mainos_1061

Putkiremontit (menetelmät, sukitus)

Hallinnan tunne on tärkeä putkiremontissa

artikkelikuva: Hallinnan tunne on tärkeä putkiremontissa

Oy Vuorenrikeen pj Ilona Pirhonen Ylöjärveltä ja Mika Kärkkäinen, isännöitsijä, Taloasema Tampere, Isännöinti Kärkkäinen Oy.


Linjasaneeraus on koko taloyhtiön yhteinen projekti, jonka toteuttamiseen on useita menetelmiä. Linjasaneerausta suunniteltaessa kiinteistön kunto ja lähtötilanne määrittävät, millä menetelmillä saavutetaan paras lopputulos. Samalla kannattaa huolehtia muun talotekniikan korjaamisesta ajan tasalle. Toimiva kokonaisuus syntyy ammattilaisten yhteistyön tuloksena.

Linjasaneerauksen tullessa ajankohtaiseksi ensimmäinen askel on perusteellinen kuntokartoitus, jossa käydään läpi kunnostustarve viemäri- ja käyttövesiputkille, kiinteistön märkätiloille sekä taloteknisille järjestelmille, kuten lämmönsiirtimelle ja lämmönlähteelle, ilmanvaihdolle ja sähkö- ja tietoliikenneyhteyksille.

”Jokainen kiinteistö on oma yksilönsä, joten jokaiseen kiinteistöön on suunniteltava oma yksilöllinen ratkaisunsa”, painottaa LVI-Trion toimitusjohtaja Martti Saarnio.

Kiinteistön kuntoon vaikuttavat kiinteistön ikä, tekniset ratkaisut, huoltohenkilökunnan asiantuntevuus, kiinteistön hallinta ja aiemmin tehdyt remontit. Kuntokartoituksen ja hankesuunnittelun tärkeyttä korostaa myös isännöitsijä Mika Kärkkäinen Taloasema Tampereelta.

”Suunnitteluvaiheeseen panostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä toteutusvaiheessa”, Kärkkäinen sanoo.

Linjasaneeraukseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja perinteisestä putkien uusimisesta kevyempiin menetelmiin. Sukittaminen on kehittynyt viime vuosina huimasti ja sukitettu viemäri vastaakin nykytekniikoilla toteutettuna käytännössä uutta viemäriputkea.

Aiemmin haasteena olleisiin viemärien haaroihin on nykyään kehitetty haarasukkia, jolloin haaraan ei tule liitoksia ja sukka pysyy tiiviinä. Toteutusta suunniteltaessa kokonaiskuva ja lähtötilanne on kuitenkin aina pidettävä mielessä.

”Toteutustapa ei saa olla lähtökohtana. Vain kartoittamalla kiinteistön kunto voidaan valita sopivat saneerausmenetelmät”, sanoo projektipäällikkö Tatu Liikanen LVI-Triolta.

Kylpyhuoneiden kunto ratkaisee

Märkätilojen kunto nousee usein ratkaisevaksi tekijäksi siinä, valintaanko perinteinen putkien uusiminen vai sukittaminen.

”Perinteinen linjasaneeraus on järkevä valinta, jos kylpyhuoneiden pintarakenteet ja vesieristykset tarvitsevat uusimista”, sanoo Liikanen.

Mikäli osakkaat ovat teettäneet märkätiloissa remontteja eikä kylpyhuoneiden pintarakenteita uusita, sukittaminen on usein toimivin vaihtoehto, sillä se ei vaadi rakenteiden avaamista. Viemäreiden kunto ei estä sukittamista käytännössä koskaan, vaan viemärit voidaan aina uudistaa sisäpuolelta. Haasteita sukittamiseen voivat tuoda viemäreiden kannakointiratkaisut ja maa-aineksen eläminen talon alla.

”Mikäli viemäristössä on pieni osuus, joka kannattaa uudistaa, voidaan eri menetelmiä yhdistellä toimivaksi kokonaisuudeksi”, kuvailee Saarnio.

”Hybridimalleja voidaan hyödyntää myös siten, että uusittaviin kylpyhuoneisiin ja saunoihin laitetaan uudet putket ja muutoin viemärit sukitetaan”, lisää Kärkkäinen.

Perinteisessä putkiremontissa kiinteistön rakenteet voivat aiheuttaa ongelmia etenkin vanhoissa kiinteistöissä, joiden osalta ei ole tiedossa millaisia rakenteita rakennusvaiheessa on käytetty tai mitä remontteja kiinteistössä on aiemmin tehty.

Putkien uusimiseen päätyvissä rivitaloyhtiöissä voidaan vähentää seinien ja lattioiden avaamisen tarvetta vetämällä uusi viemäri talon ulkopuolelle ja rakentamalla sisääntulot jokaiseen asuntoon.

”Vanha talon lattian alla kulkeva viemäri poistetaan käytöstä, mutta se tulpataan ja jätetään paikalleen. Näin vältetään turhaa rakenteiden avaamista”, Kärkkäinen sanoo.

Kylpyhuoneiden pintojen uusimisen lisäksi keittiön pinnat voidaan laittaa uusiksi perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä. Käyttövesiputket vaihdetaan aina uusiin linjasaneerauksessa.

”Linjasaneerausyritykset tarjoavat osakkaille lisäpalveluna keittiöiden uusimisen. Käytännössä tämä on hyväkin tehdä, koska kaapistoja joudutaan joka tapauksessa irrottamaan, jotta putket saadaan tuotua keittiöön”, sanoo Liikanen.

Käyttövesiputket voidaan uusia myös kotelolla suojattuina pintavetoina. Näin mahdollisten tihkuvuotojen korjaaminen on helpompaa ja edullisempaa.

kuva
Asentaja Jim Åkerlund sukittaa pystyviemäriä Asunto Oy Vuorenrikeessä. Haarakapale meneillään.

Talotekniikka kuntoon

Linjasaneerausta suunniteltaessa kannattaa tarkastaa samalla kaikkien taloteknisten järjestelmien kunto.

”Ilmanvaihtojärjestelmien nuohous ja säätäminen sekä lämmöntalteenottojärjestelmien päivittäminen nykyteknologiaa vastaaviksi tuovat kustannussäästöjä, joilla voidaan kattaa linjasaneerauksen kuluja”, sanoo Saarnio.

”Ilmanvaihtojärjestelmän uusimiseen kiinnitetään vielä liian vähän huomiota linjasaneeraushankkeissa. Jos kylpyhuoneen seiniä joudutaan purkamaan putkiremontin vuoksi, niin ilmanvaihtohormisto on yleensä helposti saavutettavissa samalla. Se kannattaa korjata ennemmin saman remontin yhteydessä kuin sukittaa tai pinnoittaa myöhemmin. Kustannukset nousevat, mutta pitkällä aikajänteellä siitä on suurempi hyöty taloudellisestikin”, Liikanen jatkaa.

Lämmitysverkoston perussäätö tai lämmönlähteen uudistaminen on hyvä hoitaa samalla. Vanhojen patteriventtiilien vaihtaminen uusiin ja vesikalusteiden vesivirtaamien sekä veden paineen optimoiminen tuovat säästöjä pidemmällä aikavälillä. Kustannussäästöjen lisäksi kunnossa olevat energiatehokkaat laitteistot säästävät ympäristöä.

”Vesijohtoverkostoon syötettävä optimaalinen paine vaikuttaa veden kulutukseen välittömästi”, Saarnio huomauttaa.

Myös sähkö- ja telekaapeleiden uusiminen kannattaa pitää mielessä. Nykypäivänä sähköä tarvitsevia laitteita on huomattavasti enemmän kuin linjasaneerattavien kiinteistöjen rakennushetkellä, joten pistorasioita tarvitaan enemmän. Pahimmillaan sulakkeiden kuormitusraja ylittyy.

”Putkiremonttia tehtäessä joudutaan avaamaan seiniä ja piha-alueita, jolloin vähintään sähkönousut kannattaa huolehtia nykyvaatimusten mukaisiksi. Sähköautobuumi on vasta alkamassa, joten vaihtamalla tonttijohto riittävän suureen huolehditaan siitä, että virta riittää tulevaisuudessakin sähköajoneuvojen lataamiseen”, Kärkkäinen vinkkaa.

”Sähköremontti sopii hyvin tehtäväksi käyttövesiputkiston uusimisen yhteydessä. Ylipäätään aina kun linjasaneerausta tehdään vaipan sisäpuolella kannattaa huolehtia samalla kaikkien järjestelmien kunnosta”, Liikanen sanoo.

Eri remonttien yhdistämisen haasteena on kustannusten kasvaminen, mutta taloteknisten järjestelmien uusiminen muutaman vuoden välein tulee todennäköisesti kalliimmaksi.

”Remontteja siirtämällä ei tule säästöjä”, muistuttaa Kärkkäinen.

Kokonaisvastuurakentaminen sujuvoittaa saneerausta

Kuntokartoituksen ja hankesuunnitelman voi tilata suunnittelutoimistolta, mutta nykyään urakoitsijat tarjoavat kokonaisvastuurakentamisen palveluja. KVR-urakoinnissa urakoitsija huolehtii kuntokartoituksesta, suunnittelusta ja urakan toteuttamisesta.

”Rakennuttaja-konsultit osaavat katsoa kokonaisuutta ja huolehtia kilpailutuksesta siten, että tarjoukset ovat yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset. Samalla he huolehtivat valvonnasta saneerauksen jokaisessa vaiheessa”, Kärkkäinen sanoo.

Kokonaisuuden hallinta paranee, kun urakoitsija on alusta asti mukana hankkeessa. Urakoitsija kykenee arvioimaan kattavasti kiinteistöön soveltuvat menetelmäratkaisut ja tuntee eri rakennus- ja menetelmätapoja kattavasti.

”Tilaaja hyötyy, kun toteuttajalla on vastuu suunnitteluvaiheesta. Urakointivaiheessa vältytään yllätyksenä tulevilta lisätöiltä, jolloin saavutetaan säästöjä”, Liikanen sanoo.

KVR-mallissa talotekniikan muodostama monimutkainen kokonaisuus huomioidaan siten, että lopputuloksena saadaan kokonaisuus, jonka eri osat toimivat yhteen. KVR helpottaa myös mahdollisten ongelmien ratkaisemista tehokkaasti, kun kokonaissuunnitelma on selvillä.

”Pahimmillaan metrimäärän mukaan laskuttavat sukitusfirmat saattavat pihalla pintapuolisesti arvioida metrimäärän ja antaa tarjouksen mututuntumalla. Tarjousten tulee aina perustua piirustusten avulla tehtyihin laskelmiin, muuten urakoitsijoiden tarjouksia on hankalaa verrata keskenään”, Kärkkäinen muistuttaa.

Toimiva viestintä parantaa tyytyväisyyttä

Putkiremontti on taloyhtiön yhteinen hanke, johon osakkaat on saatava mukaan. Kokonaisuuden hallinnan kannalta olisi eduksi, mikäli sama taloyhtiön hallituksen kokoonpano hoitaisi linjasaneerausprojektin alusta loppuun. Asukkaat kokevat linjasaneerausten aikataulun venymisen tai aikataulumuutokset ongelmiksi, mikäli tiedotus ei ole kunnossa.

”Remontin jälkeen taloyhtiön hallitusta, isännöitsijää ja urakoitsijaa arvostellaan usein sen perusteella, miten tiedotus toimii. Tehokas tiedotus auttaa kestämään viivästyksiä ja muutoksia. Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän työtaakkaa voi keventää myös muodostamalla taloyhtiön osakkaista remonttiryhmän, mikäli osakkaissa on esimerkiksi rakennusalalla toimivia”, sanoo Kärkkäinen.

Tiedottamiseen voidaan valita asukasyhdyshenkilö, joka huolehtii siitä, että tieto kulkee eri osapuolten välillä, ja käyttää nykyaikaisia tiedotuskanavia.

”Tiedotuskanavien kehittyminen on helpottanut yhteistyötä ja asukaspalvelua. Asukkaiden on aiempaa helpompaa vaikuttaa erilaisten ohjelmistojen kautta esimerkiksi materiaalivalintoihin”, Saarnio sanoo.

Viestintä ja tiedottaminen helpottavat myös saneerauksen suunnittelemista. Taloyhtiöissä aletaan olla tietoisia eri menetelmistä ja hybridimalleista, mutta antamalla perusteltua tietoa toteutustapojen valintaan vaikuttaneista seikoista taloyhtiöissä hyväksytään helpommin suunnitelmat.

”Nykyään suunnittelu ja organisointi ovat järjestelmällisempiä ja läpimenoaikoja on siten saatu lyhennettyä. Toisaalta kannattaako onnistumisen mittarina pitää vain remontin nopeutta? Remonttiin käytetty aika näkyy työn laadussa, yksilöllisyydessä, asukkaiden huomioimisessa, kokonaisuuden hallinnassa ja jälkitöissä”, Saarnio huomauttaa.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Taloasema Tampere

Julkaistu: 11/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »