mainos_825

Kiinteistöhuolto (kunnossapito, siivous, talvikunnossapito)

Hyvin hoidettu piha on viihtyisä ja turvallinen

artikkelikuva: Hyvin hoidettu piha on viihtyisä ja turvallinen

Kuva: 123RF


Kiinteistön ja piha-alueen tarpeita vastaava hoito varmistaa, että tila on käyttäjille miellyttävä. Vuosipalaverit ja sujuva viestintä huoltoyhtiön kanssa parantavat yhteistyötä sekä selkeyttävät kiinteistöhoidon tavoitetta.

Paikallinen huoltoyhtiö on kustannustehokas

Piha-alueen huollon ja siivouksen tavoitteena on taata viihtyisä ja turvallinen ympäristö asunto-osakeyhtiön asukkaille ja muille alueella liikkuville ihmisille.

”Piha-alueen hoitamisen ensisijaisena tavoitteena on pitää kiinteistön alue siistinä. Kokonaiskunnossapidon tarve riippuu muun muassa taloyhtiön koosta ja sijainnista. Kiinteistönhoitaja käy kohteessa tarpeesta riippuen vähintään kolme kertaa viikossa”, sanoo Kiinteistöhuolto Heiskasen toimitusjohtaja Jarkko Heiskanen.

Kiinteistöhuolto Heiskanen on toiminut Helsingin kantakaupungin alueella jo 24 vuotta, ja Jarkko Heiskasella on alalta 30 vuoden kokemus. Ympäri vuorokauden päivystävä Kiinteistöhuolto Heiskanen hoitaa ammattitaidolla erilaisia kohteita arvokiinteistöistä uudiskohteisiin.

”Piha-alueelta siivotaan kulttuurijätteet, leikataan nurmikot ja pestään pihat sekä kiinteistön vastuulle kuuluvat katuosuudet. Roskakatokset olisi hyvä tarkastaa jokaisena arkipäivänä. Lasten leikkipaikat tarkastetaan ja esimerkiksi hiekkalaatikoista vaihdetaan hiekat vuosittain”, summaa Heiskanen.

Nopea palvelu lisää tyytyväisyyttä

Kiinteistöhuoltoyhtiöitä kilpailuttaessa kannattaa kiinnittää huomiota huoltoyhtiön toimialueeseen. Lähialueen asunto-osakeyhtiöt voivat hankkia palvelut samalta kiinteistöhuoltoyhtiöltä.

”Kilpailuttamisen aluksi taloyhtiön hallitus voi tehdä pienen kierroksen omalla kadulla. Mikäli viereistä taloyhtiötä hoidetaan hyvin, voi ottaa yhteyttä hallituksen jäseneen ja kysellä suosituksia huoltoyhtiöstä”, Heiskanen vinkkaa.

Eniten piha-alueen hoidossa haasteita asettavat talvikauden lumityöt sekä liukkauden torjunta. Palvelu on nopeaa, kun sama huoltoyhtiö hoitaa useita lähekkäin sijaitsevia kohteita.

”Lumien auraaminen ja hiekoittaminen sekä siivous hoituvat sujuvasti, kun siirtymiin ei kulu aikaa. Taloyhtiön piha pysyy käyttäjille turvallisena ja miellyttävänä käyttää, ja samalla palvelu on kustannustehokasta”, Heiskanen sanoo.

Vuosipalaverissa tutustutaan

Uuden kohteen hoitaminen aloitetaan tutustumalla kohteeseen kattavasti, jotta palvelu vastaa taloyhtiön yksilöllisiin tarpeisiin. Kattava perehdytys varmistaa, että henkilökunta tuntee taloyhtiön tilat sekä huollon ja siivouksen vaatimukset.

”Sujuva viestintä on tärkeää, jotta yhteistyö taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja kiinteistöhuollon välillä on kitkatonta. Vuosikokoukset paikan päällä taloyhtiössä tai näin koronaaikana vuosittain Teams-palaverit olisivat hyvä lisä viestintään”, toteaa Heiskanen.

Vuosipalaverissa käydään läpi kulunutta vuotta ja pohditaan, mihin kiinteistöhuollon palveluihin taloyhtiössä ollaan tyytyväisiä ja mitä palveluja voisi parantaa.

”Vuosipalaverien toivoisi yleistyvän, sillä ne puhdistavat ilmapiiriä ja parantavat yhteistyötä. Palaverissa tutustutaan molemmin puolin, ja kehityskohteiden sekä kiitoksen aiheiden esiin nostaminen on luontevaa”, Heiskanen sanoo.

Pienet uudistukset lisäävät pihan viihtyisyyttä

Myös Kiinteistöpalvelu Räsäsellä on havaittu vuosipalaverit hyväksi keinoksi vahvistaa yhteistyötä ja kommunikaatiota. Palaverissa tullaan tutuiksi, ja taloyhtiön hallituksen jäsenten kynnys ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse ympäri vuoden madaltuu.

”Taloyhtiössä pidettävässä vuosipalaverissa voidaan käydä läpi kiinteistön ja piha-alueen hoitoon liittyviä asioita ja tarkastella yhdessä kiinteistön kuntoa. Samalla hallituksen kanssa tullaan tutuiksi molemmin puolin, jonka jälkeen yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostitse tuntuu luontevalta ja vaivattomalta”, sanoo Kiinteistöpalvelu Räsäsen työnjohtaja Jesse Räsänen.

Kiinteistöpalvelu Räsänen toimii pääkaupunkiseudulla. Palveluihin kuuluvat kiinteistöhuollon ja pihatöiden, siivouspalveluiden sekä sähkötöiden lisäksi piharakentaminen, kattotyöt ja muut korjaustyöt.

Kiinteistöpalvelu Räsänen
KUVA: KIINTEISTÖPALVELU RÄSÄNEN OY

Tiedottaminen ja yhteydenpito helpottuvat, kun huoltoyhtiöllä on tieto, keitä asunto-osakeyhtiön hallitukseen kuuluu. Mikäli kiinteistönhoitaja havaitsee kohteessa korjaustarpeita, voi huoltoyhtiö ottaa yhteyttä sekä asunto-osakeyhtiön hallitukseen että isännöitsijään.

Pihaan panostaminen kannattaa

Kun kiinteistönhoitaja käy kohteessa riittävän usein, kiinteistön piha-alue pysyy siistinä ja turvallisena. Kauniit istutukset ja hoidetut viheralueet houkuttelevat asukkaita viettämään aikaa pihalla.

”Piha-alueeseen panostaminen kannattaa, sillä asukkaat viihtyvät paremmin hoidetulla ja viihtyisällä pihalla. Hyvin hoidettu piha myös pysyy siistimpänä, sillä kulttuuriroskaamista esiintyy vähemmän pihoilla, joiden viihtyisyydestä on huolehdittu”, sanoo Räsänen.

Viihtyisä piha ei välttämättä vaadi laajaa piharemonttia, vaan viihtyisyyttä voi lisätä pienemmilläkin uudistuksilla. Vanhenevat puut ja pensaat voi poistaa ja istuttaa tilalle uudet, ja puuelementtejä kuten aitoja kannattaa huoltaa säännöllisesti siistin yleisilmeen ylläpitämiseksi.

”Pihan ilme uudistuu pienelläkin päivityksellä. Kiinteistönhoitaja on taloyhtiön hallituksen apuna pienten päivityksen ja huoltotöiden tarpeen havainnoinnissa”, Räsänen sanoo.

Täsmällinen tarjouspyyntö helpottaa vertailua

Huoltosopimukseen sisällytetään huoltoväli ja piha-alueella tehtävät työt. Kaikkia huoltotöitä ei välttämättä kannata sisällyttää sopimukseen, vaan esimerkiksi aidan voi huollattaa tai pihavalaistuksen korjauttaa erillisveloituksena tarpeen vaatiessa. Näin huoltosopimus säilyy kustannustehokkaana.

”Huoltosopimusta kilpailutettaessa kannattaa tutustua kiinteistöhuoltoyhtiöiden taustoihin ja pyytää tarjoukset, johon sisältyvät kaikki halutut työt ja huoltovälit”, toteaa Räsänen.

Huomattavasti muita edullisemmat tarjoukset eivät välttämättä sisällä kaikkia taloyhtiön toivomia palveluita tai huoltovälit saattavat olla toivottua pidemmät. Täsmällinen tarjouspyyntö helpottaa tarjousten vertailemista.

”Tarjouspyynnön on hyvä olla yksityiskohtainen. Tarjouspyynnössä voi yksilöidä esimerkiksi, kuinka usein pihalta kerätään roskat ja miten usein nurmikot ajetaan”, Räsänen sanoo.

Ennen huoltosopimuksen solmimista kannattaa tavata kasvokkain potentiaalisten yhtiöiden edustajien kanssa ja käydä keskustellen läpi sopimuksen sisältö.

kuva
Vasemmalta oikealle Laatutakuu-ketjun myyntijohtaja Viktor Niskanen, kiinteistöpalvelujen aluepäällikkö Sanna Portala ja siivouspalvelujen aluepäällikkö Ahmet Akin.
KUVA: SUOMEN LAATUTAKUU PALVELUT OY

Hyvä palvelu alkaa tarpeen tunnistamisesta

Kiinteistöhuollon ja siivouspalvelujen kilpailuttamisen aluksi asunto-osakeyhtiön hallitus tai isännöitsijä voi käydä huoltoyhtiön tai asiantuntijan kanssa läpi kiinteistön hoitamisen tavoitteet ja yhdessä tunnistaa tarpeet, jotka sisällytetään tarjouspyyntöön.

”Kilpailuttaessa kannattaa tutustua tarkkaan tarjouksen sisältöön. Edullisin tarjous ei välttämättä vastaa tarpeisiin”, sanoo Laatutakuu-ketjun myyntijohtaja Viktor Niskanen.

”Yrittäjään ja huoltoyhtiöön kannattaa tutustua huolellisesti. Hyvin hoidetut kiinteistöt ja tyytyväiset asiakkaat ovat parhaita referenssejä”, jatkaa Laatutakuu-ketjun siivouspalvelujen aluepäällikkö Ahmet Akin.

Vuonna 1993 perustetun Suomen Laatutakuu Palvelujen paikalliset franchisingyrittäjät tarjoavat kiinteistöhuoltoa ja siivouspalveluja valtakunnallisesti. Palvelut on suunnattu erityisesti asunto-osakeyhtiöille ja muille asuinkiinteistöille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille.

”Franchising-mallissa palvelut ovat asiakkaalle joustavia, ja lisäksi taustalla on valtakunnallisen yrityksen tuki. Viestintä on sujuvaa, sillä asiakas voi keskustella suoraan palveluja tarjoavan Laatutakuu-yrittäjän kanssa”, sanoo Akin.

Saumatonta ja sujuvaa viestintää

”Tarjouksen sisällöstä keskusteleminen yrittäjän kanssa varmistaa, että kumpikin osapuoli ymmärtää toistaan. Samalla yrittäjä voi avata palvelun sisältöä henkilötyötunteina ja tarvittavina resursseina. Työtunteja on varattava riittävästi, jotta työntekijä tai yrittäjä voi onnistua työn tekemisessä”, Niskanen kertoo.

Tilojen käyttöasteen mukaisesti mitoitettujen palvelujen avulla piha-alue ja kiinteistö pysyvät kunnossa. Asiantunteva palvelu varmistaa kiinteistön piha-alueen ja yhteisten tilojen turvallisuuden, viihtyisyyden ja kiinteistön arvon säilymisen.

Avoin keskusteluyhteys varmistaa yhteistyön sujuvuuden. Hyvä kommunikaatio on selkeää ja läpinäkyvää tehtyjen työtuntien ja toimenpiteiden suhteen.

”Laatutakuu-yrittäjät raportoivat asiakkaille sähköpostitse ja puhelimitse. Mikäli asiakkaalla on käytössä sähköinen huoltokirja, kirjataan sinne kaikki kiinteistöhuollon ja siivouksen toimenpiteet päivä-, viikko- ja kuukausitasolla”, sanoo Laatutakuu- ketjun kiinteistöpalvelujen aluepäällikkö Sanna Portala.

Ennakointi helpottaa kunnossapitoa

Laatutakuu-yrittäjät pitävät kohdetta silmällä ja raportoivat asiakkaalle mahdollisista huoltosopimuksen ulkopuolisista korjaustarpeista kuten yhteisten tilojen ja piha-alueen valaistuksen toimivuudesta. Myös asiakas voi koska tahansa ottaa yhteyttä yrittäjään.

”Kiinteistöistä huolehditaan kokonaisvaltaisesti. Huoltosopimuksen noudattamisen lisäksi on tärkeää ennakoida huoltotarpeita sekä tiedottaa isännöitsijää ja asunto-osakeyhtiön hallitusta kiinteistön kunnosta”, Akin sanoo.

Ennakointi ja nopea reagointi varmistavat pihan turvallisuuden, joka nousee esiin etenkin talvikaudella. Lumen ja sohjon auraamisen sekä liukkauden hallinnan ohella huoltokäynneillä valvotaan kattolumien määrää.

”Lumettomalla kaudella tarkkaillaan pihan päällysteiden kuntoa, jotta pihassa on turvallista liikkua eivätkä päällysteiden rikkoutuminen tai kuopat aiheuta kompastumisia”, Portala sanoo.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 10/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje
Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »