mainos_1024

Kiinteistöhuolto
Piha-alue
Turvallisuus
Yhteiset tilat

Taloyhtiöt talvikauteen

artikkelikuva: Taloyhtiöt talvikauteen

Kiinteistössä ja sen pihapiirissä on paljon tehtävää ennen pakkasten ja lumien tuloa. Talven aiheuttamat ongelmat voidaan minimoida, jos taloyhtiö varautuu niihin järkevästi ja hyvissä ajoin.

Petolliset talvet tuovat usein mukanaan monenlaisia ikäviä yllätyksiä kiinteistöille ja niiden asukkaille.

Tilanne voidaan pelastaa hyvällä ennakkosuunnittelulla. Jyväskylän Isännöintipalvelu Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehtonen kehottaa taloyhtiöitä valmistautumaan talviolosuhteisiin huolellisesti.

”Joillakin yhtiöillä ei ehkä ole vielä huoltosopimusta kiinteistönhuoltoyhtiön kanssa. Pihatalkoot toki onnistuvat asukkaiden ominkin voimin, mutta auraussopimuksia olisi solmittava”, Lehtonen suosittaa.

”Kiinteistöissä tulisi ennen talvea huolehtia myös muun muassa kattokaivojen ja vesikourujen puhdistamisesta.”

Pudonneet lehdet tukkivat usein kouruja ja hankaloittavat vedenpoistoa katoilta.

”Nykypäivänä todella lumiset talvet alkavat olla jo poikkeuksellisia. Jos lunta kuitenkin tulee paljon, lumikasoille on varattava sijoituspaikat pihalta.”

”Talven tullessa on hyvä varmistaa, että pihavalaistus toimii ja valoa on riittävästi esimerkiksi kulkureiteillä. Tyypillisesti huoltoyhtiö hoitaa tällaiset asiat kuntoon”, toteaa Lehtonen.

Talvikaudella on huolehdittava myös muun muassa hiekoituksista ja kattolumien pudotuksista.

”Monesti taloyhtiöissä on oikeaa asennetta talveen varautumisessa. Toisinaan isännöitsijä joutuu silti asioista hieman muistuttamaankin.”

Uutta ilmettä pihoille

Operatiivinen johtaja Vesa Koljonen Kotikatu Oy:stä arvioi, että taloyhtiöiden pihojen kunnostaminen on tärkeä osa talvikauteen valmistautumista.

”Pihoilta on esimerkiksi kerättävä pudonneet lehdet, jotta ne eivät jää lumen alle. Kiinteistön ulkokalusteet on siirrettävä suojaan ennen talvea”, Koljonen luettelee toimenpiteitä.

Myös pihojen pensasaidat kannattaa leikata hyvissä ajoin.

”Pihoilta tulee niin ikään varata tarvittavat reitit lumitöitä varten, samoin kuin lumenkasaus- ja aurausalueet. Tätä varten on ehkä pidettävä katselmuksia yhdessä huoltoyhtiön kanssa, mikäli pihalla on vuoden mittaan tehty muutostöitä – tai jos huoltoyhtiö on vaihtunut.”

”Lumenkasauspaikkoja valittaessa on otettava asukasturvallisuus huomioon. Lumikasat on sijoitettava sellaisiin kohtiin, että ne eivät estä näkyvyyttä tai pelastusajoneuvojen esteetöntä liikkumista”, Koljonen korostaa.

kuva

Katse katoille ja kulkureiteille

Kiinteistöjen kattorakenteet on syytä tarkastaa jo ennen talvikauden alkua.

Taloyhtiön piha-alueet on hiekoitettava tarpeeksi usein. Tyypillisesti pihoja hiekoitetaan aina lumitöiden yhteydessä sekä säätilojen vaihtuessa. Säätilan kehitystä seurataan huoltoyhtiön toimesta jatkuvasti. Liukkautta estävät toimenpiteet pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan jo ennakoivasti.

Monesti ovien edustoilta poistetaan lumia käsin lapioimalla. Tällaisia alueita usein myös hiekoitetaan käsin.

”Jos lumisateet jatkuvat pitkään, huoltoyhtiöt pyrkivät pitämään jatkuvasti tärkeimmät kulkureitit avoimina lumesta. Pihaalueiden osalta lumityöt viimeistellään, kun lumisade on lakannut”, Koljonen kertoo.

Huoltoyhtiön ja kiinteistön väliseen sopimukseen on syytä kirjata, missä laajuudessa ja mihin aikaan piha-alueen lumityöt olisi hoidettava.

”Lumikelien aikaan maltti on valttia, huoltoyhtiöt tekevät varmasti parhaansa.”

Vastuut selviksi ja välineet kuntoon

Taloyhtiöissä kannattaa varmistua siitä, että talvikaudella tarvittavat välineet ovat varastossa ja käyttövalmiina.

”Käsityönä tehtäviä hiekoituksia varten tarvitaan kannellinen hiekoitusastia. Kansi estää sepeliä jäätymästä.”

”Turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan myös kiinteistöpuomeja, varoituskilpiä ja -kartioita sekä sulkunauhaa. Niiden avulla voidaan eristää kulkua vaarallisille alueille sekä ohjata liikettä esimerkiksi silloin kun lunta pudotetaan katolta”, sanoo Koljonen.

Kiinteistön turvallisuudesta vastaa viime kädessä taloyhtiön hallitus. Vastuita esimerkiksi kattojen lumitilanteen valvonnasta ja kattolumien pudotuksista voidaan kuitenkin sopimuksilla jakaa taloyhtiön, isännöitsijän ja huoltoyhtiön kesken.

”Kiinteistöissä on tiedettävä, kuka vastaa toiminnasta mahdollisissa vaaratilanteissa. Siitä on sovittava etukäteen. Huoltoyhtiölle voidaan antaa valtuudet puuttua havaittuihin ongelmiin oma-aloitteisesti.”

”Kantakaupungin alueella kerrostalojen katot voivat rajautua jalkakäytävään. Näissä tapauksissa lumikuormia voidaan joutua pudottamaan katoilta nopeastikin, jotta jalankulkijoiden turvallisuus taataan. Turvallisuus on taloyhtiöissä tärkeä teema talvikaudella”, huomauttaa Koljonen.

Lisäksi etukäteen kannattaa sopia aurauslumien kuljettamisesta pois pihoilta. Tämä on erityisen keskeinen kysymys ahtailla piha-alueilla ja kaupunkien keskusta-alueilla, missä lumien varastointiin on vain rajallisesti tilaa.

Lämmityslaitteiden säädöt sopiviksi

Huoneistojen lämmityksessä on Koljosen mukaan monesti mahdollista tehostaa energian käyttöä ja parantaa taloudellisuutta.

”Asuintilojen lämmitys on suurin yksittäinen tekijä asuinrakennusten energiankulutuksessa.”

”Termostaattien ja mahdollisten lämmitystä ohjaavien ulkoanturien toimivuus on syytä tarkistaa ennen lämmityskauden alkua. Huoneistojen sisälämpötila kannattaa säätää oikealle tasolle, noin 21 lämpöasteeseen.”

Ikkunoiden ja ovien tiivisteet kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Tiivisteiden vaihto maksaa itsensä takaisin pienempinä lämmityskuluina.

Jos talvella joudutaan tuulettamaan ikkunan kautta, on hyvä käyttää nopeaa ristituuletusta. Pitkät tuuletusajat vievät lämpöä harakoille.

”Lämpöpatterien eteen ei kannata sijoittaa isoja huonekaluja, jotta lämpö pääsee kiertämään asunnossa. Mikäli jokin patteri ei lämpene, on syytä ottaa yhteyttä huoltoyhtiöön”, Koljonen suosittelee.

Kotikatu Oy:n operatiivinen johtaja Vesa Koljonen
Kotikatu Oy:n operatiivinen johtaja Vesa Koljonen

Valoa pimeään

Talotekniikka on muutenkin päivitettävä talviaikaan. Muun muassa vesikourujen saattolämmityksien toimintaa on testattava. Talven tultua lämmitykset kytketään käyttöön.

Talvikaudella pihavalaistuksen merkitys korostuu, koska hyvän valaistuksen avulla on mahdollista ehkäistä esimerkiksi liukastumistapaturmia. Tilastojen mukaan sellaisia sattuu talvella paljon, ja pihojen tapaturmissa taloyhtiö todennäköisesti joutuu korvausvastuuseen.

Jos valaistuksessa on puutteita, ne on korjattava. Joillekin pihan alueille tarvitaan kenties lisävalaistusta, esimerkiksi jos pihalle on rakennettu viime aikoina uusia kulkuteitä tai oleskelualueita.

”Vaikka pihavalaisimet olisivat toimivia, ne eivät ehkä enää valaise kulkureittejä riittävän tehokkaasti. Vanhat valaisimet on silloin syytä vaihtaa uudempiin ja valoteholtaan parempiin”, Koljonen tähdentää.

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: Kotikatu kiinteistöpalvelut

Taloyhtiön muistilista talven varalle

– Pudonneet lehdet poistetaan pihalta ennen lumentuloa
– Piha-alueen pensaat ja kulkuväylät talvikuntoon
– Tarkastetaan pihavalaisimet ja tarvittaessa parannetaan valaistusta
– Kesäkauden ulkokalusteet siirretään varastoon
– Hankitaan tarvittaessa hiekoitusastia sekä varoituskilpiä, puomeja ja aurauskeppejä
– Tarkastetaan vesikaton, kattokaivojen ja vesikourujen sekä muiden kattorakenteiden kunto
– Testataan saattolämmitykset ja kytketään ne päälle
– Tarkastetaan asuntojen lämmitysjärjestelmän toimivuus ja säädöt
– Sovitaan kattolumien valvontavastuusta ja tarvittavista lumenpudotustöistä (yhteistyössä isännöitsijän ja huoltoyhtiön kanssa)
– Sovitaan lumien aurauksesta, hiekoitustöistä, pihan lumenkasauspaikoista sekä lumien poiskuljetuksesta
– Tiedotetaan asukkaille mahdollisista poikkeusjärjestelyistä ja vikatilanteista

Julkaistu: 11/2019

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »