mainos_1024

Isännöinti & hallitus

BLOGI

Millainen on vastuullinen taloyhtiö?

Teksti: Keijo Kaivanto

artikkelikuva: Millainen on vastuullinen taloyhtiö?

Millainen on vastuullinen taloyhtiö? Euroopan Unionilta on tullut ensimmäinen yritysvastuuesitys, mikä vaikuttaa laajasti jatkossa yritystoimintaan.

Yritysten on jatkossa edistettävä entistä valveutuneemmin ihmisoikeuksien toteutumista ja estettävä ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia. Tarvittaessa yrityksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja estettävä sellainen toiminta, joka ei palvele näitä tavoitteita. Tätä ehdottaa Euroopan komissio, joka julkaisi esityksen yritysvastuulainsäädännöstä helmikuussa 2023. Kyseessä on ensimmäinen ehdotus EU-tason yleiseksi yritysvastuulainsäädännöksi.

Yrityksille asetetaan jatkossa huolellisuusvelvoite, jonka mukaan yrityksellä tulee olla prosessit oman sekä vakiintuneiden liikekumppaneidensa toiminnasta aiheutuvien haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen, lieventämiseen sekä korjaamiseen.

Lyhyesti kiteytettynä yritysvastuu tarkoittaa vähintään voimassa olevan lainsäädännön ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista sekä eettisiä toimintatapoja.

Entä taloyhtiöt – soveltuuko yritysvastuun periaatteet taloyhtiöön, sen toimintaan ja päätöksentekoon?

Taloyhtiöön voidaan hyvin soveltuvin osin soveltaa edellä mainittuja yritysvastuun periaatteita. Seuraavassa on esimerkkiluettelo vastuullisen taloyhtiön toiminnasta:

  • taloyhtiö noudattaa kaikilta osin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja taloyhtiön hyvää hallintotapasuositusta
  • taloyhtiöllä on strategia ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma ja ylipäätänsä toiminta perustuu ennakointiin ja harkittuun suunnitteluun
  • taloyhtiön toimintaa ohjaa energiakulutuksen suuntaaminen uusiutuviin energiamuotoihin ja muut kestävän kehityksen periaatteet ympäristön ja ilmaston kannalta
  • taloyhtiö huolehtii osakkaidensa ja asukkaidensa viihtyvyydestä sekä yhdenvertaisesta ja tasapuolisesta kohtelusta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai etnisestä taustasta riippumatta
  • taloyhtiö edellyttää palvelutoimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan alan eettisten ohjeiden noudattamisesta
  • taloyhtiö edellyttää palvelutoimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan yritysvastuun periaatteiden noudattamista
  • taloyhtiö raportoi edellä mainittujen vastuullisuusperiaatteiden toteutumisesta osakkaille ja asukkaille sekä palveluntoimittajille ja yhteistyökumppaneille

Taloyhtiön vastuullisuus ja siihen liittyvät teot ja tulokset on hyvä käsitellä vuosittain yhtiökokouksessa. Taloyhtiön vastuullisuudessa on kysymys arvovalinnoista.

Keijo Kaivanto
Asiamies, asianajaja, varatuomari
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry

Julkaistu: 03/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »