Energiatehokkuus
Ilmanvaihto
Lämmitys

Kiinteistöt kuntoon pitkäjänteisellä huolenpidolla ja seurannalla

artikkelikuva: Kiinteistöt kuntoon pitkäjänteisellä huolenpidolla ja seurannalla

Järjestelmien kuntoa ja toimintaa on hyvä seurata jatkuvasti ja ennakoida huolto- seko korjaustarpeita. Laajempien uudistus- ja korjaussuunnitelmien pohjaksi kannattaa toteuttaa laajennettu PTS-suunnitelma, jonka avulla voidaan kiinteistössä ennakoida paitsi korjauksia myös niiden rahoitustarpeita pitkällä tähtäimellä.


Talotekniikan viestintäfoorumi tarjoaa rakennusten omistajille ja ylläpidosta vastaaville ajantasaista tietoa siitä, miten rakennusten energiatehokkuutta on mahdollista parantaa säätämällä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät oikein sekä pitämällä järjestelmät ja kiinteistöt kunnossa. Tietoa on tarjolla niin pientaloista, rivi- ja kerrostaloista kuin palvelurakennuksista.

Kullekin talotyypille on koottu oma vuosikello, johon on valittu keskeiset vuodenkiertoon sidotut huolto- ja hoitovinkit. Vinkkivuosikellot ovat kaikkien vapaassa käytössä Motivan verkkosivuilla Talotekniikan viestintäfoorumin omassa osiossa.

”Foorumin keskeinen viesti on, että rakennuksen energiatehokkuus kannattaa huomioida järjestelmällisesti osana sen vuotuisia huolto- ja ylläpitotoimia. Vuosikelloista rakennusten omistajat ja ylläpitäjät voivat tarkistaa eri vuodenaikoina tehtävät toimet ja parantaa siten järjestelmien energiatehokkuutta sekä ylläpitää hyviä sisäolosuhteita”, toteaa asiantuntija Teemu Kettunen Motivasta.

Viestintäfoorumissa mukana olevat toimijat ovat tehneet parin vuoden aikana yli 600 neuvonnan ja viestinnän toimenpidettä, kuten järjestäneet webinaareja ja muita tilaisuuksia, viestineet sosiaalisessa mediassa ja julkaisseet kirjoituksia verkkosivuilla, medioissa ja uutiskirjeissä. Laajan toimijajoukon tekemä pohjatyö kannattaa hyödyntää täysimittaisesti omassa työssä. Hyvät vinkit ja aineistot voi laittaa kiertoon omassa organisaatiossa ja omien työkavereiden kesken.

Laajennettu kerrostalon PTS-malli hyötykäyttöön

”Vähintään 10 vuodelle laadittava pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma (PTS) on hyvän kiinteistönpidon tukipilari. PTS:ään kannattaa liittää mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi, koska ne vaikuttavat voimakkaasti rakennuksen käyttökuluihin ja hiilijalanjälkeen. Motiva on laatinut kerrostaloille laajennetun PTS-mallin, johon on hyödyllistä tutustua”, Kettunen lisää.

Kerrostalon laajennetulla PTS:llä (LPTS) tarkoitetaan kuntoarvioon sisällytettävää tai tuoreen kuntoarvion pohjalta laadittavaa tarkastelua, jossa kartoitetaan taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvan energian lisäämisen keskeiset mahdollisuudet, sekä sisällytetään nämä taloyhtiölle luotavaan PTS-ehdotukseen.

Näin taloyhtiö saa ammattilaisista koostuvan ryhmän kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, kuinka energiatoimenpiteet kannattaa toteuttaa huomioiden tulevat korjaukset, sekä kuinka ne on kustannustehokasta ajoittaa. Tavanomaisessa kuntoarviossa energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuva energia jäävät yleensä lapsipuolen asemaan. Taloudellisen kannattavuuden ohella PTS-ehdotukseen sisällytettävien energiatoimenpiteiden valinnassa huomioidaan mahdollinen asumisen laadun paraneminen, sekä rakennuksen valmiudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Motiva laati mallin kuvauksen ympäristöministeriön rahoituksella. Mallilla ei ole virallista statusta vaan sen tarkoituksena on esittää mahdollinen tapa toteuttaa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin revisioehdotuksen mukainen peruskorjauspassijärjestelmä tyypilliselle taloyhtiölle. Taloyhtiöt voivat kuitenkin hyödyntää mallia yhteistyössä kuntoarvioita ja energiaselvityksiä toteuttavien yritysten kanssa.

”Kuntoarviota tilattaessa voisi selvittää saisiko kuntoarvion energiaselvityksellä laajennettuna. Motivan sivulla esitettyä mallia voitaisiin käyttää tässä apuna”, Kettunen pohtii.

Tehostetulla viestinnällä ja neuvonnalla toimeenpannaan kansallisesti EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive). Suomessa direktiivin velvoitteet on päätetty toteuttaa jatkamalla ja laajentamalla vapaaehtoista neuvontamenettelyä pakollisten tarkastuksien sijaan. Viestintää eri lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään alan toimijoista kootun Talotekniikan viestintäfoorumin kautta. Motiva koordinoi foorumin toimintaa ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Viestintäfoorumissa ovat mukana Bioenergia ry, Energiateollisuus ry (Helen Oy, Kuopion Energia Oy), Lämmitysenergia Yhdistys ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, RAKLI ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sisäilmayhdistys ry, Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry, Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, Suomen Omakotiliitto ry ja Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.

Lisätietoa: Talotekniikan viestintäfoorumi

Vinkit syyshuoltoon ja kiinteistön ylläpitoon

MOTIVA OY
Kuva: Motiva/Jukka Luoma

  • Kiinteistön automaatiojärjestelmän toiminnan ja asetusten tarkastus
  • Ilmanvaihdon talviasetukset ja suodattimien vaihto
  • Lämmitysjärjestelmän ja vesikiertoisen lämmönjakolaitteiston toiminnan tarkastus
  • Patterien termostaattien toimivuuden tarkastus
  • Sulanapitojärjestelmä päälle, asetusarvojen tarkastus
  • Rännien ja rännikaivojen puhdistus sekä sadevesien ohjaus

Teksti: Sirpa Mustonen, Motiva Oy

Julkaistu: 08/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »