mainos_1024

Energiatehokkuus
Lämmitys

BLOGI

Toiminnanvarmistus on investointi rakennuksen elinkaaren yli

Kirjoittaja: Risto Kosonen

artikkelikuva: Toiminnanvarmistus on investointi rakennuksen elinkaaren yli

Talotekniikka 2030 – Toiminnan varmistaminen -raportti valottaa taloteknisten järjestelmien toiminnanvarmistuksen roolia, korostaen sen hyötyjä koko elinkaaren aikana. Aalto-yliopiston tutkijat Simo Kilpeläinen, Johannes Simola, Panu Mustakallio ja Risto Kosonen ovat laatineet tutkimuksen, joka keskittyy erityisesti hybridijärjestelmien ja tarpeenmukaisten ilmanvaihtojärjestelmien toiminnanvarmistukseen, alueelle, jota Suomessa ei ole aiemmin tutkittu vastaavalla tarkkuudella.

Hybridijärjestelmät, jotka yhdistävät esimerkiksi lämpöpumput ja kaukolämmön, ovat vastaus energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön kasvaviin vaatimuksiin. Näiden järjestelmien monimutkaisuus edellyttää erityisosaamista niiden optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Alalla on kiinnitetty hybridilämmityksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun nyt erityistä huomiota, ja aiheeseen perehdytään tänä syksynä tarkemmin Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n ja Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n järjestämillä Lämmityksen suunnittelupäivillä Vantaalla syyskuussa. Vaikka tutkimus osoitti useimpien järjestelmien toimivan suunnitellusti, löytyi myös kehitettävää niiden toiminnanvarmistusprosesseissa.

Toiminnanvarmistuksen keskeinen tavoite on varmistaa projektin kaikkien osapuolten tyytyväisyys, mikä edellyttää suunnitelmien toteutumista, optimaalista laitevalintaa ja saumatonta yhteispeliä muiden järjestelmien kanssa. Perinteinen toiminnanvarmistus luovutusvaiheessa ei riitä, vaan prosessia tulisi jatkaa käyttövaiheeseen asti, mikä auttaa välttämään odottamattomia ongelmia ja varmistamaan energiatehokkuuden.

Uusi toimintamalli vaatii systemaattista lähestymistapaa jo hankesuunnitteluvaiheessa, jossa tilaaja määrittelee avainmittarit ja vastuut selkeästi. Kokonaisvaltaisen toiminnanvarmistuksen varmistamiseksi tarvitaan myös kattavaa data-analyysiä, jota monet omistajat voivat hyödyntää konsulttien avulla.

Vastuunjako on tärkeää, ja kokonaisvaltaisen toiminnanvarmistuksen rooli voi sopia esimerkiksi energiatoimittajalle, joka tarjoaa lämpöä palveluna. Tämä kannustaa toimittajaa varmistamaan järjestelmän toimivuuden koko elinkaaren ajan, mikä tukee omistajan tavoitteita ja kiinteistön arvon säilymistä.

Uusia ohjeistuksia ja osaamista tarvitaan tukemaan hybridijärjestelmien toiminnanvarmistusta. Kansainväliset järjestöt ovat julkaisseet prosessikuvauksia, ja tutkijat ehdottavat niiden soveltamista kotimaisiin käytäntöihin. Tämä luo markkinaa uusille liiketoiminnoille ja asiantuntijoille, mikä on tärkeää energiatehokkuus- ja kestävyysvaatimusten kasvaessa.

Talotekniikan toiminnanvarmistus on kannattava investointi, joka takaa järjestelmien optimaalisen toiminnan, käyttäjien tyytyväisyyden ja kiinteistön arvon säilymisen koko elinkaaren ajan.

Tutustu loppuraporttiin: Aalto.fi

Risto Kosonen

TkT Risto Kososella, Aalto-yliopisto, on yli 25 vuoden kokemus tutkimus- ja liiketoiminnan kehitystehtävistä talotekniikka-alalta ja hän on mm. REHVA:n teknisen komitean jäsen, Suomen LVI-liitto SuLVIn varapuheenjohtaja sekä Sisäilmayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja kymmenen tieteellisen julkaisun arviointikomitean jäsen.

Julkaistu: 01/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »