Lämmitys (öljylämpö)

Lämmityksen tulevaisuus on uusiutuvissa polttoaineissa

artikkelikuva: Lämmityksen tulevaisuus on uusiutuvissa polttoaineissa

GEBO:n toimittama 64 kilowattinen HVO-kattila on asennettu huipputehoa varten osaksi hybridilämmitysjärjestelmää. Asiantuntijat John Morelius (vas.) ja Johan Karlsted GEBO Finland Oy:stä pohtivat, että kattila on myös huoltovarmuustekijä. Häiriötilanteessa huipputehokattilan teho riittänee koko kiinteistön lämmittämiseen.


Kokonaisvaltainen lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja hallinta varmistavat järjestelmän optimaalisen toiminnan. Eri lämmitysmuotoja yhdistelevä hybriditoteutus on kustannustehokas ja huoltovarma ratkaisu. Uudet uusiutuvat polttoaineet tuovat joustavuutta lämmöntuotantoon.

Energia- ja talotekniikkaratkaisujen valinta on aina kiinteistökohtaista. Lämmitysjärjestelmät ovat suuria investointeja, joten valintaan kannattaa perehtyä huolella.

”Nykypäivän julkinen keskustelu luo kapean kuvan lämmitysratkaisujen tulevaisuudesta. Haluammekin nostaa esiin vaihtoehtoisia ja eri lämmitysmuotoja yhdisteleviä ratkaisuja”, sanoo GEBO Finland Oy:n toimitusjohtaja Johan Karlstedt.

Karlstedtillä on vankka kokemus lämmitysratkaisujen asiantuntijatehtävistä kotimaassa ja ulkomailla. Karlstedtin johtama GEBO Finland Oy tunnettiin aiemmin nimellä GEBO Trading Oy.

Tämän päivän GEBO Finland on järjestelmäintegraattori, joka toimii joustavasti eri sidosryhmien välillä ja tarjoaa talo- ja energiatekniikan laitteistojen ja ratkaisujen lisäksi konsultaatio- ja koulutuspalveluja.

”Olemme kehittäneet palvelutarjontaamme kokonaisvaltaisemmaksi vastataksemme muuttuneisiin asiakastarpeisiin sekä markkinoiden muutoksiin”, taustoittaa Karlstedt.

Kohteeseen sopiva ratkaisu syntyy GEBOn, asennusliikkeen ja loppuasiakkaan välisessä avoimessa kolmikantakeskustelussa.

GEBO Finlandin palveluihin kuuluu tulevaisuudessa myös kokonaisvaltainen tiedonhallinta. Järjestelmistä kerätyt tiedot tuodaan fiksun automatiikan avulla helposti asennusliikkeen sekä kiinteistönomistajan saataville.

GEBO Trading Oy
100% uusiutuva synteettinen polttoaine HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) tekee öljylämmityksestä vihreää. Helppo tapa pienentää kiinteistöjen lämmittämisen hiilijalanjälkeä.

Hallitse kokonaisuutta

Perinteisesti talotekniikka-alan toimijat ovat keskittyneet tarjoamaan yksittäisiä komponentteja. Tällöin haasteena on, että komponenttien yhteensopivuuteen ja järjestelmäkokonaisuuden toimivuuteen ei ole perehdytty.

”Komponentteja yksitellen valitessa järjestelmän hyötysuhteen optimointi on vaikeaa ja virheiden mahdollisuus kasvaa. Tämän vuoksi haluamme tarjota laadukkaista komponenteista kasattuja ja kohteen tarpeiden mukaisesti mitoitettuja kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joilla saavutetaan selviä säästöjä”, toteaa Karlstedt.

GEBO Finland tekee myös järjestelmän hankinnan asiakkaalle mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi.

”Tarjoamme kohteen vaatimusten mukaisista komponenteista valmiiksi kasattuja asennusvalmiita ratkaisuja helpottaaksemme osaajapulasta kärsivän talotekniikka-alan arkea. Kasatun paketin asennus sujuu päivissä viikkojen sijasta. Tee se itse -ratkaisussa suunnittelemme komponenteista asennusliikkeelle kokonaisuuden, ja asennusliike huolehtii komponenttien asentamisesta.”

Ratkaisuissa hyödynnetään automatiikkaa sekä kokonaisuuden ja tiedon hallintaa, jotka ovat oleellisia kustannustehokkaan järjestelmän osa-alueita.

GEBO Trading Oy
11 asunnon rivitalokohde lämpenee jatkossa GEBO:n toimittamalla lämmitysjärjestelmällä. Pienikokoinen 64 kW ekokattila, kaksi 500 litran varaajaa ja fiksu automatiikka takaavat säästöt sekä varman lämmön, myös paukkupakkasilla.

Hybridijärjestelmät tuovat joustoa

Eri lämmitysmuotojen yhdistäminen on fiksua säästöjen saavuttamiseksi ja tärkeää myös huoltovarmuuden kannalta. Näin vältytään viime talvenakin puhuttaneen energiakriisin uhkakuvilta.

”Koko maan lämmitysjärjestelmien laittaminen yhden kortin varaan on huolestuttava kehityssuunta. Me näemme, että lämmityksen tulevaisuus on hybridijärjestelmissä, joissa yhtenä peruskomponenttina ainakin huipputehontarvetta varten on kondenssikattila”, Karlstedt sanoo.

Hybridijärjestelmät mahdollistavat energian tuotantohuippujen tasaamisen kustannustehokkaasti. GEBO Finland huomioi lämmitysjärjestelmäratkaisujen koostamisessa aina kiinteistön nettoenergiantarpeen ja kaikki järjestelmät mitoitetaan todellisen tehontarpeen mukaan.

Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, vaan järjestelmää voi täydentää myöhemmin, ellei hybriditoteutus ole hankintahetkellä ajankohtainen.

Myös kasvipohjaiset öljyt, biokaasu ja synteettiset polttoaineet kannattaa pitää mukana lämmitysmuotojen paletissa.

GEBO Finlandin dual fuel -polttimilla voidaan hyödyntää kaikkia eri lämmitysöljyjä ja -kaasuja lämmöntuotannossa. Dual fuel -poltin tuo joustavuutta ja lisää lämmitysjärjestelmän huoltovarmuutta.

”Järkevintä on hyödyntää sitä energiamuotoa, jota kulloinkin on saatavilla runsaiten ja edullisimpaan hintaan”, Karlstedt sanoo.

GEBO Trading Oy
Asentajat ovat sommitelleet HVO-kattilat paikoilleen ja asennustyö voi alkaa. Asennusta helpottaa, että modernien kondenssikattiloiden piiput voi viedä seinän läpi pihalle, sillä niistä tulee ulos vain haaleaa vesihöyryä.

Mitä lämmitysmuotoja tulevaisuudessa hyödynnetään?

Julkisessa keskustelussa nostetaan nykypäivänä esille kapea kattaus lämmitysvaihtoehtoja ja niitä arvotetaan eri tavoin. Karlstedt ei lähtisi asettelemaan eri lämmitysmuotoja vastakkain.

”Kaikille lämmitysmuodoille on tarvetta, ja jokaisella on omat vahvuutensa ja rajoitteensa. Vihreät ratkaisut ovat ehdottomasti tulevaisuutta. Jos järjestelmä on kuitenkin herkkä vikaantumaan ja sen elinkaari on lyhyt, vihreys voi jäädä näennäiseksi”, Karlstedt huomauttaa.

Öljylämmityksen tulevaisuudesta keskusteltaessa painotetaan usein muihin lämmitysjärjestelmiin siirtymistä. Takaisinmaksuajat ja investointien kannattavuus ovat tämän päivän julkisessa keskustelussa jääneet taka-alalle.

”Julkinen keskustelu saattaa ohjata kiinteistönomistajia tekemään valtavia investointeja, joissa vanha öljylämmitysjärjestelmä vaihdetaan kokonaan eri lämmitysmuotoon. Öljylämmityksen tulevaisuus on kuitenkin uusissa innovatiivisissa polttoaineissa: mineraaliöljylle on kehitetty jo kasvipohjaisia uusiutuvia vaihtoehtoja kuten HVO”, sanoo Karlstedt.

GEBO Trading Oy
Todella pienikokoinen ekokattila on pienen kokonsa ansiosta helppo asentaa paikalleen, vaikka vanha lämmitysjärjestelmä olisi vielä käytössä. Kaksoispiippu vedetään seinän läpi pihalle.

Uusiutuva polttoöljy palaa puhtaasti

HVO eli Hydrotreated Vegetable Oil on uusiutuva polttoöljy, joka on globaalisti vahvassa nousussa. HVO:n raaka-aineena voidaan käyttää öljypohjaisia kasveja sekä jäte- ja tähderaaka-aineita.

Suomen lämmitysmarkkinoille HVO tuotiin vuonna 2021. Tuotannolla on huomattavasti pidempi historia, ja Suomessakin HVO:ta on valmistettu vuodesta 2009 lähtien.

”HVO palaa uudella tekniikalla erittäin puhtaasti. Mineraaliöljyyn verrattuna HVO-öljylämmitys vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla”, Karlstedt kertoo.

HVO murtaa mielikuvia öljylämmityksestä likaisena ja pahanhajuisena lämmitysmuotona. Kasvipohjainen öljy on tuoksultaan neutraali, ja sen käsittely on paljon huolettomampaa kuin perinteisen mineraaliöljyn.

Öljylämmitysjärjestelmän päivittäminen kannattaa

Siirryttäessä mineraaliöljystä HVO:hon kattilajärjestelmä vaatii yleensä päivittämistä HVO-yhteensopivaksi.

Moderniin kondenssikattilajärjestelmään päivittäminen parantaa huomattavasti lämmitysjärjestelmän hyötysuhdetta ja tuo selviä säästöjä. HVO:hon siirtyminen tekee lämmitysjärjestelmästä vihreän, sillä hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt tippuvat murto-osaan vanhasta.

”Nykyaikaiseen HVO-valmiiseen lämmitysjärjestelmään päivittämisen takaisinmaksuaika on kohtuullinen ja järjestelmän käyttöikä on pitkä, joten investointi kannattaa taloudellisesti. Uusien järjestelmien tuotekehityksessä on myös huomioitu kattavasti energiatehokkuus- ja ympäristövaatimukset.”

Entä millaisena Karlstedt näkee uusiin biopohjaisiin ratkaisuihin perustuvan öljylämmityksen tulevaisuuden Suomessa?

”Uskon, että kymmenen vuoden aikajänteellä kattilalämmitteisten kiinteistöjen määrä tulee tuplaantumaan. Lämmityksessä siirrytään useiden lämmitysjärjestelmien kokonaisuuksiin: on lämpöpumput ja aurinkokeräimet, ja lisäksi kattila turvaamassa, että kiinteistössä riittää lämpöä myös paukkupakkasilla.”

Tutustu tarkemmin energia- ja talotekniikkaratkaisuihin osoitteessa: www.gebo.fi

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 09/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »