Julkisivut

Julkisivujen Markkinat 2022 -tutkimusraportti:

Julkisivukorjaamisen tarve edelleen suuri

artikkelikuva: Julkisivujen Markkinat 2022 -tutkimusraportti:

Julkisivujen korjaaminen on edelleen hyvin vaisua ja hankkeita on vireillä vähän. Tämä on ollut alalle haaste jo useamman vuoden ajan. Tulevina vuosina määrän odotetaan kasvavan, joskin maltillisesti. Korjaamisen tarve on kuitenkin suuri; laskennallinen tarve on kaukana todellisuudesta. Tällaisia näkymiä avaa Julkisivuyhdistyksen Forecon Oy:llä teettämä Julkisivujen markkinat Suomessa 2022 -tutkimus

Julkisivukannan kokonaismäärä on n. 585 miljoonaa neliötä. Viime vuonna julkisivuja korjattiin noin 3,0 miljoonaa neliötä, mikä on n. 100 000 m2 vähemmän kuin edellisvuonna. Toteutunut julkisivumarkkina kasvoi vastaavasti 2 % isojen aloitusmäärien takia.

Tänä vuonna korjausrakentamisen määrän arvioidaan kasvavan 3,1 miljoonaan neliöön ammattimaisen julkisivukorjaamisen määrän lisääntyessä. Ensi vuonna kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vain maltillisesti.

Määrät ovat edelleen selvästi alle julkisivujen korjaamisen laskennallisen tarpeen. Se on tutkimuksen mukaan tällä hetkellä noin 5,5 miljoonaa neliötä. Korjausvelka kasvaa kuitenkin koko ajan, mutta kasvu on maltillista ja arvioidaan vähentyvän.

Suomessa rakennuskanta on iältään kohtuu nuorta. Silti iso osa rakennuksista on tulossa korjausikään tai korjauksella on jo kiire. 1970- ja 1980-luvuilla Suomessa rakennettiin määrällisesti paljon, mikä näkyy tilastoissa ja kasvattaa korjausvelkaa. Korjaamisen aloituksia ovat siirtäneet kuluneet kaksi vuotta koronaviruspandemia, Ukrainan sota ja materiaalihintojen nousut. ”Julkisivukorjausten ajoittaminen rakenteiden kunnon mukaan kuitenkin säästää kiinteistönomistajien varoja. Korjausten laajuutta ja ajankohtaa voidaan selvittää kuntotutkimusten perusteella”, toteaa Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen.

kuva

Julkisivujen korjaaminen ja materiaalit

Julkisivujen korjaamisesta iso osa kohdistuu rakennuskannan suurimpaan julkisivumateriaaliin eli puuhun. Erilaisten levyjen käyttö korjaamisessa on kasvanut edellisen vuoden tavoin. Myös metallisten julkisivujen määrä on kasvattanut osuuttaan, ja määrä on tarkentunut kyselyn pohjalta. Neljänneksi merkittävin materiaali on rappaus.

Lisäksi julkisivuja korjattiin maalaamalla ja pinnoittamalla noin 10 miljoonaa neliötä. Kaikkiaan julkisivuja maalattiin ja pinnoitettiin reilu 14 miljoonaa neliötä.

Parvekkeiden uusimisen ja korjaamisen tarve on suuri. Vajaasta 1,56 miljoonasta parvekkeesta uusitaan vuosittain noin 1,5 prosenttia. Niiden tekniseen korjaamiseen ja nykyaikaistamiseen liittyvä korjaustarve on tällä hetkellä noin 30 000 parveketta.

Uudisrakentamisen julkisivuja tarkasteltaessa puu on edelleen yleisin materiaali, metalli toiseksi yleisin ja sen jälkeen betoni, tiili, muut materiaalit sisältäen erilaiset julkisivulevyt, rappaukset, lasi ja kivi. Erilaisten levyjen markkinaosuuden odotetaan vähenevän lähitulevaisuudessa muun rakentamisen tavoin. Rappausten osalta on tapahtunut muutoksia eri rappausratkaisujen osuuksien välillä.

Koronavirusepidemian pidemmän aikavälin arviointi

Julkisivuyhdistys on teetättänyt markkinatutkimuksen Forecon Oy:llä vuodesta 2015 alkaen. Sen tavoitteena on antaa kuva julkisivurakentamisen markkinoista ja katsoa kehitystä myös materiaaleittain. Tuoreessa raportissa Forecon on tarkentanut vanhan kannan materiaalijakoa.

Tutkimuksen suhdannebarometri kertoo alan toimijoiden tulevaisuudennäkymistä ja odotuksista, joita tarkastellaan myös materiaalikohtaisesti.

Tuore tutkimus antaa arvokasta tietoa koronavirusepidemian pidemmän aikavälin vaikutuksista. Kysely toteutettiin kesän 2022 alussa, reilu 2 vuotta pandemian alun jälkeen.

Peter Lind
Toiminnanjohtaja
Julkisivuyhdistys - JSY ry

46-sivuinen tutkimusraportti on maksullinen (jäsenyrityksille jäsenhinta, ulkopuolisille muu hinta).

Tilaa se osoitteesta: julkisivuyhdistys.fi/tietoa-julkisivuista/markkinatutkimus

Lisätietoja tutkimuksesta:
toiminnanjohtaja Peter Lind
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
puh. +358 40 356 5995

Julkaistu: 09/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje
Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »