mainos_1054

Isännöinti & hallitus
Taloyhtiöviestintä

Koronaviruksen vaikutus taloyhtiöiden yhtiökokouksiin

artikkelikuva: Koronaviruksen vaikutus taloyhtiöiden yhtiökokouksiin

Valtioneuvosto on 16.3.2020 rajoittanut julkisia kokoontumisia niin, että yli 10 hengen kokoontumiset ovat kiellettyjä. Se, luokitellaanko asuntoosakeyhtiöiden yhtiökokoukset julkisiksi kokoontumisiksi, on tulkinnanvaraista.

Taloyhtiöissä vastuu yhteisen turvallisuuden varmistamisesta on nyt kaikilla. Yhtiökokoukset ovat suositeltavaa jättää tällä hetkellä pitämättä tai järjestää etäyhteyksiä hyödyntämällä. Nykypäivänä teknologia onneksemme mahdollistaa lähes normaalitilannetta vastaavan kokoustamisen täysin etänä ja eristyksessä. Yhtiökokousten kohdalla asunto-osakeyhtiölaki asettaa kuitenkin jonkun verran ehtoja etäkokouksille. Yhtiökokousta ei nimittäin voi järjestää pelkästään etänä, vaan se on järjestettävä myös perinteiseen tapaan. Tämä on kuitenkin ratkaistavissa siten, että fyysisesti kokouksessa läsnä ovat esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja sekä tarvittaessa isännöitsijä. Tällöin muut hallituksen jäsenet ja osakkaat voivat osallistua kokoukseen etäyhteyksien välityksillä.

Etäyhteyden käyttö

Taloyhtiön hallituksen tulee yhtiökokouskutsussa ilmoittaa selkeästi osakkaille ohjeet siitä, mitä etäyhteyttä käytetään sekä ennen kaikkea miten sitä käytetään. Taloyhtiöissäkin voi osakkaiden keskuudessa paikoin olla hyvinkin korkea keski-ikä, joka omalta osaltaan saattaa vaikeuttaa etäyhteyksien käyttöä. Riittävän hyvällä ja tarkalla ohjeistuksella voidaan kuitenkin helpottaa tilannetta huomattavasti. Etäyhteyttä käytettäessä osakas tulee pystyä tunnistamaan ja osakkaan äänimäärän sekä äänestyskannanoton on oltava tiedossa.

Vaihtoehtoinen tapa osallistumiselle

Yksi vaihtoehto osallistua yhtiökokoukseen etänä on tehdä se postin taikka sähköpostin välityksellä. Tällöin osakas ilmoittaa kirjallisesti jo ennen kokousta mitä mieltä asioista on. Tämä osallistumistapa osoittautuu tietenkin ongelmalliseksi silloin, kun kokouksessa käsitellään asioita, mistä ei ole etukäteen valmistellussa esityksessä mainittu. Myös kirjallisen yhteyden kohdalla osakas tulee pystyä luotettavasti tunnistamaan. Vaihtoehtoisesti yhtiökokous voidaan jättää myös kokonaan pitämättä. Tämä edellyttää, että osakkaat ovat yksimielisiä sekä päätettävästä asiasta, että siitä, että asiasta päätetään ilman kokousta. Enemmän kuin yhden osakkeenomistajan yhtiöissä vähintään kahden heistä on allekirjoitettava tämä päätös.

Lähde: Kiinteistöliitto

Julkaistu: 04/2020

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »