mainos_825

Energiatehokkuus
Lämmitys (maalämpö)

BLOGI

Maalämpö mahdollistaa energiaomavaraisuuden, joka on tärkeämpää kuin koskaan

Kirjoittaja: Jere Oksanen

artikkelikuva: Maalämpö mahdollistaa energiaomavaraisuuden, joka on tärkeämpää kuin koskaan

Viimeaikaiset maailman tapahtumat ovat saaneet yleisen keskustelun kääntymään riippuvaisuutemme Venäjän energiasta. Käyttämällä enemmän maalämpöä energian tuotannossa voisimme lisätä energiaomavaraisuuttamme, sillä paikallinen energiantuotanto ja huoltovarmuus ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Vihreälle siirtymälle on tullut kiire. Onneksi alalla myös tapahtuu koko ajan ja uusia innovaatioita sekä maalämpöön kannustavia julkistuksia tehdään.

Puolet Helsingin energian tarpeesta voitaisiin tuottaa maalämmöllä jo nyt

Helsingin kaupunki teki ison julkistuksen 1.2.2022 koskien maalämpökaivojen poraamisen sallimista kaupungin yleisille alueille kuten puistoihin, teiden varsille tai kaupungin tontille, jos taloyhtiön oma tontti ei riitä. Helsingin kaupunki on nyt määrittänyt, että ensisijaisesti kaivot tulee edelleen rakentaa taloyhtiön omalle tontille niin, että ne sijaitsevat yli 7,5 metrin päässä kaupungin viheralueen, katualueen tai kaupungin omistaman tontin rajasta. Mikäli tämä ei riitä, voi kaivon porauksen kallistaa yleisen alueen puolelle.

Tämä on mielestämme hieno avaus Helsingiltä ja toivommekin muiden kaupunkien ja kuntien seuraavan pian. Helsingin kaupunki on sitoutunut kasvattamaan kaupungissa käytettävää maalämmön määrää ja maalämmöllä on tarkoitus kattaa kaupungin lämmitystarpeesta 15 prosenttia vuodesta 2030 alkaen. Vuoden 2021 lopussa maalämmön osuus Helsingin lämmitysenergiasta oli vielä vain 1,8 prosenttia, mutta samalla maalämpökaivoja porattiin jo 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Erityisesti kysyntä on Helsingin kaupungin mukaan kasvanut taloyhtiöiden parissa, jonka olemme huomanneet. Olemme laskeneetkin, että puolet Helsingin energian tarpeesta voitaisiin tuottaa maalämmöllä jo nyt.

Rakennusalan ilmastotavoitteet ja rakentamisen aikainen hiilineutraali lämmitys

Valtio - ja kuntakohtaisten ilmastotavoitteiden rinnalle on syntynyt yrityskohtaisia ja koko alaa koskevia ilmastotavoitteita. Rakennusalallakin on ollut jo jonkin aikaa tavoitteet koskien materiaalien ja energian hiilineutraalisuutta. Tämän takia olemme kehittäneet uuden ratkaisun nimeltään Geolo, jonka avulla voi toteuttaa rakentamisen aikaisen lämmityksen maalämmöllä hiilineutraalisti jo nyt. Olemme kehittäneet Geolon yhteistyössä Enersyksen, Raksystemsin ja El-Björnin kanssa. Se on täysin uudenlainen tapa minimoida rakennusaikaisia CO2-päästöjä sekä energian kulutusta. Geolo on lämmitys - ja viilennyskontti, joka asennetaan rakennustyömaalle ja sen käyttöön porattavia maalämpökaivoja voi käyttää myös jatkossa. Se optimoi rakennusaikaisia tuotanto-olosuhteita takaamalla tasaisen lämpötilan ja maksimoi sen elinkaaren. Uskomme, että tämä ratkaisu tulee muuttamaan rakennusalaa kohti hiilineutraalimpaa rakentamista.

Rototec Oy on äskettäin liittynyt Suomen LVI-liiton jäseneksi lisätäkseen vuoropuhelua maalämpö – ja LVI-alojen välillä. Tulevaisuuden energiaratkaisut luodaan yhdessä eri alojen välillä.

Jere Oksanen
suunnittelupäällikkö
Rototec Oy

Jere Oksanen vastaa Rototec Oy:n suunnittelutoiminnon vetämisestä. Hän on mm. kehittänyt laskentapohjan osana diplomityötään, jonka avulla voidaan todentaa geoenergiajärjestelmien käyttämän sähköenergian todelliset päästöt. Tavoitteena oli laskea tieteellisesti perusteltu geoenergian päästökerroin ja määrittää siten geoenergian potentiaali vastaamaan kiristyviin energiatehokkuus- ja kasvihuonekaasujen päästövaatimuksiin. Tutkimuksessa vertailtiin eri energiamuotojen päästöjä ja hintaa ja voitiin määrittää, että maalämpö on niistä vähäpäästöisin ja edullisin.

Julkaistu: 04/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje
Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »