Turvallisuus (koulutus)
Valvonta & Suunnittelu

Talotekniikan TT-sertifikaatille FINAS akkreditointi

artikkelikuva: Talotekniikan TT-sertifikaatille FINAS akkreditointi

Talotekniikkaurakoitsijoiden oma laatusertifikaatti, TT-sertifikaatti, on nyt FINAS-akkreditoitu tuote. FINAS hyväksyi 7.5.2020 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n akkreditointipäätöksen S041-laajennuksen koskemaan myös TT-sertifikaattia.

SETI Oy on sähköiseen talotekniikkaan ja sen eri osa-alueisiin erikoistunut Tukesin nimeämä pätevyydenarviointilaitos, joka on lakisääteisten sähköpätevyyksien ohella arvioinut mm. turvaurakoitsijoiden toimintaa myöntämällä vaatimukset täyttäville yrityksille TU-sertifikaatteja. Viime vuosien aikana sertifiointitoimintaa on pyritty laajentamaan koskemaan kattavammin koko talotekniikka-alaa. Tämän laajennuksen perustana onkin toiminut jo akkreditoitu TU-sertifikaatti. SETI Oy:n sertifiointi perustuu ISO 9000 -standardisarjasta poiketen standardiin SFS-EN ISO/IEC 17065:2012, joka käsittelee tuotteiden, prosessien ja palveluiden sertifiointia ja soveltuu näin ollen paremmin urakoitsijoiden asennustoimintaan. Yritykselle mahdollisesti myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti ei kuitenkaan ole turha TT-sertifikaatin kanssa, vaan sen olemassaololla voidaan keventää TT-sertifikaatin vaatimien eri toimipisteiden arviointikäyntien lukumäärää.

Yrityksen toiminta todennetaan laajuuden mukaisesti

TT-sertifikaatti on SETI Oy:n kehittämä urakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmään perustuva sertifiointi, jossa yrityksen toiminnan laajuuden mukaan sertifioidaan sähkö-, LVI-, turva- ja automaatiourakointi joko yhtenä kokonaisuutena tai erillisinä osa-alueinaan. Jokaiseen urakoinnin toimialaan liittyy toimialakohtaisia vaatimuksia, jotka yrityksen on täytettävä sertifikaatin saamiseksi. Lisäksi TT-sertifikaatissa on kaikille toimialoille yhteisiä vaatimuksia mm. referenssien, yhteiskuntavastuiden hoitamisen ja vastuuvakuutuksen osalta. Yrityksen toimialojen sisältä sertifioidaan ne prosessit, jotka kuuluvat yrityksen toimintaan.

TT-sertifikaatin hyödyt

Urakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitus on mm. edistää toiminnan tehokkuuden kehittymistä ja helpottaa uusien henkilöiden perehdyttämistä yrityksen toimintatapoihin ja eri henkilöiden tehtäviin. Hyvän toiminnanohjausjärjestelmän integroiminen yrityksen jokapäiväiseen tekemiseen edesauttaa laadukkaan toiminnan ja jatkuvuudenhallinnan toteutumista. Ulkopuolisella arvioinnilla on mahdollista havaita sellaisia kehityskohteita, joita ei yrityksen sisällä ole ehkä edes tunnistettu. Toiminnanohjausjärjestelmän sertifiointi on tie jatkuvaan kehitykseen, jossa ulkopuolisen arvioijan käyttämisestä on saatavilla lisäarvoa omaan toimintaan.

Akkreditoitu sertifiointitoiminta ulkopuolisten tahojen valvonnassa

SETI Oy:n sertifiointitoimintoja valvoo FINAS-akkreditointipalvelun ohella TU- ja TT-lautakunnat, joissa hyväksytään sertifikaattien vaatimukset ja käsitellään mahdolliset valitukset sertifiointipäätöksistä tai sertifioitujen yritysten toiminnasta. Lautakunnat koostuvat monipuolisesti alan eri tahojen edustajista. TT-lautakunnassa mukana on edustajia Finanssiala ry:stä, Suomen Kiinteistöliitto ry:stä, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä, Rakennusautomaatioliikkeiden liitto ry:stä, Turva-alan Yrittäjät ry:stä, RAKLI ry:stä ja STUL kunnossapitoryhmästä.

Kaikki TU- tai TT-sertifioidut yritykset ja sertifioinnin laajuuden voi tarkistaa SETIpro-rekisteristä osoitteesta setipro.seti.fi, josta löytyy myös muut erikoisosaamisensa todentaneet yritykset.

Lisätietoa TT-sertifioinnista ja SETI Oy:n muista tuotteista on saatavilla: www.seti.fi

Teksti: Olli Vitikka
Kuva: Mikko Käkelä

kuva

Julkaistu: 08/2020

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »