mainos_880

Isännöinti & hallitus

BLOGI

Etäosallistuminen ja verkkokokoukset asunto-osakeyhtiöissä

Kirjoittaja: Atik Ali

artikkelikuva: Etäosallistuminen ja verkkokokoukset asunto-osakeyhtiöissä

Tietoliikenneyhteyksien ja kokouspalveluiden kehitys sekä yhteisöjen ja niiden osakkaiden valmiudet ja osaaminen näiden palveluiden käyttämiseen kehittyvät niin, että etäosallistuminen ja kokouksen järjestäminen pelkästään verkossa tarjoavat jo nyt usein käyttökelpoisen vaihtoehdon perinteiselle kokoukselle yhteisön päätöksenteon järjestämiseksi ja osakkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Toisaalta voimakkaasta kehityksestä huolimatta kaikilla yhteisöillä ja niiden osakkailla ei ole vielä valmiuksia tällaisen päätöksenteon järjestämiseen tai siihen osallistumiseen.

Vuosien 2020–2021 poikkeuksellisissa pandemiaoloissa yhteisöjen kokouksia koskevien väliaikaisten lakien ja yhteisölainsäädännön sallimat menettelyt ovat merkittävästi lisänneet erilaisten sähköisten etäosallistumispalveluiden ja yhteisöjen verkkoviestinnän kehittämistä ja käyttöä. Kehitys on jatkunut vuoden 2021 kokouksissa.

Oikeusministeriö on toukokuussa 2021 asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain muuttamisesta.

Tavoitteena on ollut helpottaa etäosallistumista asuntoosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja sallia verkkokokousten järjestäminen siten, että yhteisöissä voidaan hyödyntää uuden kokoustekniikan mahdollisuudet. Lisäksi tarkoituksena on ollut helpottaa ja lisätä osakkaiden osallistumismahdollisuuksia, ottaen huomioon osakkaiden oikeutetut odotukset ja erilaiset valmiudet käyttää uusia osallistumiskeinoja.

Työryhmä on ehdottanut marraskuussa 2021 antamassaan mietinnössä muun muassa seuraavaa:

Hybridikokouksen määritelmä ja toteutus hallituksen päätöksellä

Hallitus voi päättää, että perinteiseen kokouspaikalla pidettävään yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

100 % etäkokouksen salliminen yhtiöjärjestyksen perusteella

Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin.

Vähemmistöosakkeenomistajien oikeus etäosallistumiseen perinteisessä yhtiökokouksessa

Asunto-osakeyhtiön on järjestettävä täysimääräisen etäosallistumismahdollisuuden sisältävä hybridiyhtiökokous, jos sitä koskevaa yhtiöjärjestyksen muutosehdotusta kannattaa yhtiökokouksessa vähintään kolme osakkeenomistajaa taloyhtiössä, jossa on vähintään 30 osakehuoneistoa. Tällainen osallistumismahdollisuus on tarjottava vaatimuksen esittämistä ensiksi seuraavasta varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien.

Vähemmistöosakkeenomistajien oikeus kokouspaikalla osallistumiseen etäkokoukseen siirtyneessä yhtiössä

Jos yhtiöjärjestyksessä on 100 % etäyhtiökokousta koskeva määräys, yhtiön on vähintään kolmen osakkeenomistajan vaatimuksesta tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Vaatimus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Tällainen osallistumismahdollisuus on tarjottava vaatimuksen esittämistä ensiksi seuraavasta varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien.

Hybridikokousten järjestämistä edellyttävä yhtiöjärjestyksen muutos tavallisella enemmistöpäätöksellä

Täysimääräiset oikeudet sisältävän etäosallistumismahdollisuuden käyttöönoton helpottamiseksi osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä tällaisen hybridiyhtiökokouksen järjestämiseen velvoittavasta yhtiöjärjestyksen muutoksesta.

Työryhmän mietintöön on voinut antaa lausunnon vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Atik Ali
Varatuomari
Kiinteistöalan ammattilaiset AKHA ry:n hallituksen jäsen

Julkaistu: 02/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

mainos_906Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »