Piha-alue
Vahinkosaneeraus (tuholaishyönteiset ja -jyrsijät)
Yhteiset tilat

IoT-teknologiaa hyödyntävät jyrsijäasemat pitävät tuholaiset poissa kiinteistöistä kustannustehokkaasti

artikkelikuva: IoT-teknologiaa hyödyntävät jyrsijäasemat pitävät tuholaiset poissa kiinteistöistä kustannustehokkaasti

Jyrsijöiden kannan nousun myötä myös hiirten ja rottien aiheuttamat kiinteistötuhot ovat yleistyneet Suomessa. Oikea-aikaiseen torjuntataajuuteen päästäkseen joudutaan usein tekemään useampi varmistava tarkastuskäynti, joka nostaa torjuntojen kuluja. Uudet, älykkäät hälytysjärjestelmät tehostavat torjuntaa ja vähentävät tätä kautta hiilijalanjälkeä.

Hiiri- ja rottahavainnot ovat lisääntyneet sekä Suomessa, että maailmanlaajuisesti reilusti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syitä tähän on monia. Yhä tiiviimpi asuminen ja kaupunki-infrastruktuuri mahdollistavat jyrsijöiden nopean levittäytymisen, ilmaston lämpeneminen taas mahdollistaa parhaimmillaan ympärivuotisen lisääntymisen. Rakennustyömaat karkottavat hiiriä ja rottia uusille asuinalueille, ja etätyöskentelyn aiheuttama ruokajätteen lisääntyminen kotitalouksissa voi myös houkutella paikalle kutsumattomia vieraita.

Kiinteistöt tarjoavat hiirille ja rotille lämpöä, pesäpaikkoja ja -materiaaleja, ja usein myös oivan kattauksen ruoan jäämiä ja biojätteitä syötäväksi. Rotta tarvitsee vain reilu 2 cm:n raon ujuttautuakseen sisään ja hiirelle riittää 6-7 mm:n reikä. Kiinteistöissä on lukuisia ihmisen silmään näkymättömiä läpivientejä jyrsijöiden hyödynnettäväksi. Näitä ovat esimerkiksi LVIS-töihin liittyvät läpiviennit, tuuletusraot, elementtisaumat ja rakenteiden liitokset.

Tauti- ja hygieniariskin lisäksi hiiret ja rotat voivat aiheuttaa monenlaisia vahinkoja rakennusten sisällä. Ne pystyvät jyrsimään puuta, muoveja, pehmeitä metalleja ja jopa betonia aiheuttaen mittavaa tuhoa kiinteistön rakenteille, putkistoille ja sähköjohdoille - pahimmassa tapauksessa johtaen tulipaloon tai vesivahinkoon.

Näkyvä jyrsijäongelma voi myös muodostua mainehaitaksi ja laskea kiinteistön arvoa.

kuva

Teknologia ja data avuksi jyrsijätorjuntaan

Valloilleen päässeen jyrsijäongelman taltuttaminen perinteisillä menetelmillä vaatii usein varmistavia tarkastuskäyntejä, jotta torjunnassa pysytään tilanteen tasalla. Tämä yleensä kuitenkin tarkoittaa suurempia polttoainekuluja, työtunteja sekä tarveaineita.

Tiukentuneiden biosidilainsäädäntöjen, pienempien kemikaalikuormien ja tehokkuuden parantamiseksi syntyi tarve saada yksityiskohtaista tietoa kohteen jyrsijätilanteesta reaaliaikaisesti jotta torjuntaa voidaan keskittää juuri sinne missä sitä eniten tarvitaan, juuri silloin kuin sitä tarvitaan.

Rentokilin PestConnect-etävalvontajärjestelmä hyödyntää torjuntalaitteiston langatonta verkkoa yksilöidyn tiedon siirtämiseen ja keräämiseen. Siihen liitetyt ansat toimivat eräänlaisina murtohälyttiminä hiirille ja rotille, - jyrsijän havaittuaan laite lähettää viestin torjuntateknikolle, joka pääsee heti reagoimaan siihen tilanteen vaatimalla tasolla. Tiheiden ja säännöllisten tarkastuskäyntien sijaan torjuntaa pystytään näin keskittämään ajanjaksoon ja paikkaan, jossa sitä eniten tarvitaan. Laitteiden keräämää tarkkaa dataa hyödynnetään siis paitsi aktiivista torjuntaa suorittaessa, myös pidemmän ajan trendejä muodostaessa. Sähköisen raportointijärjestelmän kautta asiakkaalla on mahdollisuus nähdä missä havaintoja on viimeisimpänä ollut ja löytää kaikki tuholaishallintaa koskevat raportit ja dokumentit yhdestä paikasta.

Tehokas ja vastuullinen ratkaisu

Käyntien keskittäminen etävalvontajärjestelmällä säästää kustannuksista, mutta myös vähentää teknikon matkoista syntyviä päästöjä. Älyansoilla myrkkyä voi käyttää kohdistetusti ja huomattavasti pienempiä määriä, joten ongelmajätettä syntyy vähemmän. PestConnect -järjestelmään on saatavilla myös täysin myrkyttömiä ansoja, jolloin oikea-aikaisen huollon ja tarkastuksen tarve korostuu.

Älykäs torjuntajärjestelmä sopii erityisesti teollisiin kiinteistöihin ja yrityksille, jotka haluavat edistää vastuullisuutta ja pienentää toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja kemikaalikuormaa. Se sopii uudesta teknologiasta kiinnostuneille ja heille, jotka haluavat varmistaa, että valvontaa on myös silloin, kun ammattilainen ei ole tontilla.

Lisätietoja: www.rentokil.com/fi

Julkaistu: 01/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »