Julkisivut
Katot
Kiinteistöhuolto (kunnossapito)

Julkisivu- ja kattotöihin tarvitaan osaavimmat ammattilaiset

artikkelikuva: Julkisivu- ja kattotöihin tarvitaan osaavimmat ammattilaiset

KUVA: TREUTHARDT OY


Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Vanha sananlasku kannattaa pitää mielessä varsinkin niissä kiinteistöissä, joissa harkitaan julkisivu- tai kattoprojekteihin ryhtymistä. Huolella valmisteltujenkin hankkeiden toteutuksessa tulee usein vastaan tilanteita, joiden ratkaiseminen vaatii vankkaa ammattitaitoa, todella taitavia käsiä, paljon pohjatietoa sekä oikeaa asennetta.

Korjaussuunnittelu oleellista kiinteistöjen ylläpidossa

Taloyhtiön korjaushankkeen alkuvaiheessa on selvitettävä ja tunnistettava kiinteistön ominaispiirteet.

”Aluksi on myös syytä käydä läpi kohteen korjaushistoria ja selvittää aikaisemmin suoritetut remontit, sekä mahdolliset vanhat suunnitelmat, alkuperäiset rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmat jos ne ovat tallella”, tähdentää Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy:n toimitusjohtaja Markus Treuthardt.

”Vanhan kiinteistön koko korjaushistoriaa ei aina ole mahdollista saada selvitettyä. Kuntotutkimus on joka tapauksessa tehtävä ennen suunnittelua.”

Kun korjaustoimia suunnitellaan, kaikkia rakenteita ei välttämättä tarvitse uusia.

”Monesti korjaava toiminta on hyvä vaihtoehto. Vanhoja rakennuksia voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata alkuperäistä vastaavilla menetelmillä”, Treuthardt toteaa.

Käsityötä ja kokemusta entisöintihankkeisiin

Talon julkisivussa on kenties vanhoja koristerakenteita, jotka on korjattava käsityönä.

”Jotkut urakoitsijat ovat erikoistuneet juuri tällaisiin vaativiin entisöintitöihin. Kaikkea ei aina pysty tekemään koneellisesti. Toisaalta käsityö vaatii paljon kokemusta ja osaamista.”

Usein myös vanhan rakennuksen ikkunat ovat varsin haasteellisia korjauskohteita.

”Aina tulee selvittää, onko vanhat ikkunat kunnostettavissa. Useasti jos ikkunat ovat alkuperäisiä, on niillä myös ns. museaalista arvoa varsinkin vanhemmissa arvorakennuksissa.

Jos ikkunoita ei ole kunnostettu säännöllisesti, eikä museaalista arvoa ole, on taas uusiminen usein järkevämpää”, sanoo Treuthardt.

Monesti rakennusvalvonta edellyttää, että historiallisen rakennuksen ikkunat ovat korjausten jälkeenkin alkuperäisiä – tai vähintään alkuperäisen näköisiä.

”Uudetkin ikkunat saattavat olla tyyliltään vanhan näköisiä, mutta ne voivat silti toimia nykyaikaisten ikkunoiden tapaan. Vuosien mittaan ikkunoiden tekniset ratkaisut ja lämmönpitävyys ovat kehittyneet”, Treuthardt kertoo.

Myös vanhat peltikatot vaativat erikoisosaamista, joka korostuu sen mukaan mitä monimuotoisempi vesikatto on. ”Vanhoissa kiinteistöissä saattaa olla esim. torniosuuksia ja kupoleita, jotka jatkavat julkisivua vesikatolle ja tuovat haasteet myös vesikattotyölle ja vanhoissa kiinteistöissä piippujen ja hormistojen määrät aiheuttavat katkoja lappeille, jotka jo itsessään vaativat perinteistä peltisepäntyötä.”

”Asiat on osattava tehdä oikein. Tietyt urakoitsijat ovat erikoistuneet tällaisiin kohteisiin.”

Energiatehokkuutta ikkunaratkaisuihin

kuva
Kuva: LAMMIN IKKUNA OY

Lammin Ikkuna Oy:n tekninen tuotepäällikkö Tommi Aulin muistuttaa, että korjausvelan osuus Suomen asuinkiinteistöissä kasvaa koko ajan.

”Remontteihin olisi saatavissa ARA-avustusta vielä kahden vuoden ajan. Kiinteistön energiatehokkuutta olisi mahdollista parantaa esimerkiksi energiatehokkaiden ikkunoiden avulla.”

”Uusien ikkunamallien lämmönläpäisykertoimet eli U-arvot ovat merkittävästi parantuneet viime vuosien aikana. Rakentamismääräykset edellyttävät ikkunoiden U-arvoksi 1,0 W/m2K, mutta nykyajan ikkunat pitävät lämpöä selvästi paremmin.”

Perinteisillä kolmilasisilla puu-alumiini-ikkunoilla tai puuikkunoilla päästään jo huomattavasti parempiin U-arvoihin.

”Kuitenkin nelilasisten ikkunoiden kysyntä kasvaa koko ajan, koska niiden lämmöneristävyys on vielä parempi. Esimerkiksi noin vuosi sitten markkinoille tulleessa Watti-ikkunan uudessa mallissa eristävyys on jo luokkaa 0,6 W/m2K”, Aulin mainitsee.

Erikoisikkuna auttaa monenlaisissa kohteissa

Monesti puuikkunat soveltuvat entisten ikkunoiden tilalle muun muassa vanhoissa korjattavissa taloissa, joissa halutaan säilyttää ikkunoiden perinteinen ulkonäkö ja tyyli.

”Esimerkiksi Lammin Ikkuna toimittaa usein tällaisia ikkunoita perinteisiin museokohteisiin, hieman kohteen mukaan räätälöityinä. Erikoisikkunoiden puiteprofiilit ovat erilaisia kuin tavallisissa ikkunoissa.”

”Tämäntapaisilla ikkunoilla, jotka ulko- ja sisäpuolelta näyttävät perinteisiltä mutta toimivat silti teknisesti paremmin, on jatkuvasti kysyntää. Myös rakennusvalvonta vaatii tämäntyyppisiä ikkunaratkaisuja vaikkapa Helsingin kantakaupungin suojeltuihin rakennuksiin”, kertoo Aulin.

Hänen mukaansa suosituin ikkunamalli juuri nyt on kuitenkin avattava puu-alumiini-ikkuna.

”Se on hyvä perustuote, joka soveltuu sekä korjausrakentamiseen että uudiskohteisiin.”

Uudempana ikkunaratkaisuna markkinoille on tullut myös erikoisikkunoita, jotka helpottavat matkapuhelimien radiosignaalien kulkeutumista sisätiloihin.

”Näillä signaali-ikkunoilla voidaan varmistaa hyvät mobiiliyhteydet sekä uudis- että saneerauskohteissa. Puhelinkuuluvuutta parantavista ikkunoista on hyötyä esimerkiksi tiiviissä passiivitaloissa, paksuseinäisissä kivitaloissa ja ahtaasti asutetuilla asuinalueilla”, toteaa Aulin.

Erikoisikkunoiden laseja ja muita rakenteita on kehitetty radiosignaaleja tehokkaasti läpäiseviksi. Radiopuhelintaajuudet kulkevat ikkunan läpi moninkertaisesti tavallista ikkunaa paremmin.

Huolto pidentää katon käyttöikää

kuva
Kuva: KATTOTUTKA OY

”Katon tarkastus on tärkeä kysymys”, korostaa Kattotutka Oy:n markkinointijohtaja Jouni Ahvenvaara.

”Kattojen asennuksessa on monta kohtaa, joissa asiat voivat mennä pieleen. Ensiksikin virheitä voi syntyä jo suunnitteluvaiheessa, jos vaikkapa valitaan väärä kattomateriaali. Kenties kattorakenne ei sitten toimi käytännössä niin kuin pitäisi.”

Riskejä voi syntyä myös silloin, jos kattoremontin suunnittelija toimii myös urakan valvojana.

”Tilaajan kannalta ei ole optimaalisin tilanne, jos suunnittelija toimii myös urakan valvojana. Tällöin valvoja valvoo myös omaa työsuoritustaan ja suunnitelmia ei käytännössä valvo kukaan”, Ahvenvaara huomauttaa.

”Lisäksi toteutusvirheet ovat mahdollisia. Jos esimerkiksi tiilikattoa tehtäessä asennetaan korotusruoteet aluskaton väärälle puolelle, katon tuuletus ei toimi oikealla tavalla.”

Läpivienneissä on riskinsä

Katot tulisi Ahvenvaaran mukaan tarkastaa ennen kahden vuoden takuuajan päättymistä.

”Siinä vaiheessa mahdolliset rakennusvirheet voidaan vielä saada korjattua”, hän toteaa.

”Myöhemmin katto olisi hyvä tarkastaa ja huoltaa ainakin vuosittain. Rakenteisiin on voinut jäädä piileviä vikoja, jotka tulevat ajan mittaan näkyville.”

”Katon oikea huolto ratkaisee sen, kestääkö katto koko laskennallisen käyttöikänsä ajan. Tästä syystä kiinteistöissä kannattaisi harkita vesikaton huoltosopimusta. Kaikki kattomateriaalit vaativat joka tapauksessa huoltoa, ja vikoihin kannattaa puuttua jo ennen kuin ne pahenevat.”

Muun muassa vesikaton läpiviennit voivat olla riskikohtia.

”Esimerkiksi antennit ja kattoturvatuotteet ovat usein aiheuttaneet vesivuotoja. Paljon riippuu siitä, miten huolellisesti läpiviennit ja kiinnitykset toteutetaan.”

”Myös katolla olevat aurinkopaneelit tuovat haasteita, koska ne muun muassa vaikeuttavat lumen poistamista vesikatoilta.”

Niin ikään kosteat sääolot aiheuttavat lisävaatimuksia kattojen rakenteille.

”Sateiset talvet ja muu lisääntyvä kosteus vaikuttavat kattojen toimivuuteen. Jos katto ei pääse kunnolla kuivumaan, rakenteisiin voi tulla vuotoja aluskatteiden läpi.”

”Ammattitaitoiset tarkastukset vähentävät kattojen huoltoja korjauskustannuksia”, Ahvenvaara muistuttaa.

Kunnolla maalattu pinta kestää auringonpaistetta

kuva
Kuva: TIKKURILA OYJ

Julkisivuja maalattaessa huoltomaali valitaan yleensä sen mukaan, millaista sideainetta entisessä maalipinnassa on käytetty. Tilanteen mukaan voidaan tarvita useampia maalikerroksia.

”Jos huoltomaalausta tarvitaan esimerkiksi peittomaalattuun puiseen ulkoseinään, yksi vaihtoehto on akrylaattisideaineinen maali, joka säilyttää värisävynsä myös auringonpaisteessa ja toimii haastavissakin olosuhteissa”, kertoo tekninen asiantuntija ja maalarimestari Risto Hakkarainen Tikkurila Oyj:stä.

”Jos taas seinän vanhat maalipinnat ovat kuultokäsiteltyjä, huoltokäsittelyn voi tehdä vastaavanlaisella kuullotteella tai peittävällä puunsuojalla”

Usein ulkoseinämaalauksen huoltomaalausvälit ovat 10–20 vuotta, kun käytetään peittäviä maaleja. Sen sijaan kuultokäsitellyillä tuotteilla maalausväli on 3–10 vuotta.

Myös uutta maalausta edeltävä esikäsittely on tärkeä kysymys.

”Seinän puupinta pestään tarvittaessa homeenpoistoaineella ja pesua voidaan tehostaa harjauksella. Pesun jälkeen tarvitaan huolellinen huuhtelu, jotta homeitiöt poistuvat seinäpinnalta. Irtomaali poistetaan seinästä rapsuttamalla”, Hakkarainen selittää.

”Maalatut kivijulkisivut sen sijaan voidaan huoltomaalata silikonihartsi- tai silikaattimaaleilla riippuen aikaisemmin käytetyn maalin sideainetyypistä. On tärkeää, että maalattava kiviseinä on viileä, jotta maali ehtii imeytyä. Ei siis maalata suorassa auringonpaisteessa.”

Oikeat maalit oikeaan paikkaan

Pelti-, tiili- ja huopakatoille on myös omat huoltomaalinsa.

”Alkydimaali soveltuu pohjamaalattujen sinkittyjen ja teräksisten pintojen maalaukseen. Huopa- ja tiilikatoille käy akrylaattisideaineinen maali, joka kestää hyvin UV-säteilyä.”

Kattojen huoltomaalausvälit riippuvat kattopinnan rakenteesta ja kattoon kohdistuvasta rasituksesta.

Maalarimestari Hakkaraisen mukaan maalaustöissä on keskeistä valita oikea maali oikeaan paikkaan.

”Talon eri osat voivat tarvita erilaisia maaleja, joten suunnittelu on tärkeä työvaihe. Myös työsuunnittelu on tehtävä huolellisesti ja pohdittava, paljonko maalia tarvitaan.”

”Niin ikään pohjatyöt on tehtävä kunnolla. Tarkistetaan, että maalattava pinta on puhdas ja kunnossa. Käyttöohjeet on syytä lukea ennen maalausta”, suosittaa Hakkarainen.

Jos sää on liian kostea, kylmä tai kuuma, maalin kuivuminen häiriintyy.

”Ilman suhteellisen kosteuden pitäisi olla alle 80 prosenttia ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C koko maalin kuivumisen ajan.”

”Töihin kannattaa valita osaavat maalarit ja laatia kirjallinen sopimus, jossa sovitaan muun muassa esikäsittelyistä, tarvittavista pohjatöistä, käytettävistä tuotteista ja aikatauluista. Silloin vältytään turhilta riidoilta”, Hakkarainen korostaa.

Teksti: Ari Mononen

Julkaistu: 08/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »