Hissit (hissisaneeraus, huolto ja korjaus, modernisointi, turvallisuus)

Reistaileeko hissi?

artikkelikuva: Reistaileeko hissi?

Peruskorjaus ja muut tekniset korjaustyöt parantavat hissin turvallisuutta ja käytettävyyttä. Tarjouspyyntöjä kannattaa vertailla huolella ja valita laitteet, joihin on saatavilla varaosia tulevaisuudessa. Hissikorin valaistuksen ja visuaalisen ilmeen uudistaminen antavat viimeisen silauksen mukavalle hissimatkalle.

Laatuun panostaminen lisää hissin käyttövuosia

”Pahimmillaan alle kymmenen vuoden ikäisiä hissejä joudutaan uusimaan. Edullisten tai väärin valittujen laitteiden elinkaari saattaa olla lyhyt, hissiä vaivaavat toimintahäiriöt tai varaosien saatavuus on ongelmallista. Hissiä hankkiessa ja korjatessa laatuun kannattaa panostaa ja käyttää tarvittaessa asiantuntija-apua”, sanoo hissikonsultti Mikko Marila Hissi- Inssit Oy:stä.

”Uusissakin hisseissä saattaa olla puutteita. Tein juuri tarkastuksen yhdeksään hissiin, joista kirjasin yli 160 huomautusta”, jatkaa hissikonsultti Juha Seppälä.

Vuonna 1993 perustettu Hissi-Inssit tarjoaa hissialan asiantuntijapalveluja asunto-osakeyhtiöille, urakoitsijoille, rakennuttajille ja julkiselle sektorille aina yhden hissin kiinteistöistä tuhansia hissejä kattaviin projekteihin.

Hissi-Inssit Oy:n konsulteilla on pitkä ja monipuolinen työkokemus hissialan työtehtävistä. Palvelutarjontaan kuuluvat hissien kuntokartoitukset ja takuutarkastukset sekä hissien uusimisten, peruskorjausten, korjaustöiden ja huollon suunnittelu, kilpailutus, valvonta ja hissi- ja esteettömyysavustusten kartoittaminen ja hakemisessa auttaminen.

”Asunto-osakeyhtiö voi hakea ARAlta avustusta, kun vanha kääntöovellinen hissi uusitaan automaattiovelliseksi hissiksi tai hissittömään taloon rakennetaan hissi”, Marila sanoo.

Kuntokartoitus suunnittelun perustana

Kun hissi reistailee tai lähestyy käyttöikänsä päättymistä, ensimmäinen askel on kuntokartoitus. Kuntokartoituksessa määritetään hissin kunto, varaosien saatavuus, esteettömyys ja korjausvaihtoehdot ja näiden kustannusarviot.

Joissain tapauksissa kuntokartoitus voidaan ohittaa ja siirtyä suoraan suunnitteluun, esimerkiksi silloin, kun hissin tekniset laitteet ovat yli 30 vuotta vanhoja ja korjauskustannukset ovat kohonneet.

”Suunnittelussa ja valvonnassa käytämme apuna liikennelaskentaa ja elektronisia mittalaitteita. Tekemiimme ajomukavuusmittauksiin sisältyvät muun muassa hissikorin kiihtyvyys, ajonopeus, sivusuuntainen kiihtyvyys eli tärinä ja äänitaso”, Marila kertoo.

”Meillä on kattavat vertailutulokset erilaisista hisseistä ja laitteista. Mittaustulosten perusteella huoltoväli ja tarvittavat toimenpiteet voidaan mitoittaa ja kohdentaa oikein ja kustannustehokkaasti”, jatkaa hissikonsultti Kalle Sahari.

Oikein kohdennetut huolto- ja korjaustyöt pidentävät hissin käyttöikää ja parantavat käytettävyyttä. Suunnittelun lisäksi Hissi-Inssit kilpailuttaa ja valvoo huoltoja, laskutusta ja korjauksia asiakkaan puolesta.

Tarjousten vertailussa oltava tarkkana

Tarjousten sisältö- ja laatuerot saattavat olla huomattavia. Edullisimpaan tarjoukseen tarttuminen saattaa lisätä hissin elinkaarikustannuksia.

”Täsmällinen tarjouspyyntö helpottaa vertailua. Ilman hissialan kokemusta pieniä eroja tarjouksissa voi olla haastavaa tunnistaa. Tarjouksessa on saatettu tinkiä teknisten laitteiden laadusta, toimituksen sisällöstä tai kaupalliset ehdot ovat asiakkaan kannalta heikot”, Marila sanoo.

Vastaavanlaisia hissejä ja esittelyjä kannattaa käydä katsomassa ennen päätöksen tekemistä.

”Toimimme lisäkäsinä projektinhallinnassa, johon hallituksen jäsenillä tai isännöitsijällä ei välttämättä ole aikaa paneutua. Huolehdimme myös työmaavalvonnasta ja työturvallisuudesta”, sanoo Sahari.

kuva
KUVA: SUOMEN HISSIURAKOINTI OY

Hissi kuntoon peruskorjauksella

Hissien peruskorjaukset ovat tällä hetkellä ajankohtaisia etenkin 1970–1980-lukujen kiinteistöissä sekä iäkkäämmässä rakennuskannassa. Uudempien rakennusten osalta hissien tietotekniikka saattaa vaatia päivittämistä.

”Hissien peruskorjauksen syynä on useimmiten joko hissien reistailu, kulunut ulkonäkö tai hissin turvallisuus. Iäkäs hissi voi olla meluisa tai pysähtyä hieman lattian ylä- tai alapuolelle. Huonon pysähtymistarkkuuden vuoksi muodostuva porras on turvallisuusriski ja heikentää esteettömyyttä”, kertoo tekninen johtaja Toni Järvinen Suomen Hissiurakointi Oy:stä.

Suomen Hissiurakointi on kotimainen koko Suomen alueella toimiva perheyritys, jolla on alalta jo yli 40 vuoden kokemus. Suomen Hissiurakointi peruskorjaa, modernisoi ja huoltaa hissien lisäksi liukuportaita ja nosto-ovia sekä asentaa uusia hissejä myös hissittömiin taloihin.

”Hissien peruskorjausta suunniteltaessa kannattaa pyytää tarjouksia ja ratkaisuvaihtoehtoja maineeltaan hyviltä hissiyhtiöiltä. Referenssejä ja käyttökokemuksia kannattaa myös kysellä”, sanoo Järvinen.

”Kokenut isännöitsijä on kilpailuttamisessa asunto-osakeyhtiön hallituksen apuna. Hyvin monimutkaisen tai suuren kokonaisuuden kilpailuttamisessa voi tarvittaessa käyttää apuna hissiasiantuntijaa”, jatkaa Suomen Hissiurakoinnin toimitusjohtaja Tomi Rantanen.

kuva
KUVA: SUOMEN HISSIURAKOINTI OY

Korjauksen laajuus tarpeiden mukaan

Peruskorjauksessa hissi modernisoidaan nykypäivän vaatimusten mukaisesti. Peruskorjaus on yleensä edullisempi ja nopeampi vaihtoehto kokonaan uuden hissin asentamiseen verrattuna. Peruskorjatun hissin käyttömukavuus ja turvallisuus paranevat huomattavasti.

Kustannukset määräytyvät uusittavien osien perusteella. Edullisimmissa peruskorjauksissa uusitaan vain välttämättömimmät osat ja huolehditaan hissin turvallisuudesta.

Täydellisessä teknisessä peruskorjauksessa voidaan uusia nostokoneisto ja sähköistys sekä päivittää turvalaitteet. Lisäksi halutessaan voi panostaa viihtyvyyteen ja ulkonäköön.

”Me teemme peruskorjaukset avaimet käteen -periaatteella sen pohjalta, mitä tilattaessa suunnitellaan. Palvelutarjontaamme kuuluvat sekä tekniset että visuaaliset parannustyöt”, Rantanen sanoo.

”Hissin käyttöiän kannalta on tärkeää mitoittaa hissi riittävän suurilla varmuuskertoimilla. Laitteistoja valitessa kannattaa kiinnittää huomiota huollettavuuteen ja varaosien saatavuuteen, jotta hissin käyttöikä olisi pitkä ja huoltaminen kustannustehokasta”, jatkaa Järvinen.

Peruskorjauksen tekevä yhtiö vastaa uusituista laitteista takuuajan, joka on yleensä kaksi vuotta. Takuuaikana hissiurakoitsija huoltaa hissiä neljästä kuuteen kertaa vuodessa.

”Takuuajan aikana laitteen käyttöastetta seurataan. Esimerkiksi pienessä asunto-osakeyhtiössä olevan kevyellä käytöllä olevan hissin huoltotarve on pienempi kuin suuressa kerrostalossa”, kertoo Rantanen.

Takuuajan jälkeen hissin huollattamista tulee jatkaa huoltosopimuksella. Huoltosuunnitelman mukainen ennakoiva huolto varmistaa hissin turvallisuuden ja toimivuuden sekä pidentää hissin käyttöikää.

kuva
Kokonaan uusittu hissikori Espoosta.
KUVAT: HISSI-DESIGN FINLAND OY

Hissi on taloyhtiön käyntikortti

Hissikorin sisustuksen uusiminen vaikuttaa sekä hissin käyttökokemukseen ja viihtyisyyteen että turvallisuuteen. Siisti ja nykyaikainen hissi antaa asuin- ja liikekiinteistöille ryhtiä ja nostaa kiinteistön arvoa.

”Hissi on taloyhtiön käyntikortti, joten hyvään käyttäjäkokemukseen panostaminen kannattaa. Hissin visuaalisen ilmeen, valaistuksen ja ääniympäristön uudistamiseen on lukemattomia mahdollisuuksia”, sanoo Hissi-Design Finland Oy:n myyntijohtaja Mika Eerola.

Hissi-Design Finland toteuttaa pääasiassa hissikorien uusimis- ja modernisointitöitä. Lisäksi Hissi-Design huoltaa hissejä ja tekee teknisiä parannustöitä.

”Tekemiimme sisustus- ja modernisointitöihin kuuluvat muun muassa hissikorin valaistuksen, pintamateriaalien, peilien ja turvakaiteiden päivittämiset nykypäivään”, Eerola kertoo.

Viihtyisyyttä valokatolla ja kuvilla

Toimiva valaistus parantaa hissiin viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Hissi Design on kehittänyt hissikoreihin valokaton, jonka pitkäikäiset LED-lamput valaisevat kustannus- ja energiatehokkaasti.

”Valokatto on koko hissikorin katon kokoinen valaisujärjestelmä, joka luo hissiin miellyttävän ja valaistusteholtaan hyvän valaistuksen. LEDien pitkän käyttöiän ansiosta huollon tarve vähenee”, sanoo Eerola.

Erilaisia sisustuksellisia ratkaisuja voidaan luoda asentamalla LED-nauhoja myös hissin seinille tai lattianrajaan.

kuva
Halkopino kuvitus sopii asiakkaan toimialaan.
KUVAT: HISSI-DESIGN FINLAND OY

Hissin pinnat voidaan uusia teipeillä tai levyillä. Seinille voidaan asentaa esimerkiksi luontoaiheisia tai kiinteistön imagoon sopivia kuvia. Hissi-Design tarjoaa omaa kuvamallistoaan, joiden lisäksi kuvitus voidaan toteuttaa asiakkaan omista kuvista tai kuvapankkien kuvista.

”Asunto-osakeyhtiössä kuvitus voi kertoa vaikkapaalueen tai kiinteistön historiasta. Yrityskiinteistössä kuvituksessa ja muussa sisustuksessa voidaan käyttää esimerkiksi logoja tai brändivärejä”, kuvailee Eerola.

Uudet pintamateriaalit kestävät kulutusta

Seinäpinnoissa käytettävä levymateriaali on kevyttä ja kestävää. Uudet lattiamattomateriaalit ovat aiempaa paksumpia ja pinnoite on kestävä. Perinteisten peilien lisäksi saatavilla on paksusta, karkaistusta materiaalista valmistettuja erikoiskestäviä peilejä.

”Hissit ovat valitettavasti toisinaan ilkivallan kohteena, joten materiaalien kestävyys ja helppo puhdistettavuus on otettu huomioon sisustuksellisten näkökohtien lisäksi”, Eerola toteaa.

Seinälevyjen ja mattojen värivalikoima on laaja. Värien käyttö tuo hissiin persoonallisuutta ja ilmettä verrattuna perinteiseen peltiseen hissikoriin.

”Toteutus voidaan tehdä asiakkaan vision mukaisesti. Toivommekin asiakkailta rohkeutta ottaa enemmän huomioon hissit osana taloyhtiöiden kokonaisilmettä ja arvostusta. Tarvittaessa tarjoamme suunnittelupalveluja ja ehdotuksia sisustukseen”, lisää Eerola.

Lisävarusteina hisseihin on saatavilla tukikaideratkaisuja, taittoistuimia, näyttöjä, infotauluja ja yksilöllisiä äänimaailmaratkaisuja. Taittoistuin helpottaa iäkkäiden asukkaiden hissin käyttöä, ja näyttöratkaisuja voidaan hyödyntää asunto-osakeyhtiön viestinnässä.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 04/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 2/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »