mainos_825

Energiatehokkuus
Ilmanvaihto
LVI

Swegon WISE palkittiin Vuoden energiaratkaisuna Rakennusten energiaseminaarissa

artikkelikuva: Swegon WISE palkittiin Vuoden energiaratkaisuna Rakennusten energiaseminaarissa

Palkinnon vastaanottivat Swegonin järjestelmäasiantuntijat (vas.) Jari Niemi ja Hannu Lindroos.


Rakennusten energiaseminaari 2021 järjestettiin Finlandia-talossa 9.11.2021. FINVACin järjestämässä seminaarissa palkittiin tänä vuonna ensimmäisen kerran Vuoden energiaratkaisu. Hyvien ehdotusten joukosta voittajaksi valikoitui Ab Swegon Oy:n Swegon WISE -huoneolosuhteiden kokonaishallintajärjestelmä.

Rakennusten energiaseminaarin näyttelyyn osallistuneilla yrityksillä ja yhteisöillä oli tänä vuonna mahdollisuus osallistua Vuoden energiaratkaisu -kilpailuun. Kilpailussa etsittiin ratkaisua, jolla voidaan todistettavasti saada aikaan kustannustehokas ratkaisu rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen. Ratkaisun tulee olla sovellettavissa uudis- tai korjausrakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa.

”Vuoden energiaratkaisun valinnassa painotettiin edellä mainittujen kriteerien lisäksi ratkaisun innovatiivisuutta sekä skaalautuvuutta. Saimmekin arvioitavaksemme hyvätasoisia, mielenkiintoisia ja keskenään erilaisia ratkaisuja eri aihealueista”, kertoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja Risto Kosonen.

Swegon WISE huoneolosuhteiden hallintaan

Vuoden energiaratkaisuksi valittu Swegon WISE on Ab Swegon Oy:n huoneolosuhteiden kokonaishallintajärjestelmä, jonka avulla sisäilmasto saadaan säädettyä halutulle tasolle aina pienistä päiväkodeista isoihin kampuksiin tai toimistohotelleihin.

WISEssä yhdistyvät sisäilman laadun optimointi, energiatehokkuus sekä toimiva kokonaisuus.

Swegon WISE sisältää ilmamääräsäätimet antureineen ja ohjauksineen, huoneen lämpöolosuhdesäätöautomatiikan sekä em. toimintoihin tarvittavan tiedonsiirron toimintavalmiina langattomana ratkaisuna. WISE korvaa perinteiset IMS-laitteet, huoneanturit ja huonesäätimet ohjelmointeineen sekä niihin liittyvän perinteisen väylätiedonsiirron sekä käyttöliittymän. Ilmamääräsäätöihin ja huoneolosuhdesäätöihin ei tarvita lainkaan perinteistä automaatiourakointia.

WISEssä kanaviston staattisen paineen optimointi on vakiotoiminto, ja sillä voidaan saavuttaa n. 15 %:n lisäenergiansäästöt iv-koneella tavalliseen ilmavirtasäätöön verrattuna. Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon toimintaa voidaan optimoida huonetasolla, jolloin päällekkäisyyksien karsimisella saadaan lisää energiansäästöä. Kaikki energiansäästöön tähtäävät säädöt tehdään aina sisäilmaolosuhteet huomioiden. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisesti kattavat tiedot sisäilmaolosuhteista, ja siinä on valmius mitata sisäolosuhteita VOC-, CO2-, lämpötila- ja kosteusmittauksin.

Rakennuttajan kannalta WISE tarjoaa kustannustehokkaamman ratkaisun: järjestelmän kustannukset ovat jopa alhaisemmat kuin perinteisissä ratkaisuissa, koska työmäärä vähenee ohjelmointi- ja asennustyön vähentyessä.

kuva
Kuvassa vasemmalta lähtien palkinnon luovuttajat tuomariston sihteeri Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola sekä tuomariston puheenjohtaja Aalto-yliopiston professori Risto Kosonen ja palkinnon vastaanottajat Swegonin järjestelmäasiantuntijat Hannu Lindroos ja Jari Niemi.

Kilpailun tuomaristo kiittelee Swegonin ratkaisua sen tarjoamasta uutuusarvosta, konkreettisuudesta ja siitä, että se on helppo tuotteistaa. WISE tarjoaa huoneolosuhteiden hallintaan kokonaisjärjestelmän, jollaista vastaavaa ei markkinoilla juuri ole. WISE on toimintavalmis tuote, joka korvaa useita laitteita ja toimintoja. Se myös tarjoaa ison potentiaalin energiansäästöön paineoptimoinnin myötä.

”Hienoa, että tällainen kilpailu järjestettiin nyt ensimmäisen kerran. Energiatehokkuuden kannalta tarvitaan monia eri ratkaisuja, ja kilpailuehdotuksetkin vaihtelivat tuotteista järjestelmätason ratkaisuihin saakka. Uusia, innovatiivisia tuotteita ja konsepteja tarvitaan unohtamatta olemassa olevien tuotteiden kehittämistä entistä energiatehokkaammiksi”, toteaa tuomariston jäsen Maarit Haakana.

”Järjestelmämme on pitkän kehitystyön tulos. Vuoden 2017 pilotoinnin jälkeen sitä on koko ajan päivitetty ja kehitetty paremmaksi ja paremmaksi. Järjestelmässämme olennaista on kokonaisuuden hallinta - ovathan rakennuksetkin kokonaisuuksia. Kaikkien osa-alueiden pitää toimia, jotta kokonaisuus voi toimia, ja se vaatii monipuolista osaamista”, toteavat järjestelmäasiantuntijat Hannu Lindroos ja Jari Niemi Swegonilta.

FINVAC ry onnittelee Ab Swegon Oy:tä Vuoden energiaratkaisusta 2021!

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Risto Kosonen, Aalto-yliopisto (pj.), Maarit Haakana, ympäristöministeriö, Päivi Laitila, Motiva, Mikko Somersalmi, RAKLI ry, Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry, ja Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys (sihteeri).

Lisätietoja:
Risto Kosonen, tuomariston puheenjohtaja
040-5027484, risto.kosonen@aalto.fi

Mervi Ahola, tuomariston sihteeri
050-5848442, mervi.ahola@sisailmayhdistys.fi

Julkaistu: 11/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje
Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »