Julkisivu on enemmän kuin käyntikortti

Julkisivuremontit ansaitsevat enemmän huomiota julkisessa keskustelussa. Yksi tehokas väylä tietoisuuden nostamisessa on asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremonttikilpailu, joka kertoo miltä remppa näyttää, kun kaikki (tai melkein kaikki) menee mallikkaasti. Julkisivuyhdistyksen ja AKHA:n järjestämässä kilpailussa haetaan asunto-osakeyhtiöitä, joiden julkisivuremontit ovat onnistuneet ja lopputulos on erityisen laadukas. Nämä ”profiiliremontit” toimivat hyvinä esimerkkeinä myös niille, jotka vasta suunnittelevat julkisivukorjaamista.

Nyt seitsemännen kerran järjestetyn Julkisivuremonttikilpailun voiton nappasi 1970-luvulla rakennetun helsinkiläisen Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab:n julkisivuremontti. Toisen palkinnon sai 50-luvulla rakennettu As Oy Viisikko Espoosta ja kolmannen palkinnon 1900-luvun alussa rakennettu As Oy Kristian 17 Helsingistä.

Lauttasaarelaisen Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab on tuomariston mielestä onnistunut ja rohkaiseva esimerkki siitä, miten 70-luvun arkkitehtuuria voidaan uudistaa voimakkaasti ja rakennuksen ilmettä modernisoida rakennuksen alkuperäiset erityispiirteet kuitenkin huomioiden.

Tuomariston mukaan korjaushanke on ”kokonaisuudessaan harkittu, elinkaariajattelun ja pitkäaikaiskestävyyden huomioiva, perusteellisesti suunniteltu ja onnistuneesti toteutettu”. Se on myös poikkeuksellisen laaja perusparannushanke, koska ulkovaipan uudistuksen lisäksi talossa tehtiin linjasaneeraus.

Hopealle kiilanneen As Oy Viisikon julkisivuremontissa ansiokasta oli tuomariston mielestä erityisesti osakkaiden huomioonottaminen hankesuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheen aikana. Tapiolalaisen taloyhtiön vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin erityispiirteenä oli mm. se, että osakkaat saivat asuntokohtaisten rahoitusvastikkeiden tasolle vietyä kustannustietoa.

Tuomaristo katsoi, että Viisikon hankkeessa hyödynnettiin ansiokkaasti myös nykyaikaisia työvälineitä asioiden havainnollistamiseksi ja visualisoimiseksi osakkaiden päätöksenteon tukena. Viiden kerrostalon julkisivuihin ”palautettiin alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava 60-lukulainen loistokkuus perinteikkäitä työmenetelmiä hyödyntäen”. Onnistunut lopputulos on syntynyt harkituilla materiaaleilla ja kehittämällä osin uusiakin ratkaisuja kohteeseen ja sen edustamaan rakennusajankohtaan hyvin istuviksi.

Pronssimitalisti, kruununhakalainen As Oy Kristian 17 on tuomariston mielestä erittäin onnistunut esimerkki jugend-ajan arkkitehtuuria kunnioittavasta ja vaalivasta kulttuuriperintötyöstä. Vuonna 1906 valmistuneen talon julkisivuremontti on edellyttänyt perusteellista rakennushistoriallista selvitystyötä ja huolellista ja ammattitaitoista suunnittelua.

Etenkin julkisivun reliefimäisyyden ja rappausstruktuurien palauttaminen alkuperäisen mukaisiksi on ollut vaativa koitos. Suurten linjojen ja pienten detaljien muodostamassa teknisesti vaativassa korjaamisessa on tukeuduttu kokeneeseen rappaus- ja restaurointiurakoitsijaan ja muihin ammattilaisiin.

Aina ei remontin tarvitse olla mikään mestariteos, mutta todellisen ”remonttiaallon” kipeää tarvetta maassamme ei auta kiistää. Rakennuksiin on sitoutunut 45 % kansallisvarallisuudestamme, mutta kotimainen rakennuskanta uusiutuu hitaasti, vain noin prosentin verran vuodessa. Moni talo kirjaimellisesti vanhenee pystyyn: koko rakennuskannasta lähes 70 % on rakennettu ennen vuotta 1990.

Ilmaston muuttuessa vanhat ja raihnaiset rakennukset joutuvat melkoiseen kurimukseen. Talvella ja loppusyksystä – jolloin kuivumisolosuhteet ovat muutenkin heikoimmillaan – sade tulee ympäri Suomea yhä enemmän vetenä lumen sijaan. Vesi taas on mukana lähes kaikissa tunnetuissa turmeltumis- ja vaurioitumismekanismeissa, joita rakenteemme kohtaavat.

Tästä syystä niin julkisivu- kuin muidenkin remonttien tekijät ovat paljon vartijoina. Rakennusaikainen valppaus ja loppuun asti mietityt prosessit, rakennustavat ja materiaalit voivat säästää paljolta pahalta.

Petri Charpentier

Julkaistu: 11/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »