Energiatehokkuus

BLOGI

Energiaoptimointi on ammattimaiselle kiinteistönomistajalle arkipäivää

Kirjoittajat: Päivi Tomula ja Miisa Tähkänen

Ammattimainen kiinteistöjen omistaminen ja niiden peruskorjaukset ovat suunnitelmallista toimintaa. Kiinteistöjä käytetään, korjataan, niiden käyttötarkoitusta saatetaan muuttaa - ja ne ovat käyttäjilleen tärkeitä palveluita ja omistajilleen merkittäviä sijoituksia. Ammattimaiset kiinteistönomistajat tietävät, mihin kiinteistössä kannattaa investoida ja osaavat tarkastella pitkällä aikavälillä kertyviä hyötyjä. Samoja hyviä oppeja olisi hyvä ottaa käyttöön myös asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa.

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien maailma on kyllä monimutkaistunut. Taloudellisen kannattavuuden rinnalle on tullut esimerkiksi muuttuva lainsäädäntö ja tietenkin myös huoli ilmastonmuutoksesta. Säiden ääri-ilmiöt tekevät kiinteistösijoittamisesta entistä riskialttiimpaa. Siksipä monet yritykset ovat ryhtyneet aktiivisesti hidastamaan ilmastonmuutosta. Parhaita keinoja tähän on olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuuden kehittäminen moderneilla energiatehokkuusteknologioilla. Oikein tehtynä energiaoptimoinnit säästävät selvää rahaa. Parhaimmillaan teknologiat parantavat tuottavuutta, vähentävät päästöjä ja parantavat myös kiinteistöjen käyttö- ja asiakaskokemusta.

Digiratkaisuilla löysät pois

Energiaoptimointi ei aina tarkoita kalliita remontteja. Tutkimusten mukaan jo ihan olemassa olevan järjestelmän toimintaa optimoimalla voidaan säästää kymmeniä prosentteja kulutuksesta. Ammattimaisessa kiinteistösijoitusmarkkinassa erilaiset digitaaliset kiinteistönhallintajärjestelmät ovat tulleet osaksi arkea. Esimerkiksi suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö Pontos Group käyttää hyväkseen R8 Technologiesin tekoälypohjaista kiinteistönhallintajärjestelmää.

Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän asennettava lisäosa optimoi lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien hallintaa. Teknologian käyttö säästää energiaa sisäilman laatua heikentämättä ja vähentää samalla päästöjä merkittävästi. Esimerkiksi Pontoksen omistamassa Viru Keskuksessa järjestelmän avulla on vähennetty kokonaisenergiankäyttöä vuosittain 15 prosenttia. Pienellä alkuinvestoinnilla tehdään siis vuosittain karttuvaa säästöä.

Ja koska energiaremontit tehdään olemassa olevaa talotekniikkaa optimoimalla, luovat tehdyt toimenpiteet pohjaa edelleen kustannustehokkaammalle toiminnalle, kun esimerkiksi kaikki tulevaisuuden digitalisaation hyödyt saadaan käyttöön.

Asunto-osakeyhtiötkin hyötyvät ammattilaisten vinkeistä

Ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat jo hyvin perillä vihreän siirtymän hyödyistä. Kuinka asunto-osakeyhtiöt pääsisivät mukaan muutokseen? Ammattilaisten vinkit auttavat alkuun.

Pitkän aikavälin suunnittelu laittaa kannattavuuden oikeisiin suhteisiin. Kauas katsominen on hyödyllistä ja auttaa priorisoimaan toimenpiteitä. Säännöllisistä energiakatselmuksista saa tietoa, jonka avulla eniten ympäristövaikutuksia aikaansaavat energiatehokkuustoimenpiteet voidaan toteuttaa ensimmäisenä ja loput myöhemmin. Vertailussa kannattaa huomioida elinkaarikustannukset, jotta pitkä tähtäin säilyy ja ratkaisujen todelliset talousvaikutukset tulevat näkyviksi.

Lopulta on muistettava pitkäjänteisyys. Pitkän aikavälin tavoitteet eivät toteudu, jos niitä ei seurata lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi Pontoksessa asetettua kiinteistöportfolion hiilineutraalius 2030-tavoitetta seurataan jatkuvasti. Toimintamallin ytimessä on aktiiviseen omistajuuteen perustuva johtaminen ja yhteistyö portfolioyhtiöiden kanssa. Tietoon perustuva toiminta on siis suunnitelmallista, hallittua ja mahdollistaa myös jatkuvan parantamisen.

GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND

Päivi Tomula
Kiinteistösijoitusjohtaja
Pontos Group

GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND

Miisa Tähkänen
Johtava asiantuntija
Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita.

Lue lisää osoitteesta: figbc.fi

CTA

Julkaistu: 01/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikka



Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »