mainos_669

BLOGI

Isännöinnin kartelliepäily huolestuttaa taloyhtiöiden hallituksia

Kirjoittaja: Keijo Kaivanto

artikkelikuva: Isännöinnin kartelliepäily huolestuttaa taloyhtiöiden hallituksia

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry on tuonut esiin huolensa isännöinnin kartelliepäilyistä. Epäily on tuonut esiin toimintatapoja, jotka eivät ole taloyhtiön edun mukaisia. Isännöintipalvelujen hinnoittelun rakenne ja läpinäkyvyys on epäselvä liian yleisesti.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan niin taloyhtiön hallituksen kuin isännöitsijän on toimittava taloyhtiön edun mukaisesti. Tämä merkitsee myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassa kuten myös isännöintipalveluiden hinnoittelussa.

Taloyhtiöiden tulee olla selvillä tekemistään sopimuksista ja niiden hinnoittelurakenteesta samoin kuin hintojen tarkistamisesta. Isännöintipalveluiden hintojen hallinta on hankalaa, jos kiinteän hinnoittelun osuus palvelukokonaisuudesta on pienempi kuin erillisveloitusten. Taloyhtiö voi kilpailuttaessaan isännöintipalveluja vaikuttaa hinnoittelun rakenteeseen.

Isännöinnin hinnoittelu ja kokonaiseuromäärä on hyvä selvittää vuosittain ja vertailla sitä aikaisempiin vuosiin. Poikkeukselliset tai suuret erillisveloitukset on syytä hyväksyttää hallituksen puheenjohtajalla tai hallituksella ennen niiden maksamista. Toinen käytössä oleva vaihtoehto on tehdä kirjanpito kokonaisuudessaan avoimeksi hallitukselle. Tämä ei auta silloin, kun veloitusten perusteita ei tunneta. Hallituksen sisäinen kontrolli on myös yksi tapa tarkastaa veloituksia ja niiden perusteita, joita ei välttämättä tilintarkastuksessa tule esille.

Taloyhtiön on myös hyvä edellyttää jo isännöintisopimusta tehtäessä, että isännöinnissä noudatetaan taloyhtiön hyvää hallintotapasuositusta. Suositusta noudatettaessa vahvistetaan osapuolten välistä luottamusta.

Toivottavaa olisi, että alan järjestöt uusisivat isännöinnin eettiset ohjeet vastaamaan nykypäivän tarpeita eli edellytettäisiin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassa. Eettisissä ohjeissa olisi syytä huomioida myös kilpailulainsäädännön vaatimukset.

Isännöinti on pitkälti luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa. Luottamusta tukee avoimuus, selkeä tiedottaminen ja raportointi taloyhtiön taloudesta ja ylläpidosta.

Keijo Kaivanto
Asiamies, asianajaja, varatuomari
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry

Julkaistu: 03/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

mainos_629
mainos_581Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »