mainos_752

Isännöinti & hallitus

BLOGI

Miksi Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry on perustettu?

Taloyhtiöille oma strategia

artikkelikuva: Miksi Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry on perustettu?

Aivan aluksi voin todeta, että Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry rekisteröitiin 4.3.2005 yhdistykseksi, jonka tarkoituksena on kehittää ja seurata asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallinnon toimivuutta Suomessa ja tässä tarkoituksessa kehittää hyvää hallintotapaa näissä yhtiöissä. Tämä tarkoittaa myös AKHA ry:n toimintaa siten, että sen jäsenet voivat toimia pyynnöstä taloyhtiöiden hallitusten jäseninä tai toimia muutoin asiantuntijoina.

Yhdistyksen historiaan palatakseni totean, että pörssiyhtiö Enronin skandaali vuonna 2001 ja sen tilintarkastuksen laiminlyönnit USA:ssa johtivat siihen, että oli pakko luoda kokonaan uudet säännöt pörssiyhtiöille hyvän hallintotavan osalta - ja aika mielenkiintoista on, että samalla luotiin käsite ”comply or explain” eli noudata tai selitä-periaate, jos hyvästä hallintotavasta poikettaisiin. Nykyisin hyvää hallintotapaa sovelletaan useimmissa yhtiöissä pörssiyhtiöiden lisäksi.

Vuonna 2004, jossa allekirjoittanut oli yhtenä ideoijana, perustettiin Kiinteistöalan ammattilaiset AKHA ry, tuomaan esille miten hyvää hallitustyötä pitäisi kehittää kiinteistöalalla, etenkin kun nähtiin selvänä, että alan yhtiöissä oli paljon merkkejä huonosta hallitustyöskentelystä, joista yleensä osakkaat kärsivät myös taloudellisesti. Samalla sovittiin yhteistyöstä Isännöintiliiton ja Kiinteistöalan koulutuskeskuksen kanssa.

Allekirjoittanut oli AKHA ry:n perustamisvaiheessa VVO-yhtymä Oyj:n konsernijohtaja. Kausi VVO-yhtymässä oli pitkä, yhteensä 32 vuotta vetäjänä. Arvelin silloin, että AKHA ry:n piti katsoa myös liike-elämän suuntaan ja ottaa mallia hallitustyötä kehittävistä Boardman yhteisöistä ja Hallitusammattilaisista.

Nykyisin mainitessani muutaman asian AKHA ry:stä, tuon esille suosituksen hyvästä hallintotavasta taloyhtiössä, jossa ohjeistuksessa tuodaan esille mielestäni ensimmäistä kertaa se, että taloyhtiölläkin pitää olla strategia tai toimintasuunnitelma, joka ohjaa yhtiötä.

On aivan selvää, että maassamme toimivissa lähes 100 000 taloyhtiössä usein koko perusrakennelma, jolla tarkoitetaan ketjua yhtiökokous-hallitus-isännöinti, kaipaa tarkastelua.

Kaikkiaan voidaan arvella, että mittava kiinteistövarallisuus ei aina ole parhaan hallitustyön avulla hoidettua. Voi arvioida, että hallituksissa tehdään usein jopa päätöksiä, joilla osakeomistuksen arvoa vähennetään eikä myöskään noudateta asunto-osakeyhtiölain tärkeintä periaatetta, eli osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatetta.

AKHA ry on nykystrategiassaan todennut, että yhdistyksen pitää olla huomattava hallitusammattilaisten ja hallitusasiantuntijoiden verkosto ja se toteuttaa toiminnallaan tunnetusti etujen antamista taloyhtiöille yhteistyössä muiden kiinteistöalan järjestöjen kanssa.

Olen itse toiminut perustamisvaiheen jälkeen yhteisön puheenjohtajana, ja nykyisin varapuheenjohtajana, sen ajatuksen takana, että taloyhtiöiden kannattaa tarvittaessa ottaa ammattilaisia hallitukseen, etenkin kun taloyhtiöissä nähdään siihen tarvetta. Usein onkin niin, että AKHA ry:n jäsen tulee ikään kuin sammuttamaan paloa.

Toteaisin lopuksi, että vuonna 1926 luotu asunto-osakeyhtiö lainsäädäntö on ollut tukemassa sitä, että taloyhtiöitä voidaan hallita hyvän lainsäädännön avulla ja aina kannattaa katsastaa myös yhtiöiden yhtiöjärjestys.

AKHA ry:n roolia ajatellen se voi onnistua kuitenkin vain sen avulla, että sen jäsenistö on osaavia kiinteistöalan ammattilaisia ja että nautimme luottamusta yhteiskunnassa.

AKHA ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii tällä hetkellä kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpi ja asiamiehenä varatuomari, asianajaja ja opetusneuvos Keijo Kaivanto. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, kaikki pitkän linjan ammattilaisia ja jäsenrekistereissä on yli 100 jäsentä.

Voin kaikella varmuudella todeta, että onnistumme työssämme vain, jos jokainen taloyhtiö yhtiökokouksissa käsittelee hallituksen nauttimaa luottamusta osakkaiden piirissä ja pyrkii luomaan yhtiöille tavan tarkastella yhtiötä palveluyrityksenä, joka vastaa oikein asukkaiden palvelutarpeisiin. Ja tämä ajattelu voi luoda tarpeitakin AKHA ry:n palveluihin.

Yhdistyksen jäsenet kirjataan asiantuntija- tai hallitusjäsenrekisteriin ja jäsenet löytyvät AKHA ry:n sivuilta www.akha.fi

Ben Grass
Varatuomari, Rakennusneuvos
AKHA ry:n hallituksen varapuheenjohtaja

Julkaistu: 11/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

mainos_750Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »