Kiinteistöhuolto (talvikunnossapito)

Ennakoimalla turvallisesti talveen

artikkelikuva: Ennakoimalla turvallisesti talveen

Ulkoalueiden talvikunnossapidosta huolehtimalla pihassa on tilaa niin lasten lumileikeille kuin autojen pysäköinnillekin, ja kulkuväylät pysyvät riittävän leveinä ja turvallisina. Kiinteistöhuoltoyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä aloitetaan talvikauden hoitoon valmistautuminen jo reilusti ennen talvea.

”POHJOIS-SUOMESSA TALVIKAUTEEN varautuminen on helpompaa, sillä talvet ovat tyypillisesti tasaisempia. Etelä-Suomessa eritoten rannikkoseuduilla talvi voi joskus jäädä lumettomaksi, mutta myös Etelä-Suomessa talvikaudelle on resursoitava riittävästi kalustoa ja henkilöstöä lumen auraamista varten”, sanoo kiinteistöhuollon operatiivinen johtaja Sakari Pietilä Kotikatu Kiinteistöpalveluista.

Talveen varauduttaessa taloyhtiön kesäkalusteet ja kesällä käytettävät työvälineet puhdistetaan, huolletaan ja siirretään varastotiloihin, lumikolat ja -lapiot otetaan esille ja puiden lehdet siivotaan pihasta. Aurausviitat asetetaan paikoilleen jo syksyllä ja varataan ja täytetään kiinteistön alueelle käsihiekoitusastiat, jotta sekä kiinteistöhuoltoyhtiön työntekijät että kiinteistön käyttäjät voivat tarvittaessa hiekoittaa ovien edustoja ja kulkuväyliä.

auraus, asoy, kiinteistö, talotekniikka

Myös sadevesiviemäröinnin toimivuudesta on huolehdittava ennen talvikautta, jotta viemärit vetävät eikä vesivahinkoja pääse syntymään. Sadevesikaivoihin kertyvät roskat ja hiekoitushiekka saattavat tukkia kaivon. Kaivojen tyhjentäminen ennen talvikautta varmistaa, että kaivot ja viemärit toimivat eivätkä jäädy.

”Ennakoimalla vältetään hälytystöinä tehtävät kaivojen sulattamiset sekä mahdolliset vesivahingot. Toimivilla salaojilla sekä sade- ja hulevesiviemäröinnillä varmistetaan, että vesi ei imeydy rakenteisiin tai muodosta tulvaongelmia piha-alueelle”, sanoo Pietilä.

Lisäksi kannattaa tarkastaa ajoluiskien ja räystäskourujen jäätymistä estävien saattolämmitysjärjestelmien toimivuus. Automatisoidut sulatusjärjestelmät kytkeytyvät päälle sääolosuhteiden mukaisesti, ja manuaalisesti ohjattavat saattolämmitysjärjestelmät kannattaa kytkeä päälle heti yöpakkasten alkaessa.

auraus, asoy, kiinteistö, talotekniikka

Auraus sujuu sopivalla kalustolla

Asunto-osakeyhtiö on vastuussa kiinteistön alueella liikkumisen turvallisuudesta. Talvikaudella turvallisuudesta huolehtimiseen kuuluvat lumen auraaminen ja läjittäminen, liukkauden torjunta ja riittävästä valaistuksesta huolehtiminen.

”Taloyhtiössä kannattaa sopia ennen talvikauden alkamista järkevät lumen läjityspaikat, joissa lumikasat eivät aiheuttaisi kolareita tai muita vaaratilanteita näköesteinä. Runsaslumisina talvina on varauduttava myös lumen kuljettamiseen pois taloyhtiön alueelta”, sanoo Pietilä.

Lumenläjityspaikoiksi Pietilä suosittelee mahdollisuuksien mukaan päällystettyjä alueita, sillä nurmialueille läjitettäessä alueelle kulkeutuu hiekoitushiekkaa, joka pahimmillaan pilaa nurmikon. Selkeä ja avara piha on helpompaa pitää kunnossa talvisin. Esimerkiksi mutkittelevat laatoitetut polut ovat viehättäviä kesäisin, mutta talvella haastavia.

”Mutkittelevien polkujen auraaminen ei välttämättä onnistu koneellisesti, sillä aurauskalusto saattaa raapia nurmikkoa tai polunvarren istutukset voivat estää aurauskoneiden pääsyn polulle. Runsaslumisina talvina sokkeloisen pihan lumitöiden kustannukset voivat nousta korkeiksi, mikäli lumityöt joudutaan tekemään käsin”, Pietilä toteaa.

Kiinteistöhuoltoyhtiön monipuolisen kaluston avulla erilaisiin kohteisiin on tarjolla sopivat työvälineet. Suuria ja avaria pihoja aurataan suuremmalla kalustolla, kun taas pieniä tai ahtaampia pihoja ja alueita hoidetaan pienemmillä koneilla tai käsin.

”Kohdereitit eri aurauskoneille suunnitellaan mahdollisimman nopeiksi ja tehokkaiksi. Kustannustehokkuuden vuoksi aurauskoneiden kuljettajat eivät tee käsilumitöitä, vaan käsin tehtäville töille on resursoitu oma henkilöstönsä. Näin yksittäisissä kohteissa aurauskaluston odotusaika ei ole niin pitkä”, kuvailee Pietilä.

Vaaran paikat haltuun

Hiekoitustilannetta on tarkkailtava päivittäin, sillä hiekoitustarve vaihtelee sekä sään että kulkureitin käytön ja korkeuserojen mukaisesti. Aurauksen jälkeen liukkaat kulkuväylät ja piha-alueet hiekoitetaan tarpeen mukaan. Säätilaa seuraamalla ja alueellisia valvontakierroksia tekemällä pihat pysyvät turvallisina.

”Käytämme aurauskalustossa verkkoteriä, tällöin aiemmat hiekoitushiekat tulevat esiin ja akuutti hiekoitustarve vähenee. Lisäksi huolehdimme liukkauden torjunnan sujuvuudesta sijoittamalla hiekoitussiiloja hoitamiemme kiinteistöjen läheisyyteen”, Pietilä sanoo.

Myös katolle kertyvän lumen pudottamisessa turvallisuus on keskeinen näkökohta. Räystäille työntyvät lumilipat kertovat milloin lumet on poistettava katoilta. Lumilipat ovat erityisen vaarallisia sääolosuhteiden muuttuessa nopeasti. Lämpötilan noustessa plussan puolelle ja vesisateen yllättäessä lumilipan paino kasvaa huomattavasti ja painava lippa lähtee herkästi liukumaan katolta alas.

”Kun lumilippoja alkaa muodostua on aika toimia. Erityisesti kulkureittien läheisyydessä olevat lumilipat on pudotettava mahdollisimman nopeasti, sillä ne voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Hoitamissamme kiinteistöissä me huolehdimme kattolumista alusta loppuun eli hoidamme seurannan, vaarallisten alueiden rajaamisen ja vaarasta varoittamisen sekä lumen pudottamisen ja kuljettamisen pois”, kertoo Pietilä.

Kiinteistön tiloihin on varattava talviturvatuotteita eli varoituspuomeja ja -lippuja sekä lippusiimaa, joilla vaaralliset alueet rajataan ja varoitetaan kiinteistön alueella liikkuvia, kunnes lumilipat on pudotettu.

auraus, asoy, kiinteistö, talotekniikka
Kuva: KITA / Liisa Hyvönen

Huoltosopimus ei siirrä vastuuta

Kiinteistöhuoltoyhtiön kanssa solmittavaan huoltosopimukseen kannattaa kirjata yksityiskohtaisesti toivotut palvelut, jotta lopputuloksena on toivotunlainen toimiva ja turvallinen piha. Huoltosopimuksella talvikunnossapidon tehtävät siirtyvät kiinteistöhuoltoyhtiölle siltä osin kuin niistä sovitaan, mutta vastuu pihan turvallisuudesta pysyy taloyhtiöllä.

”Talvikauden osalta sopimuksessa on hyvä olla selkeästi mainittuna mitkä alueet aurataan ja millaisella kalustolla sekä mistä alueista kiinteistönhoitajat huolehtivat lapioiden ja lumikolien avulla. Lisäksi kannattaa sopia sataneen lumen määrä, johon reagoidaan, sekä vasteaika auraukselle. Hiekoituksen ja liukkaudentorjunnan osalta sovitaan hiekoitettavat alueet ja käytetäänkö piha-alueella sulatusaineita”, Pietilä kertoo.

Sopimukseen kannattaa kirjata myös muun muassa valaistus- ja sulatusjärjestelmien tarkkailu, sadevesijärjestelmien tarkastukset ja tyhjennykset sekä mahdollisissa vaaratilanteissa tehtävät jatkotoimenpiteet vaaran poistamiseksi sekä yhteydenottotapa isännöitsijään.

”Kiinteistönomistajan ja palveluntarjoajan yhtenevä näkemys kiinteistön hyvästä hoidosta varmistaa parhaan lopputuloksen”, kiteyttää Pietilä.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Kotikatu Oy / Lassi Kaaria

Julkaistu: 02/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »