä ilmastotekoja. Millään muulla kehittämis- tai korjaustoiminnalla ei saavuteta samanlaisia hyötyjä. Hyvä hallintotapa -suosituksen mukaan taloyhtiöllä tulee olla strategia. Tällä tarkoitetaan pidemmän aikavälin tavoitteiden määrittelyä ja suunnitelmaa niihin pääsemiseksi. Myös taloyhtiöstrategiassa energiatehokkuuden parantaminen on syytä huomioida niin tavoite- kuin toimenpidetasolla.

Taloyhtiöillä on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Hallitusten on siksi tärkeää panostaa myös omaan osaamiseensa. Hallitusten ei tarvitse olla energia-asioiden teknisiä asiantuntijoita, mutta energiansäästön suuret mahdollisuudet on syytä sisäistää. Jo pelkkä ymmärrys siitä, että oman taloyhtiön lämmityskuluja ja hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää esimerkiksi –50% energiaremontilla, joka rahoitetaan pääosin syntyvillä säästöillä, todennäköisesti riittää käynnistämään selvitystyön energiatehokkuuden parantamiseksi.

Entäpä sitten kuluttajien ilmastotietoisuuden kehittyminen ja sen vaikutukset taloyhtiöihin? Kannattaa pohtia miten nopeasti asenteet ovat muuttuneet vaikkapa suhtautumisessa lentomatkustamiseen. Kun muutamassa vuodessa on alettu puhumaan ”lentohäpeästä”, kuinka kauan menee siihen, että ilmastotietoisuus saavuttaa kunnolla myös asuntomarkkinat? On täysin mahdollista, että siinä vaiheessa kuluttajat alkavat karttamaan taloyhtiöitä, joissa asumisen hiilijalanjälki on suurempi kuin naapurilla. Taloyhtiöiden tuskin kannattaa jäädä toimettomana odottelemaan sitä päivää.

Energiatehokkuuden parantamiseen taloyhtiöissä liittyy isoja mahdollisuuksia. Vaikka investoinnit ovat suuria, niitä voidaan rahoittaa saavutetuilla säästöillä. Muut hyödyt tulevat vielä kaupan päälle. Hallitusten kannattaakin ottaa energiatehokkuuden parantaminen tärkeimmäksi kehitysteemaksi

Kimmo Karvinen
hallituksen jäsen
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry

Julkaistu: 09/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »