mainos_752

Piha-alue (jätehuolto)

Jäteautorallia vähentämällä kustannukset ja tieliikennepäästöt kuriin

artikkelikuva: Jäteautorallia vähentämällä kustannukset ja tieliikennepäästöt kuriin

Jätehuoltoratkaisujen virtaviivaistaminen ja tehostaminen tuovat kustannussäästöjä. Syväkeräysratkaisujen ansiosta jäteautoliikennettä tarvitaan vähemmän ja päästöt alenevat.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi olisi tärkeää pohtia millaisilla ratkaisuilla jäteliikenteen hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää.

”Jätteiden kuljetusreittien optimointi ja tyhjennyskertojen vähentäminen ovat yksi keino raskaan liikenteen hillitsemiseksi”, sanoo aluepäällikkö Henrik Lahti Molok Oy:stä.

Suomalainen jätehuollon edelläkävijä Molok on kehittänyt ja valmistanut jätteiden syväkeräysastioita jo 30 vuoden ajan. Molok-syväkeräysastioita viedään jo yli 40 maahan.

”Syväkeräysastian kapasiteetti on perinteisiä jäteastioita huomattavasti suurempi, sillä 60 prosenttia astiasta on maan alla. Maan viileys vähentää samalla hajuhaittoja”, sanoo Molokin aluepäällikkö Markku Laxman.

Syväkeräysastiat sopivat kaikkiin kohteisiin ja vapauttavat asunto-osakeyhtiön pihalta tilaa muihin käyttötarkoituksiin.

kuva

Pidempi jäteastian tyhjennysväli vähentää liikenteen määrää

Molok-syväkeräysastioiden kapasiteetin ansiosta jäteastiat tarvitsee tyhjentää huomattavasti perinteisiä jäteastioita harvemmin. Pidempi tyhjennysväli mahdollistaa jäteautojen ajoreittien tehostamisen ja lyhentämisen.

”Tieliikenteen päästöt tulisi hallituksen linjauksen mukaisesti puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Jäteautoliikenteestä muodostuu merkittävä osa kaupunkialueen raskaasta liikenteestä, jota voidaan vähentää käyttämällä kapasiteetiltaan suurempia syväkeräysastioita”, sanoo Lahti.

”Syväkeräysastioita käytettäessä jäteauton käyntejä kohteella tarvitaan jopa 75 prosenttia vähemmän verrattuna perinteisiin jäteastioihin. Lisäksi jäteautojen käyntien harveneminen parantaa asunto-osakeyhtiön pihan ja koko asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä”, jatkaa Laxman.

”Syväkeräysastiat sopivat kaikkiin kohteisiin ja vapauttavat asunto-osakeyhtiön pihalta tilaa muihin käyttötarkoituksiin”

”Haja-asutus- tai omakotitaloalueella yhteinen jätehuolto voidaan toteuttaa kortteli- tai aluekeräyspisteenä syväkeräysastioilla. Tällainen malli tulee loppukäyttäjälle edullisemmaksi kuin jätehuollon järjestäminen omalla pihallaan”, sanoo Lahti.

kuva

Hinnoitteluperusteet tulisi tarkistaa

Jätelain ja -määräysten mukaan viiden huoneiston ja sitä suuremmissa kiinteistöissä on erilliskerättävä seitsemää jätejaetta. Tämä tarkoittaa käytännössä seitsemää erillistä pinta-astiaa, kun yhden Molok-syväkeräysastian jätetilan voi jakaa usealle jätejakeelle ja optimoida kustannuksia.

”Pääkaupunkiseudulla jäteautojen harvemmat käynnit eivät vielä kaikilta osin näy HSY:n hinnoittelun vuoksi asiakkaan jätelaskussa toisin kuin esimerkiksi Tampereella ja muissa isommissa kaupungeissa. Rakentava keskustelu hinnoittelun osalta HSY:n kanssa kuitenkin jatkuu” sanoo Lahti.

”Tämänhetkinen hinnoittelu ei kannusta taloyhtiöitä lajitteluaktivisuuteen. Syväkeräysastioita käyttämällä ja hinnoittelua järkevöittämällä lajitteluaktiivisuutta voitaisiin parantaa merkittävästi. Samalla EU:n ja Suomen toivomat raskaan liikenteen määrät ja hiilidioksidipäästöt vähenisivät. Siirtymällä Molok-jätehuoltoon tekee taloyhtiö ekoteon!” lisää Laxman.

Käyttöön perustuva laskutus alan tulevaisuutta

Syväkeräysastioihin on saatavilla pinnanmittausjärjestelmä, joka ilmoittaa astian tyhjentämistarpeesta. Rumpukansilla ja käyttäjätunnisteilla varustetuissa Molok-syväkeräysastioissa jätelasku voidaan kohdentaa käyttäjätunnisteen avulla tuotujen jätteiden litramäärän mukaisesti.

”Eikö mahdollisuus maksaa jätehuollosta asuntokohtaisesti samaan tapaan kuin sähköstä tai vedestä kannustaisi lajittelemaan jätteitä paremmin ja tuottamaan vähemmän jätettä?” kysyy Lahti.

Lisätietoja: www.molok.fi

Teksti: Merja Maukonen

kuva

kuva

Julkaistu: 11/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

mainos_750Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »