mainos_1054

Isännöinti & hallitus (kartoitus)
Kiinteistöhuolto
Valvonta & Suunnittelu

Koulutuksella vauhtia uralle

artikkelikuva: Koulutuksella vauhtia uralle

Onko tavoitteenasi esimies- tai työnjohdolliset tehtävät kiinteistö- ja rakennusalalla? Vai oletko erikoistumassa sisäilman tai homepuhdistuksen ammattilaiseksi? Valtakunnallinen aikuiskouluttaja Rastor vauhdittaa uraasi kiinteistö- ja rakennusalalla käytännönläheisillä koulutuksilla.

Työteknikkokoulutuksella teknisestä osaajasta esimieheksi
”Moni osaavista kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisista etenee urallaan työnjohtajaksi ilman varsinaista työnjohdollista koulutusta. He tuntevat kyllä rakennustekniikan, mutta eivät ole perehtyneitä esimerkiksi esimiestyöhön tai ihmisten johtamiseen, vaikka nämä ovat tärkeä osa uusia tehtäviä”, toteaa Rastorin aluejohtaja Mika Irenius.

Edellä kuvatussa uran käännekohdassa tukee Rastorin tunnetuin koulutus, Työteknikon koulutusohjelma, jota on toteutettu jo 70 vuoden ajan.

”Vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa valmistuu Rastorin työteknikkokoulutuksesta. Läpimenoprosentti on pitkälti yli 90 prosenttia, mikä kuvaa, että osallistujat ovat motivoituneita. He haluavat soveltaa koulutuksen tuoman tiedon omaan arkeensa”, kertoo Irenius.

Työteknikon koulutusohjelma soveltuu erityisesti teknisillä aloilla työnjohto-, esimies-, asiantuntija- ja tuotantovastaavan tehtävissä työskenteleville tai alan yrittäjille. Koulutus on tarkoitettu etenkin pitkän linjan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää esimiesosaamistaan ja toimia työnjohtajina, mutta koulutus tukee myös uralla etenemistä ja sopii siis sellaisille, jotka vasta tavoittelevat teknisen alan esimies- tai työnjohtotehtäviä.

Työteknikon koulutus antaakin eväät toimia hyvänä esimiehenä ja työnjohtajana. Lisäksi koulutuksessa syvennytään talousosaamiseen, kuten kannattavuuteen ja kustannuslaskentaan.

Opinnoissa harjoitellaan myös matematiikan ja fysiikan aiheita, kuten mekaniikkaa ja lujuusoppia, joita tarvitaan työmailla. Kaikkien harjoitusten aiheet on poimittu todellisesta arjesta työmailla. Lisäksi koulutukseen sisältyy ammattialakohtaisia esimerkiksi rakennustekniikkaa käsitteleviä opintoja, kuten betonitekniikkaa tai LVI- ja sähkötekniikkaa.

Työteknikon koulutusohjelmaan sisältyy myös ammatillinen tutkinto, josta saa virallisen todistuksen. Tutkinto valitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan niin, että se tukee parhaiten osallistujan työtehtäviä ja osaamista. Työteknikon koulutusohjelmaan voi valita joko tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon tai rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon.

”Toimialasta ja työnkuvasta riippuen katsotaan aina kullekin sopiva erikoisammattitutkinto. Osallistujan on kuitenkin oltava työnjohdon tehtävissä tai yrittäjänä tai siirtymässä näihin rooleihin”, kertoo Irenius.

Ireniuksen mukaan yksi merkittävä koulutuksen hyöty on vertaisoppiminen ja verkostoituminen. Kun saman alan ammattilaiset keskustelevat yhteisistä teemoista, opitaan myös toisten kokemuksista ja samalla syntyy hyödyllisiä kontakteja.

”Olen sanonut, että kurssin kahvitauolla oppii vähintään yhtä paljon kuin itse oppitunnilla.”

kita.fi - Rastorin aluejohtaja Mika Irenius
Rastorin aluejohtaja Mika Ireniuksen mukaan toimiva opiskelu ei ole opiskelua sen itsensä vuoksi. Kaikki liittyy todellisiin töihin työpaikalla tai työmaalla. Näin opitaan etukäteen, miten ongelmia selvitetään, ja vältytään mutu-tuntumasta.

Sisäilmaosaajille on nyt kysyntää
Rastor kouluttaa myös sisäilma- ja homepuhdistuksen asiantuntijoita MoCle-valmennuksessa. Nyt kaksi kertaa järjestetyllä koulutuksella on ollut paljon kysyntää, ja teema herättää muutenkin mielenkiintoa paitsi alan yrittäjissä myös julkisissa tahoissa.

Suurin osa osallistujista on yrittäjiä, joiden toiminta keskittyy sisäilman ympärille, mm. rakennusliikkeitä ja siivousalan yrittäjiä.

”Palaute koulutuksesta on ollut huimaa! Jokaisella osallistujalla on oma tulokulmansa teemaan, mutta palautteet kertovat, että koulutus on oikeasti edistänyt osallistujien omaa liiketoimintaa, olipa erikoistumisala mikä tahansa”, Irenius kertoo.

Sisäilma- ja homesiivouskoulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa ennaltaehkäistä ongelmia sekä osaamista sisäilmaongelman havaitsemiseen ja asian kanssa etenemiseen. Aina ei ole kyse homeesta tai kosteusvauriosta, vaan monet muutkin tekijät voivat heikentää sisäilman laatua.

”Näissä koulutuksissa tarjotaan osallistujille selkeät askelmerkit, kuinka ongelmia selvitetään ja ratkaistaan. Näin vältytään etenemästä mutu-tuntuman varassa tai kantapään kautta oppimalla”, Irenius kuvaa.

Kun oma osaaminen ja prosessit ovat kunnossa, tekemisen laatu näkyy asiakkaalle saakka.

Ajankohtainen, tavoitteellinen, yksilöllinen
Rastorin koulutus on sisällöltään aina ajankohtaista, tavoitteellista ja yksilöllistä. Koulutukset suunnitellaan opiskelijan ja hänen organisaationsa nykyisten ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Kaiken perustana on henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun, jolla varmistetaan juuri oikean tason koulutus ja sopiva tutkinto.

”Koulutuksemme ei ole opiskelua opiskelun vuoksi, vaan kaikki liittyy todellisiin töihin ja niiden toteuttamiseen arjessa työmaalla. Työn ohessa opiskelu sopii kiireiseenkin arkeen ja yrittäjälle: koulutuspäiviä on kuitenkin vain noin kerran kuussa. Opiskelijat saavat myös virallisen tutkintotodistuksen, josta on hyötyä CV:ssä”, Irenius toteaa.

Rastor toimii valtakunnallisesti, ja sillä on omat toimipisteet Espoossa, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kaikkiaan koulutusta järjestetään noin 25 paikkakunnalla. Rastor muodostaa yhteenliittymän Markkinointi-instituutin kanssa.

Kuvat: Rastor

Teksti: Jari Peltoranta

Julkaistu: 09/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »