mainos_880

Turvallisuus (palo)

Palokatkot piilevä riski

artikkelikuva: Palokatkot piilevä riski

”Se mitä ei näy, ei ole olemassa” -sanonta elää edelleen vahvasti myös rakenteellisen paloturvallisuuden parissa ja erityisesti osastoivien rakenteiden tekniikkaläpivientien (palokatkojen) kohdalla.

Erilaisissa paloturvallisuuden tarkastuksissa niin vanhoissa kiinteistöissä kuin valmistuneissa rakennushankkeissakin huomiotta jäävät erityisesti piilossa olevat läpivientipaikat. Ne voivat sijaita esimerkiksi välikattojen tai muiden rakenteiden takana. Pimentoon jäävät puutteelliset palokatkoratkaisut ovat riski, jota ei välttämättä tiedosteta, erityisesti vanhemmissa rakennuksissa. Uudemmassa rakennuskannassa palokatkot ovat toteutettu suunnitelmallisemmin, koska niihin kiinnitetään huomiota hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Vanhempi paloturvallisuussuunnittelija Ora Meckelburg Firesafe Finland Oy:stä on työskennellyt palokatkojen parissa 25 vuoden ajan.

”Palokatkoratkaisut ovat kehittyneet myönteisesti yhtenäistettyjen standardien kautta. Samoin palokatkojen suunnittelu on myös edennyt harppauksin.”

Meckelburg korostaa erityisesti ammattitaitoisen asentamisen merkitystä.

”Huono asennus pilaa hyvänkin tuotteen.”

Toimivien palo-osastointien merkitys on erittäin olennaista rakennusten paloturvallisuuden kannalta, koska niiden perusteella määritetään pitkälti muita paloturvallisuusratkaisuja. Määräykset edellyttävät, että rakennus on jaettava, tiettyjen edellytysten täyttyessä, palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi sekä pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi.

Rakenteelliset paloturvallisuusratkaisut ja palo-osastoinnit ennen kaikkea luovat perustan ”tulikukon” taltuttamiseen. Erilaiset palon havaitsemiseen, rajoittamiseen ja sammuttamiseen liittyvät tekniset järjestelmät tarvitsevat tuekseen usein rakenteellisia ratkaisuja. Joissakin tapauksissa järjestelmien toiminnan suunnittelukriteereinä on oletus toimivista palo-osastoinneista. Paloturvallisuusjärjestelmillä on hyvä toimintavarmuus, mutta tuolloin ne edellyttävät ammattitaitoista ja säännöllistä huoltoa ja näin ei aina valitettavasti asian laita ole. Palo-osastoinnit toimivine palo-ovineen ja ammattitaitoisesti asennetuine palokatkoineen ovat varsin huoltovapaita.

Mikäli varautumisesta huolimatta tulipalo syttyy, on palon aikainen havaitseminen, mahdolliset alkusammutustoimenpiteet ja poistumisen turvaaminen niitä paloturvallisuuden etulinjan asioita, joista tulee huolehtia. Toimivat palovaroitinjärjestelmät, oikein valittu ja huollettu alkusammutuskalusto ja merkityt turvalliset poistumisreitit ovat niitä paloturvallisuuden osatekijöitä, joihin jokainen meistä saattaa joutua turvaamaan.

Teksti ja kuva: Firesafe Finland Oy

Julkaistu: 09/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

mainos_906Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »