mainos_990

Energiatehokkuus
Ilmanvaihto
Lämmitys

Sisäilman laadusta ei kannata säästää

artikkelikuva: Sisäilman laadusta ei kannata säästää

Kohonneet energian hinnat ovat saattaneet joissakin tapauksissa johtaa ylilyönteihin taloyhtiöiden säästötalkoissa. Asuntojen lämpötila on laskettu liian alas ja ilmanvaihtoa vähennetty sisäilman laadun kannalta haitallisesti. Sisäilman laadusta tinkiminen on kuitenkin huono tapa säästää asumisen kustannuksia. Säästö tapahtuu ihmisten ja rakennusten terveyden kustannuksella.

ASUINRAKENNUSTEN SISÄILMASSA voi olla monia erilaisia haittatekijöitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan nämä oireet ovat usein lieviä ja altistumisen loppuessa ohimeneviä. Osalla ihmisiä oireet voivat olla voimakkaitakin. Osaan haittatekijöistä liittyy myös suurentunut pitkäaikaissairauksien riski.

Sisäilmasta johtuva oireilu on aina yksilöllistä ja ihmisen kokemat oireet ovat aina todellisia. Oireet yksin eivät kuitenkaan ole suora osoitus jostakin sisäilman epäpuhtaudesta. Rakennuksen asianmukaiset tekniset selvitykset ja epäpuhtausmittaukset ovat THL:n mukaan ainoa keinoa selvittää, onko rakennuksen sisäilmassa jokin oireita aiheuttava epäpuhtauslähde tai muu haittatekijä.

Monenlaisia ongelmia

”Julkisuudessa annetaan ohjeita, että nyt täytyy säästää energiaa ja laskea lämpötiloja. Tämä tulkitaan niin, että taloissa vähennetään ilmanvaihtoa ja lämpötila pudotetaan liian alas. Tällöin sisäilmaongelmien riski kasvaa huomattavasti, koska asuintalon rakenteet eivät toimi enää suunnitellulla tavalla. Liian kylmä huonelämpö voi tehdä kastepisteen väärään paikkaan, jolloin tulee kosteuden kondensaatio- ongelmia. Ilmanvaihdon vähentäminen puolestaan lisää hiilidioksidia ja ongelmayhdisteitä sisäilmaan, kun ilman kierto vähenee”, Polygon Finland Oy:n sisäilmapalvelujen toimialapäällikkö Markus Holm toteaa.

”Sisäilmakatselmuksella on todella hyvä lähteä liikkeelle.

Polygon on kiinteistövahinkojen, olosuhdehallinnan ja sisäilmaongelmien asiantuntija, jonka toimii valtakunnallisesti. Toimipisteitä on Helsingistä Rovaniemelle. Yritys tarjoaa kaiken tarvittavan sisäilmatutkimuksista suunnitteluun, purkutöihin ja kuivaamiseen sekä kattavat korjausrakentamisen palvelut – yhdestä paikasta.

Holmin mukaan kentällä vastaan tulevat sisäilmaongelmat ovat hyvin paljon rakennuksen iästä kiinni. Eri ikäkausien rakennuksilla on omat tyypilliset ongelmansa. Talon rakenteiden käyttöikäkin voi tulla vastaan.

”Esimerkiksi rakenteet eivät ole enää tiiviitä tai hajut voivat tulla läpi toiseen huoneistoon. Rakenteet vaativat huolenpitoa samoin kuin mikä tahansa asia. Erittäin tärkeätä on se, että korjatessa tehdään tutkimukset etukäteen ja korjaus tehdään kerralla kunnolla”, Holm sanoo.

”Toinen yleinen ongelma on se, että pinnoista ja rakennuksista ei pidetä riittävästi huolta. Pinnoitteiden rikkoutumisen kautta pääsee kosteutta rakenteisiin. Tämä ongelma ei tule heti näkyväksi, vaan ehkä vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä. Myös talotekniikka voi olla rikki, mikä sekin voi tuottaa rakenteisiin kosteuden kondensoitumista”, Holm sanoo.

Yksi suuri tekijä Holmin mukaan on ihmisten asumiskäyttäytyminen, eli meitä on moneksi ja meillä on erilaisia asumiskäyttäytymistapoja. Toiset pitävät parempaa huolta asunnostaan kuin toiset.

Voi myös olla, että talossa on tehty korjauksia, jotka eivät ole ihan onnistuneet.

kuva
KUVA: POLYGON FINLAND OY

Sisäilmakatselmuksella liikkeelle

”Suurimmassa osassa tapauksia suosittelen aluksi tekemään rakenteita rikkomattoman sisäilmakatselmuksen. Sillä on todella hyvä lähteä liikkeelle. Eli käydään katsomassa, mistä sisäilmaongelma voisi syntyä ja johtua, ja sen kautta lähdetään tarvittaessa tekemään lisätutkimuksia”, Holm sanoo.

Katselmuksen perusteella selviää, tarvitaanko jatkotoimenpiteitä ja jos tarvitaan, minkälaisia.

On paljon tapauksia, joissa ongelma ratkeaa suoraan sisäilmakatselmuksella. Tällöin vältytään turhilta tutkimuksilta ja kustannuksilta. Katselmuksessa voidaan huomata esimerkiksi puutteellinen ilmanvaihto. Se saattaa korjautua ilmanvaihdon huollolla ja tasapainottamisella.

Tarvittaessa laajempia tutkimuksia

Jos ongelma ei selviä katselmuksella, tarvitaan vähän laajempia tutkimuksia, kuten rakenneavauksia ja näytteidenottoja.

”Näistä tehdään tutkimussuunnitelma, jossa hinta on laskettu jo valmiiksi, jos asiakas haluaa. Pystymme tekemään kaikki tutkimukset, suunnitelmat ja korjaustöiden valvonnan alusta loppuun saakka”, Holm sanoo.

Yksi sisäilmaongelmien lähde voivat olla materiaaleista ja pinnoista irtoavat VOC-kaasut eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-kaasujen mahdollisia päästölähteitä on paljon. Tavallisimmin niitä syntyy muovimatoista, liimoista, parketeista, laminaateista ja eri materiaalien pinnoitteista.

”Ennakoivilla toimenpiteillä on tärkeä rooli sisäilman hallinnassa.

Suomessa on paikoin myös korkeita radonkaasupitoisuuksia maaperässä. Radon on keuhkosyövän riskitekijä, jonka pitoisuudet voidaan selvittää mittauksella.

Myös niin sanotut PAH-yhdisteet, teolliset kuidut, pöly ja rakenteiden mikrobivauriot voivat olla sisäilmahaittojen aiheuttajia. Asumiskeskittymissä voi tulla haitallisia päästöjä naapurin takan tai saunan lämmittämisestäkin. Näitä ongelmia voidaan tutkia muun muassa sisäilma- ja materiaalinäytteillä.

”Kaupunkialueilla ulkoa tulevat tieliikenteen päästöt voivat myös olla sellaisia, että ihmiset niistä oireilevat. Jostakin syystä niitä ei oikein tiedosteta, vaan ne ovat jääneet vähän paitsioon yleisessä tietämyksessä”, Holm sanoo.

Sisäilman seuranta IoT-palveluna

Ennakoivilla toimenpiteillä on tärkeä rooli sisäilman hallinnassa. Esimerkiksi IoT (Internet of Things) -pohjaisilla mittalaitteilla on suuri merkitys ilmanlaadun seurannassa ja hallinnassa. Polygon myy IoT-palveluja kokonaispalveluna, joka käsittää anturien lisäksi asiantuntijapalvelut.

”Varmistamme asiakkaan puolesta, että rakennuksen sisäilma on hyvää. Annamme myös neuvoja seurannassa mahdollisesti ilmenevien sisäilmaongelmien korjaamiseen”, Holm sanoo.

Mitattavat suureet määritetään asiakkaan tarpeen pohjalta. Yleisistä olosuhteista seurataan lämpötilaa ja kosteutta. Tämän lisäksi tarpeen mukaan seurattavia tekijöitä ovat muun muassa hiilidioksidi, partikkelit, TVOC-pitoisuudet sekä paineero sisätilan ja ulkoilman välillä.

Mittarit toimivat pilvipohjaisesti. Asiakas voi lähes reaaliaikaisesti seurata kiinteistönsä olosuhteita oman käyttöliittymänsä tai sovelluksen avulla.

Teksti: Jari Peltoranta

Julkaistu: 02/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 1/2024

KITA - Kiinteistö & talotekniikkaSeuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »