mainos_882

Automaatio
Energiatehokkuus
Ilmanvaihto (viilennys)
Lämmitys

Energiatehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen on useita vaihtoehtoja

artikkelikuva: Energiatehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen on useita vaihtoehtoja

Kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa taloteknisten laitteiden säätämisellä ja huoltamisella. Maalämmön, ilmalämpöpumppujen ja VRF-ratkaisujen suosio taloyhtiöiden lämmitysratkaisuna on kasvamassa. Kylmäaineisiin perustuviin ratkaisuihin on tulossa muutoksia F-kaasuasetuksen päivittämisen myötä.

ENERGIATEHOKKUUTEEN PANOSTAMINEN on merkittävimpiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkiinteistöissä kannattaa pyrkiä lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon hyvään ohjattavuuteen ja mahdollisuuksien mukaan lämmön talteenottoon.

”Hyvä ohjaus on tärkeintä, jotta tiloja lämmitetään ja jäähdytetään tarpeen mukaan. Kustannus- ja energiatehokkain lämmitys- ja jäähdytysmuoto riippuu kohteesta. Kaukolämpöverkon piirissä olevien kiinteistöjen osalta kaukolämpö on usein soveltuva ratkaisu”, sanoo Motivan asuinrakennusten energiatehokkuuden asiantuntija Teemu Kettunen.

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien kestävään käyttämiseen. Motivan asiantuntijapalvelujen ja ratkaisujen avulla eri tason toimijat kuluttajista yrityksiin, kuntiin ja julkishallintoon voivat tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja.

Energiatehokkuus huomioidaan kunnossapitosuunnitelmassa

Asunto-osakeyhtiössä voidaan laatia pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma asiantuntijan avulla. Asiantuntija osaa suositella kokonaisuuden kannalta oikein mitoitettuja toimenpiteitä sekä toimenpiteiden järkevää järjestystä siten, että rakennuksen elinkaari pitenee.

”Olemassa olevassa kiinteistössä energiatehokkuutta voi parantaa hyvin pienilläkin toimenpiteillä. Esimerkiksi ikkunanpuitteiden ja -karmien tiivistäminen keskitetysti taloyhtiön toimesta on suositeltavaa, mikäli epäillään ilmavuotoja”, sanoo Kettunen.

Tiivistämisen myötä vetoisuus vähenee, jolloin sisälämpötila koetaan miellyttäväksi viileämpänä kuin vetoisassa asunnossa. Tiivistäessä on varmistettava, että korvausilmaratkaisu on kunnossa.

Ellei korvausilmaventtiilejä ole, ne kannattaa asentaa ennen tiivistämistä. Myös yläpohjan eristystason lisääminen on kustannustehokas toimenpide.

”Remontteja toteutettaessa kannattaa jättää varaukset tuleville toimenpiteille. Energiaremonttien yhteydessä on suositeltavaa laittaa nykyisten järjestelmien säädöt ja ohjaukset kuntoon, jotta järjestelmät toimivat energiatehokkaasti”, Kettunen sanoo.

”Tiivistäessä on varmistettava, että korvausilmaratkaisu on kunnossa.

Kuumat kesät lisäävät viilennystarvetta

Rakennusten energiatehokkuudessa on Suomessa perinteisesti kiinnitetty huomiota lähinnä lämmitykseen, mutta helteisten kesien yleistyessä katse kannattaa kääntää myös energiatehokkaaseen jäähdyttämiseen.

”Asuinkiinteistöjen jäähdyttämiseen on tarjolla useita vaihtoehtoja. Tavallisimpia kiinteistökohtaisia ratkaisuja ovat vedenjäähdytysjärjestelmät, ilmalämpöpumput ja VRF-järjestelmät, joita käytetään etenkin saneerauskohteissa vedenjäähdytysjärjestelmiä helpomman asennettavuuden vuoksi”, kertoo MV-Jäähdytyksen teknisen tuen päällikkö ja kylmämestari Erno Lemivaara.

MV-Jäähdytys tarjoaa lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden ja ammattikeittiölaitteiden asennus- sekä huolto-, kunnossapitoja korjauspalveluja. Viime vuonna viisikymppisiään juhlineen kotimaisen yrityksen perusti vuonna 1971 Martti Virkki. Vuosikymmenten mittaan palveluvalikoima on laajentunut, ja toimialueena on nykyään koko Suomi.

kuva
KUVA: JONI ALHONEN

Maalämpö ja maaviileä kiinnostavat taloyhtiöissä

Maalämpö on yleistymässä oleva lämmitys- ja jäähdytysmuoto, joka sopii lähes jokaiseen kohteeseen.

”Leveän ja matalan talon maalämpöjärjestelmä on pintaalavaatimusten vuoksi helpommin toteutettavissa kuin korkean, pistemäisen tornitalon. Maalämpöön perustuvaan järjestelmään voi yhdistää myös esimerkiksi aurinkosähköä tai -lämpöä täydentävänä energiantuottomuotona. Maalämpöjärjestelmä voidaan toteuttaa myös kaukolämmön rinnalla toimivana hybridiratkaisuna”, Kettunen sanoo.

Maalämpökaivoihin perustuvassa jäähdytyksessä maaviileä voidaan viedä huoneistokohtaisille puhallinkonvektoreille, jotka puhaltavat viileän ilman sisälle ilmalämpöpumpun kaltaisella tavalla.

”Puhallinkonvektorit ovat tehokkaita viilennysratkaisuja. Toinen tapa maaviileän hyödyntämiseksi on tuloilman viilentäminen. Näin saadaan aikaan kevyt viilennys, joka ei ole yhtä tehokas kuin puhallinkonvektorit, mutta edullisempi asennuskustannuksiltaan”, kertoo Kettunen.

Maalämmön yleistymiseen vaikuttavat kaukolämmön hinnan korotukset. Toisaalta nouseva sähkönhinta vähentää maalämmön taloudellista kannattavuutta.

VRF-järjestelmät yleistyvät

Energiatehokkaimpia viilennysratkaisuja ovat vedenjäähdytysjärjestelmien ohella VRF-järjestelmät. VRF-järjestelmät perustuvat vaihtelevaan kylmäainevirtausteknologiaan, jonka avulla yhteen ulkoyksikköön voidaan liittää jopa useita kymmeniä sisäyksiköitä.

”Tekniikka on lähes sama kuin ilmalämpöpumpussa, mutta poikkeaa ilmalämpöpumpusta sisäyksiköiden määrän suhteen. VRF-järjestelmä on erittäin hyvä ratkaisu sekä uudis- että saneerauskohteissa. Kylmäaineputket voidaan koteloida tai asentaa alaslaskettuun kattoon”, sanoo Lemivaara.

VRF-järjestelmän teho sovitetaan kohteen tarpeiden mukaisesti. Jokaista sisäyksikköä voi säätää erikseen toisista sisäyksiköistä riippumatta. Sisäyksiköinä voidaan käyttää seinälle asennettavien yksiköiden lisäksi kattoon asennettavia kattokasetteja tai lattiayksiköitä.

VRF-järjestelmiä käytetään yleisimmin toimistorakennusten jäähdyttämisessä, mutta ne ovat yleistymässä myös asuntoosakeyhtiöissä. VRF-järjestelmän toteuttaminen on vedenjäähdytysjärjestelmiä edullisempaa. Lisäksi järjestelmää voi tarvittaessa hyödyntää talvikaudella lämmityksessä.

kuva
KUVA: MOTIVA

F-kaasuasetus tuo muutoksia kylmäaineiden säätelyyn

Lähitulevaisuudessa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kylmäaineiden käyttöön on tulossa muutoksia EU-tasolla arvioiden mukaan 2–3 vuoden sisällä.

Nykyisessä laitekannassa käytetään kylmäaineena yleisimmin fluorattuja kasvihuonekaasuja. Päivitetty F-kaasuasetus tulee määrittämään mitä kylmäaineita voi tuoda markkinoille sekä paljonko eri kylmäaineita saa tuottaa.

”Tällä hetkellä asetuksen sisältöä ei vielä tarkkaan tiedetä, joten eletään murroskautta. Niin sanottuja palavia kylmäaineita ja hiilidioksidia tullaan tulevaisuudessa käyttämään nykyistä enemmän, sillä ne ovat vähemmän haitallisia ympäristölle ja ilmastolle kuin nykyiset kylmäaineet”, Lemivaara kertoo.

Tällä hetkellä laitevalmistajat tekevät tuotekehitystyötä turvallisten ja tehokkaiden jäähdytysjärjestelmien valmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Syttyviä kylmäaineita käytettäessä vuodonilmaisimet ja kylmäainevuotoja ilmaisevat hälytykset parantavat laitteiden käyttöturvallisuutta.

Jo asennettuja laitteita huolletaan tulevaisuudessakin

F-kaasuasetuksessa tulee olemaan erilliset määritelmät jo asennetulle laitekannalle ja uusille laitteille. Olemassa olevan laitekannan kylmäaineiden valmistus tulee vähenemään pitkällä aikavälillä, mutta laitekannan huoltoa ja kunnossapitoa jatketaan normaalisti.

”Emme joudu tilanteeseen, jossa yhtäkkiä olisi suuri määrä laitteita, joita ei F-kaasuasetuksen vuoksi saisi huoltaa. Kylmäaineiden valmistusta jatketaan siirtymäkauden ajan, ja senkin jälkeen vanhassa laitekannassa voidaan hyödyntää kierrätettyä kylmäainetta”, sanoo Lemivaara.

Asuinkiinteistöjen jäähdytysjärjestelmien kunnossapidossa olisi Lemivaaran mukaan kehitettävää tälläkin hetkellä, jotta laite toimisi optimaalisesti ja energiatehokkaasti.

”Jäähdytysjärjestelmät saattavat kuluttaa valtavasti energiaa, koska huoltoväli on venähtänyt tai kunnossapito unohtunut kokonaan. Huollosta ei kannata tinkiä, jotta laite toimii energiatehokkaasti.”

kuva
KUVA: JONI ALHONEN

Huolto-ohjeen avulla laite toimii energiatehokkaasti

Motiva ja alan yritykset ovat laatineet yhteistyössä lämpöpumppujen huolto-ohjeen lämpöpumppujen tilaajille ja omistajille. Huolto-ohjeesta tilaajat ja omistajat voivat perehtyä lakisääteiseen huoltoon sekä muihin lämpöpumppujen huolto- ja ylläpitotoimiin.

Ilmalämpöpumppujen asennukselle ja huollolle on lakisääteisiä vaatimuksia. Asennukset ja huollot on tilattava aina Tukesin hyväksymiltä kylmälaiteliikkeiltä.

Lämpöpumpun omistajan on huolehdittava, että laitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan merkitään lakisääteiset vuototarkastukset sekä varmistettava, että F-kaasut otetaan talteen, kun laite poistetaan käytöstä. Tarkastusväli riippuu laitteen sisältämän F-kaasun lämmitysvaikutuksesta.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 09/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 4/2023

KITA - Kiinteistö & talotekniikka
mainos_1017Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »